Na 13. dôchodok nemá nárok každý. Títo ľudia prídu v roku 2024 o štedrý príspevok

 • Na získanie tejto výhody je potrebné splniť určité stanovené podmienky
 • Toto sú tie najdôležitejšie
Na snímke je seniorka a peniaze
Ilustračný obrázok, Unsplash/Andrey K, Markus Spiske
 • Na získanie tejto výhody je potrebné splniť určité stanovené podmienky
 • Toto sú tie najdôležitejšie

V tomto roku sa očakáva, že trinásty dôchodok bude štedrejší než v predchádzajúcich obdobiach a dosiahne výšku priemeru dôchodku. Ako aj v minulosti, aj teraz platí, že na získanie tejto výhody je potrebné splniť určité stanovené podmienky. Jednou z najdôležitejších je mať nárok na výplatu dôchodku v tom istom mesiaci, v ktorom sa vypláca trinásta penzia.

Tento rok je výnimočný aj tým, že vláda môže trinásty dôchodok vyplatiť aj skôr než na konci roka, pričom pravidlá boli prispôsobené tejto novinke, uvádza portál Finsider.

Trinásty dôchodok bude poskytnutý všetkým, ktorí budú mať nárok na výplatu dôchodku v decembri tohto roku. Je dôležité zaznamenať, že nie je podstatné, či dotyčná osoba aktuálne dostáva dôchodok, ale skôr, či naň má nárok. Všetci, ktorí budú mať nárok na dôchodok v decembri, by mali byť oprávnení k trinástemu dôchodku.

V praxi však existuje možnosť, že trinásty dôchodok nebude dostupný všetkým penzistom tohto roka. Ministerstvo práce totiž do zákona zahrnulo aj možnosť predčasného vyplatenia trinástej penzie. Tento prípad by mohol nastať v prípade rýchleho nárastu cien. Ak by sa taká situácia vyskytla, vláda má právo vydať nariadenie a vyplatiť penzistom časť trinásteho dôchodku v akomkoľvek inom mesiaci.

Aj v takom prípade bude rozhodujúce, či penzista má nárok na dôchodok v konkrétnom mesiaci. Napríklad, ak by vláda rozhodla vyplatiť časť trinásteho dôchodku v máji, dostal by ho iba ten, kto má v tomto mesiaci nárok na penziu. Ak by niekomu vznikol nárok na dôchodok neskôr v priebehu tohto roku, už by nedostal príslušné finančné prostriedky.

Štedrý príspevok

Niektoré typy dôchodkov, ako napríklad vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok do 70 percent, sú relatívne nízke. V legislatíve sa zohľadňuje skutočnosť, že ak priemerná mesačná suma daného druhu dôchodku klesne pod 300 eur, trinásty dôchodok pre túto kategóriu dosiahne 300 eur.

V prípade, že niekto poberá viacero dávok súčasne, vyhodnotí sa priemerná suma dôchodku, ktorý mu bude výhodnejší. Pre jednotlivcov, ktorí dostávajú sociálny dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov, sa suma trinásteho dôchodku vypočíta rovnako ako pre invalidných penzistov s poklesom schopnosti pracovať nad 70 percent. V tomto roku by mala byť výška trinásteho dôchodku pre nich približne 494 eur.

Nový zákon už nevyžaduje od Sociálnej poisťovne zasielať písomné rozhodnutie o nároku na 13. dôchodok; tento dôchodok sa bude vyplácať automaticky. Ak novela prejde celým legislatívnym procesom, začne platiť v júli tohto roku.

Výšky 13. dôchodku v roku 2024 podľa druhu dôchodku sú nasledovné:

 • Starobný dôchodok: 606,22 €
 • Predčasný dôchodok: 635,46 €
 • Invalidný dôchodok do 70 %: 300 €
 • Invalidný dôchodok nad 70 %: 493,79 €
 • Vdovský dôchodok: 338,99 €
 • Vdovecký dôchodok: 300 €
 • Sirotský dôchodok: 300 €
Zdroj: Finsider

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá