Parlament schválil nové zákony, medzi nimi aj nový bič na hoaxy. Uľahčiť sa má aj pomoc utečencom

  • Parlament schválil balík zákonov v súvislosti s konfliktom na Ukrajine
  • V súčasnosti mimoriadna situácia stále trvá, kvôli pandémii ju vyhlásila ešte v marci 2020
utečenci ukrajina
TASR/Milan Kapusta
  • Parlament schválil balík zákonov v súvislosti s konfliktom na Ukrajine
  • V súčasnosti mimoriadna situácia stále trvá, kvôli pandémii ju vyhlásila ešte v marci 2020

Mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného prílevu cudzincov. Vyplýva to zo zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý v piatok schválil parlament. O návrhu rokovali poslanci Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní.

Materiál obsahuje novelizácie zákona o civilnej ochrane, zákona o azyle i kybernetickej bezpečnosti. Zo 121 prítomných poslancov zákon podporilo 82, proti bolo 11, zdržalo sa 27, jeden nehlasoval. Hlasovaním poslanci ukončili piatkovú mimoriadnu schôdzu.

Návrh zákona vychádza z reakcie na vojnový konflikt, odohrávajúci sa na území Ukrajiny a možného ďalšieho vývoja, ktorý môže vyústiť do masovej migrácie cudzincov na územie Slovenska.

V dôsledku toho bude potrebné realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie, a to najmä vecné plnenia vzhľadom na potrebu zabezpečenia ubytovania cudzincov, organizáciu dopravného zabezpečenia, organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia a prípadne s tým súvisiace uloženie pracovnej povinnosti. Realizácii týchto opatrení musí predchádzať vyhlásenie príslušnej krízovej situácie,“ zdôvodnili predkladatelia z Ministerstva vnútra (MV) SR.

V súčasnosti je mimoriadna situácia vyhlásená už takmer dva roky, vláda ju vyhlásila v marci 2020 keď začala pandémia koronavírusu.

Ako vysvetľuje predkladateľ, po vyhlásení mimoriadnej situácie sa budú môcť realizovať príslušné opatrenia hospodárskej mobilizácie, najmä s ohľadom na potrebu zabezpečenia ubytovania cudzincov, organizáciu dopravného zabezpečenia alebo organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia, prípadne s tým súvisiace uloženie pracovnej povinnosti.

Novelizovaný zákon o azyle umožňuje vláde vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie. V zákone sa zároveň precizujú ustanovenia, ktoré upravujú poskytnutie dočasného útočiska, ako sú podrobnosti začatia konania vrátane rozhodovacích lehôt vzhľadom na očakávaný nápor na kapacity migračného úradu.

Dočasné útočisko

Nová legislatíva, reagujúca na situáciu na Ukrajine, má uľahčiť získanie dočasného útočiska. V pléne Národnej rady (NR) SR o tom informoval líder OĽANO a minister financií Igor Matovič. Zároveň sa má zákonom zaviesť príspevok za ubytovanie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny a získali dočasné útočisko. Títo ľudia by mohli podľa neho pracovať na území SR bez pracovného povolenia. Zmeny odobrili na parlamentnom brannobezpečnostnom výbore. 

Matovič vidí v súčasnej situácii aj príležitosť pre demografický vývoj. „V budúcnosti nás čaká veľká demografická kríza a ak nevyužijeme túto síce smutnú príležitosť, a všetci z nás by sme boli najradšej, keby títo ľudia neutekali z Ukrajiny, možno za pár rokov budeme banovať, lebo na Slovensku nebudú ľudia, ktorí by robili na naše dôchodky,“ pripomenul.

Nová legislatíva má podľa Matoviča pomôcť ľuďom, utekajúcim pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny, získať dočasné útočisko bez toho, aby museli ísť najprv do záchytných táborov.

Utečencov si preveríme

Matovič tiež predstavil zmenu, podľa ktorej sa najprv utekajúcim udelí dočasné útočisko, až následne sa budú cudzinci preverovať. „Najprv sa im udelí štatút a potom, ak by sme identifikovali niekoho problematického, tak sa s tým vyrovnáme,“ vyhlásil Matovič.

Cudzinec žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska, ktorý má zabezpečené ubytovanie, sa podľa zákona nebude musieť dostaviť sa do záchytného tábora. Pre potrebu urýchlenia konania o poskytnutie dočasného útočiska sa bude nebezpečnosť cudzinca pre bezpečnosť SR skúmať následne. „V prípade skutočností odôvodňujúcich takýto záver sa bude postupovať podľa súčasne platnej právnej úpravy zákona o azyle a dočasné útočisko sa takejto osobe zruší,“ uvádza sa v materiáli zo spoločnej správy parlamentných výborov.

Vyplácať sa má tiež príspevok za ubytovanie odídenca, teda človeka, ktorému udelia dočasné útočisko. Vláda by mohla dávať príspevok za ubytovanie odídenca cez obce.

Bič na hoaxy

Nová legislatíva zároveň zavádza nový inštitút „blokovania“,  ktorým sa má zamedziť šíreniu škodlivého obsahu na internete. Prináša to úprava zákona o kybernetickej bezpečnosti. Inštitút „blokovania“ má platiť do konca júna 2022, rozhodovať o ňom má Národný bezpečnostný úrad. Predkladatelia upozorňujú na rast sofistikovanosti útokov.

Škodlivým obsahom sa rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb,“ uvádza sa v zákone.

Poslanci tiež v návrhu schválili možnosť financovať poskytnutie ubytovania odídencom, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko v SR v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Príspevok sa má poskytovať zo štátneho rozpočtu cez obce, na území ktorých sa bude poskytovať ubytovanie.

„Príspevok sa poskytne prenajímateľovi, pričom výšku príspevkov určí vláda nariadením v závislosti od reálnych potrieb a možností štátneho rozpočtu,“ skonštatovali v spoločnej správe výborov.

Zákonom sa má tiež zriadiť fond na pomoc ľuďom nepriaznivo ovplyvneným negatívnymi následkami vojenskej invázie Ruska na Ukrajine.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá