Na Slovensku prešetrili 100 vzoriek odpadových vôd, až v 84 % sa nachádzal koronavírus

  • Napriek tomu, že čísla môžu znieť desivo, aktuálne dáta vykazujú najnižšie hodnoty od začiatku testovania odpadových vôd
  • Za posledný týždeň už pozitívnych pomer pozitívnych odberov klesol pod tri štvrtiny
testovanie odpadových vôd
Unsplash/Louis Reed, Facebook/ÚVZSR
  • Napriek tomu, že čísla môžu znieť desivo, aktuálne dáta vykazujú najnižšie hodnoty od začiatku testovania odpadových vôd
  • Za posledný týždeň už pozitívnych pomer pozitívnych odberov klesol pod tri štvrtiny

Regionálne úrady verejného zdravotníctva do dnešného dňa odobrali a RT-PCR či digitálnou PCR metódou analyzovali presne 100 vzoriek odpadových vôd na Slovensku na prítomnosť koronavírusu. SARS-CoV-2 teda bol celkovo potvrdený v 84 % vzoriek.

„Vírusová nálož vo vzorkách odpadových vôd v jednotlivých krajoch poukazuje na postupný pokles takmer vo všetkých krajoch, okrem Košického kraja. Situáciu pozorne sledujeme a v tejto súvislosti zvyšujeme v Košickom kraji frekvenciu odberu vzoriek.

Vzhľadom na relatívne krátky čas vykonávania monitoringu, ako aj rozšírenie delta variantu v Európe, sme však pri stanovovaní jednoznačných prognóz zatiaľ opatrní. Situáciu potrebujeme pozorne sledovať dlhšie aj vzhľadom na dovolenkové návraty,“ informuje ÚVZ SR na sociálnej sieti

Regionálne úrady spolu s pracovníkmi čističiek odpadových vôd odoberajú vzorky z rôznych miest Slovenska na týždennej báze. Za týždeň je ich približne 10 vzoriek, ktoré sú následne presunuté do Národného referenčného centra pre mikrobiológiu životného prostredia na Úrade verejného zdravotníctva SR.

Z pohľadu reprezentatívnosti vzoriek RÚVZ dôsledne vytypovali sieť odberových miest. Takto nastavený monitoring odpadových vôd nám dotvorí komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov, respektíve vznikajú epidémie, alebo sa počet prípadov znižuje. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia,dodáva ÚVZ SR.

Najnižšie vôbec

Hodnoty z posledného týždňa dosahujú najnižšiu mieru pozitivity doposiaľ, presne 70 % pozitívnych a hraničných hodnôt z odberov, pričom na grafe ÚVZ SR je možné vidieť štruktúru výsledkov vzoriek. 

Vzhľadom na pokračujúci ústup pandémie a stále neprichádzajúcu tretiu vlnu neprekvapí, že najvyššiu mieru pozitivity alebo hraničných výsledkov zaznamenali úrady v prvom týždni odobratia vzoriek (18. týždni 2021), kedy spolu dosahovali až 100 %. Negatívna vtedy nebola žiadna.

Od 24. týždňa hodnoty postupne klesajú.

Zdroj: Facebook/ÚVZSR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK