Na Slovensku existujú zakázané prvky ŠPZ: Ak chceš svoju vlastnú, vyhni sa im

  • Nie všetky nápady na vlastnú ŠPZ sú použiteľné
  • Zisti, ktoré tvary evidenčných čísiel na Slovensku nemôžeš používať
Na snímke volant a nové EČV.
Ilustračné foto Freepik/pvproductions, TASR/Ján Krošlák
  • Nie všetky nápady na vlastnú ŠPZ sú použiteľné
  • Zisti, ktoré tvary evidenčných čísiel na Slovensku nemôžeš používať

Od 1. januára 2023 sme na Slovensku zaviedli nový systém označovania vozidiel. ŠPZ dostali nový formát a už neobsahujú označenie okresu registrácie. Zmenili sa aj písmená a čísla na tabuľkách, čo nemusí každému vyhovovať.

Nové písmo nahradilo to staré, ktoré už nebolo v súlade s modernými štandardmi. Stále je však možné upraviť nové ŠPZ podľa vlastných preferencií, ale aj v tomto prípade treba dodržiavať určité pravidlá.

Aké pravidlá je nutné pri ŠPZ dodržiavať?

  • Konkrétne EČV sa prideľuje iba jednému vozidlu, takže musí byť jedinečné a nezameniteľné.
  • EČV nesmie obsahovať hanlivé, pohoršujúce, urážajúce alebo zosmiešňujúce výrazy.
  • V texte nesmú byť špeciálne znaky, malé písmená ani diakritické znamienka.
  • Text nesmie podporovať alebo propagovať hnutia, ktoré potláčajú práva a slobody občanov alebo hlásajú národnostnú, rasovú, triednu či náboženskú neznášanlivosť, ani takéto texty dotvárať.
  • Nesmie obsahovať názov alebo skratku názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia, prípadne tento názov tvoriť.

Ako informuje portál Autoviny.sk, okrem týchto pravidiel, špeciálne upravené ŠPZ nepriraďujeme prípojným vozidlám, vozidlám štátnych orgánov, územnej samospráve, štátnym fondom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Stále máš záujem? V tom prípade si priprav 500 eur (250 eur za kus).

Špeciálne označenie od štátu

Pravidlá upravujú aj štruktúru textu na tabuľke. Na prvých dvoch miestach pred štátnym znakom musia byť písmená. Za štátnym znakom môžu nasledovať rôzne kombinácie písmen a číslic, pri dodržiavaní uvedených pravidiel, maximálne sedem znakov.

Niektoré vozidlá dostávajú špeciálne označenia od štátu. Diplomatické autá majú na začiatku ZZ alebo EE, takže bežné autá takto začínať nemôžu. Pre hybridy a elektromobily sú vyhradené začiatky EL/EV.

Evidenčné číslo nemožno svojvoľne upravovať. Kedysi bolo populárne prelepovanie ľavého modrého kraja značky čiernym prevedením, čo je zakázané. Rovnako nesmieš ohýbať rohy ŠPZ, meniť viditeľnosť označenia alebo po ňom písať.

Problémy s novými EČV

Ako sme už informovali, nové poznávacie značky priniesli aj problémy. Vodiči sa vlani často sťažovali, že kamery pri parkovacích rampách ich značky nesprávne identifikujú, a rampa ich nepustila. Prevádzkovatelia parkovísk tvrdili, že ide o dočasný problém, ale vodiči s novými EČV mali iný názor.

Portál tvnoviny.sk na to upozornil ako prvý. Podnikateľ Marek Hegedüs, ktorý má špecifickú poznávaciu značku, pre Markízu povedal, že jeho EČV kamerový systém nerozpoznáva správne. Na lístku má takmer vždy chybu a málokedy sa stane, že sa EČV zobrazí dvakrát po sebe správne.

Na snímke výroba nových EČV (evidenčných čísiel vozidiel) v automobilových opravovniach.
zdroj: TASR/Ján Krošlák

Portál uviedol, že problém nesúvisí s obsahom EČV, ale s fontom textu. Ak text nie je v bežnom fonte, systém má problém. To platí aj pre text v inej farbe ako čiernej, napríklad zelené písmo na elektromobiloch. Tento problém sa týka najmä starších neaktualizovaných systémov, a väčšina parkovísk by už mala tvoju EČV rozpoznať bez komplikácií.

Rozvoj elektromobility na Slovensku

Aj napriek úspešnej realizácií viacerých opatrení čelí elektromobilita na Slovensku stále množstvu výziev. Uvádza sa to v Návrhu Revízie Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2024), ktorý Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Výzva na jeho vypracovanie vznikla počas stretnutia čelných predstaviteľov vlády so zástupcami automobilového priemyslu koncom januára tohto roka.

V rámci revízie boli aktualizované údaje naprieč celým dokumentom, opatrenia akčného plánu boli detailnejšie spracované a doplnené. „Implementácia revidovaného akčného plánu by mala ešte viac akcelerovať prechod slovenskej dopravy na nízkoemisnú, pomôcť slovenskému automobilovému priemyslu pri jeho transformácii smerom k elektromobilite a vytvoriť konkurencieschopný batériový priemysel, ktorý bude priamo napojený na produkciu vozidiel na Slovensku,“ konštatuje rezort hospodárstva.

Dokument definuje 16 opatrení, ktoré sú rozdelené na tri hlavné skupiny, a to priame finančné, legislatívne a podporné opatrenia. Tie môžu podľa ministerstva na národnej úrovni prispieť k prechodu ku ekologickej, čistejšej, inteligentnejšej, bezpečnejšej a efektívnejšej mobilite na Slovensku. Aj zverejnená Revízia Akčného plánu pritom počíta s finančnou podporu pri kúpe ekologických áut.

Ako konštatuje, jednou z hlavných bariér rozvoja trhu bezemisných a nízkoemisných vozidiel sú totiž okrem nedostatočnej infraštruktúry aj vyššie obstarávacie ceny týchto automobilov. Určitú formu podpory má zavedenú 20 krajín Európskej únie. Podľa rezortu je to vďaka uspokojivým výsledkom tohto benefitu, ktorý preukazuje reálny a udržateľný rast trhu s vozidlami.

„Kľúčovým parametrom tohto opatrenia je zabezpečenie dlhodobého zdroja financovania minimálne po dobu 3 rokov, s ročnou indikatívnou alokáciou 10 až 12 mil. eur. Jednorazové finančné zdroje, ako to bolo v prípade dotácií na nákup elektrických vozidiel z rokov 2016 a 2019, priniesli pomoc len malému počtu užívateľov a hlavne trhovú neistotu,“ uvádza ministerstvo s tým, že dlhodobý finančný mechanizmus poskytne výrobcom, predajcom a spotrebiteľom jasné a predvídateľné prostredie.

Kedy presne by sa podpora kúpy ekologických vozidiel mohla zaviesť, z materiálu jasné nie je, ako termín plnenia je uvedený koniec roka 2026. Čo sa týka potrebných zdrojov, rezort navrhuje opatrenie financovať priamo zo štátneho rozpočtu a zároveň aktívne hľadať spôsob, ako na daný účel použiť aj iné finančné zdroje, napríklad zo štrukturálnych fondov alebo prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zdroje: Autoviny.sk, Archív SIU, tvnoviny.sk, SITA

Najnovšie videá

Trendové videá