Na vybraných slovách pohorí 8 z 10 ľudí. Dokáž, že slovenčinu ovládaš a kvíz zvládneš bez chyby

  • Slovenčina je jedným z najťažších jazykov sveta
  • Často ju poriadne neovládajú ani domáci
  • Ukáž, že by si opäť zvládol učivo základnej školy
kvíz slovenčina slovenský jazyk slovník škola test
Ilustračná fotografia, TASR/Michal Svítok, Canva/Andy Barbour
  • Slovenčina je jedným z najťažších jazykov sveta
  • Často ju poriadne neovládajú ani domáci
  • Ukáž, že by si opäť zvládol učivo základnej školy

Ach, tá slovenčina. Rozprávame ňou všetci, no aj napriek tomu nás dokáže pravopis stále poriadne potrápiť. Niet sa čomu čudovať, podľa mnohých cudzincov, ktorí sa tento ľubozvučný jazyk snažili naučiť, ide o jeden z najťažších jazykov sveta.

Každému z nás však boli všetky vedomosti potrebné pre dostatočnú znalosť slovenčiny poskytnuté. Bolo to práve na základných a stredných školách, kde sme ročne vyplnili pokojne aj desiatky testov zameraných na všetky oblasti gramatiky. Dokáž, že si na svoje školské vedomosti ešte nezabudol, a prever ich v tomto kvíze.

Doplň správnu trojicu spoluhlások do slova me___ký:

bratislava Unsplash/Martin Katler
Správne! Nesprávne!

Správne sa slovo píše mestský.

Doplň správne y/ý/i/í do vety: Katk_ne sestr_ v_tali neznám_ch ľud_.

trieda piataci TASR/Roman Hanc
Správne! Nesprávne!

Využívajú sa vzory matkin a žena, slovo vítať nepatrí medzi vybrané slová a slovo neznámy sa skloňuje podľa vzoru pekný. Slovo ľudí sa vyslovuje s mäkkým ď, ktoré mäkčí i.

Ktoré z týchto podstatných mien je pomnožné? – pohorie, dvere, vysvedčenie

žena držiaca sa za hlavu Unsplash/Elisa Ventur
Správne! Nesprávne!

Existuje jedno pohorie a jedno vysvedčenie, no nie jedno dvere.

Doplň do nasledujúcej vety správne veľké alebo malé písmeno S: Som _lovák, rozprávam po _lovensky, narodil som sa na _lovensku a mám _lovenské občianstvo.

Slovensko TASR/Ján Krošlák
Správne! Nesprávne!

Príslušníci národností a názvy krajín sa zapisujú s veľkým začiatočným písmenom.

Prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru pekný, sú v pluráli vždy zakončené písmenom ý. Až na jednu výnimku. V ktorom páde?

písanie Unsplash/Aaron Burden
Správne! Nesprávne!

Nominatív množného čísla je zakončený na písmeno í, napr. pekní ľudia.

V ktorých slovách v tejto vete má byť po b mäkké i? – Dob_l hrad, dob_l si mobil a potom dob_l človeka.

premýšľanie Unsplash/Markus Winkler
Správne! Nesprávne!

Dobiť sa používa v zmysle umlátiť niekoho, usmrtiť. V prenesenom význame sa používa v spojitosti s elektrickým nábojom.

Ktorá z možností zapísania čísla 2 132 je správna?

Ilustračná fotografia Unsplash/Anoushka P
Správne! Nesprávne!

Ak sa číslovky vo vnútri slova neskloňujú, sú správne obidve možnosti.

Ktoré z týchto slov by si v liste napísal s veľkým začiatočným písmenom? - vy, vám, ste, vaše

písanie listu Unsplash/Scott Graham
Správne! Nesprávne!

Tvary zámen Vy, Váš aj Ty, Tvoj píšeme s veľkým začiatočným písmenom na znak úcty v korešpondencii. Slovko ste nie je zámeno.

V slovenčine existujú vybrané slová po:

Základná škola, trieda TASR/František Iván
Správne! Nesprávne!

Vybrané slová po L v slovenčine neexistujú, keďže ide o tvrdú spoluhlásku. Vybrané slová sú iba po obojakých spoluhláskach.

V hovorovej reči je bežné použiť slovo botník. Aký je však spisovný názov pre skrinku na topánky?

topánky Unsplash/Jaye Haych
Správne! Nesprávne!

Skrinka na topánky má v slovenčine jednoslovné pomenovanie topánkovník, ktoré sa uvádza aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka.

Bol by z teba jednotkár alebo by to bolo na prepadnutie? Ukáž, že sa v slovenčine stále vyznáš.
Na jednotku!

vysvedčenie

Tvoja slovenčina je na slušnej úrovni.
Domov by si nedoniesol dobrú známku.

učenie sa

Chcelo by to posedieť si pár hodín nad knihami.
Na prepadnutie.

nahnevané dieťa

Rodičia by sa doma nepotešili.

 

Kvíz sme zrevidovali a publikovali nanovo. Pôvodne bol publikovaný 15. apríla 2023.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá