Na „zázračný“ príspevok má nárok mnoho Slovákov, no netušia o ňom. Môže ti priniesť tisíce eur

  • „Zázračný“ príspevok ti pomôže s ťažkými začiatkami
  • Na to, aby si ho dostal, musíš splniť niekoľko podmienok
Na snímke je žena na úrade práce
Ilustračné foto, TASR/Henrich Mišovič, Canva/ljubaphoto
  • „Zázračný“ príspevok ti pomôže s ťažkými začiatkami
  • Na to, aby si ho dostal, musíš splniť niekoľko podmienok

Začínať s podnikaním môže byť náročné, hlavne kvôli nutnosti navštevovať úrady a vyplňovať rozličné formuláre. Mnohí podnikatelia však nevedia, že existujú finančné príspevky, ktoré im môžu tieto prvé kroky uľahčiť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť finančný príspevok na pokrytie časti nákladov spojených so začiatkom podnikania. Tento príspevok je určený pre ľudí, ktorí hľadajú prácu a sú zaregistrovaní na úrade práce. 

Zisti, aká je výška tohto príspevku v roku 2024 a aké podmienky musí žiadateľ splniť.

Sezónny živnostník

Podľa údajov z Finstatu zaznamenalo v roku 2023 Slovensko rekordný počet ukončených živností, viac než 52-tisíc.

Na druhej strane, počet živností, ktoré ľudia novozakladali, sa zastavil a bol dokonca trochu nižší ako v predchádzajúcich rokoch 2022 a 2021, s celkovým počtom menej než 55-tisíc nových živností. Je však potrebné zdôrazniť, že nie je úplne jasné, ako sa líšia prípady, keď niekto svoju živnosť skončil alebo zrušil a potom ju možno neskôr znova otvoril.

Mnohí sezónni podnikatelia v gastronómii alebo stavebníctve si počas sezóny prerušia alebo úplne zrušia svoju živnosť. Optimalizujú si tak dane a odvody, a potom ju v ďalšom roku znovu zaregistrujú.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2023 bolo najviac nových živností zaregistrovaných v stavebníctve, a to 15 319, čo je takmer rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Služby sa umiestnili na druhom mieste, aj keď počet nových živností v tomto odvetví klesol o 3 %.

Maloobchod sa umiestnil na treťom mieste s viac ako 4-tisíc novými živnosťami, čo je o štvrtinu viac než v roku 2022. Pozoruhodný je takmer trojnásobný rast v počte živností v oblasti projektovania a inžinierstva. Podnikatelia v tejto oblasti pocítili negatívne dôsledky nepriaznivých podmienok na trhu s nehnuteľnosťami. V stavebníctve došlo k ukončeniu najväčšieho počtu živností, celkovo 14 650, čo je o 42 % viac než v predchádzajúcom roku.

Na druhej strane, v oblasti sprostredkovania, financií a nehnuteľností nedošlo k výraznému nárastu počtu zaniknutých živností.

Služby sú druhým najviac zasiahnutým odvetvím s viac ako 5-tisíc ukončenými živnosťami. Maloobchod je na treťom mieste s 4 104 zaniknutými živnosťami.

Splniť musíš tieto podmienky

Príspevok na podnikanie možno nevyvolá ohromenie svojou výškou, ale určite príjemne prekvapí, keďže dokáže pokryť tvoje počiatočné náklady. Aby si mohol príspevok získať, musíš splniť niekoľko kritérií.

Najprv musíš byť zaregistrovaný ako uchádzač o prácu minimálne tri mesiace. Pre tých, ktorí v posledných šiestich mesiacoch pred registráciou prerušili alebo ukončili podnikanie, sa vyžaduje registrácia po dobu aspoň 12 mesiacov.

Muž za notebookom niečo zapisuje.
zdroj: Freepik/@Drazen Zigic

Ďalej musíš mať v pláne podnikať v súlade so zákonom o živnostenskom podnikaní a chystáš sa začať s poľnohospodárskou výrobou podľa zákona o súkromnom podnikaní.

Je tiež dôležité, aby tvoja živnosť fungovala nepretržite aspoň dva roky. Požiadať o príspevok nie je zložité, stačí to urobiť na príslušnom úrade práce v oblasti, kde plánuješ svoju živnosť prevádzkovať.

Uchádzači o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a už dostali príspevok podľa paragrafov 57 a 60 zákona o službách zamestnanosti, si nemôžu nárokovať tento príspevok.

Ak spĺňaš všetky uvedené podmienky, úrad, kde si o príspevok požiadal, ti ho poskytne. Pri podávaní žiadosti je však potrebné priložiť podnikateľský plán, vrátane kalkulácie nákladov na tvoju samostatne zárobkovú činnosť (SZČ). Práve tieto dokumenty slúžia ako dôležitý podklad pre rozhodovaciu komisiu.

Aká je výška príspevku v roku 2024?

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Podnikam.sk, Finstat, upsvr.gov.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá