Športová vášeň a láska bez vekových hraníc. Odhalili nové trendy v zoznamovaní pre rok 2024

  • Rok 2024 nám jasne ukazuje, že svet zoznamovania sa neustále mení
  • Zároveň sa prispôsobuje aktuálnym sociálnym a kultúrnym trendom
pár vo fitness centre
freepik
  • Rok 2024 nám jasne ukazuje, že svet zoznamovania sa neustále mení
  • Zároveň sa prispôsobuje aktuálnym sociálnym a kultúrnym trendom

Emocionálna intimita, prehodnocovanie tradičnej maskulinity, politické angažovanie, posadnutosť športom a rastúca popularita video profilov sú len niektoré z hlavných aspektov, ktoré formujú novú realitu v online randení.

Z prieskumov online zoznamiek, Tinder a Bumble vyplýva, že ľudia dávajú prednosť emocionálnej intimite a zraniteľnosti pred jednoduchým intímnym vzťahom. Ktoré z týchto trendov naozaj vydržia v roku 2024?

Na veku nezáleží

Súčasná doba otvára dvere medzigeneračnému randeniu, kedy sú singles viac otvorení vekovým rozdielom. Nadpolovičná väčšina (63 %) ľudí na Bumble rozširuje svoje filtre pre vekové rozpätie. Navyše, viac ako polovica žien (59 %) uvádza, že by pokojne nadviazala vzťah s niekým mladším. Takmer tretina žien ďalej tvrdí, že oproti minulým rokom menej odsudzuje vzťahy s väčším vekovým rozdielom.

Zvýraznenie politických postojov

Politika a jej znalosť bude pri randení hrať čoraz väčšiu úlohu. Pre tretinu respondentiek (33 %) z prieskumu Bumble, je partner, ktorý nie je informovaný o aktuálnom dianí, neatraktívny. Verejné udalosti a kauzy, ktoré považujeme za dôležité, tvoria nevyhnutnú súčasť nášho hodnotového systému.

Preto nesúhlas v názoroch a hodnotách môže byť vzťahovou výzvou a je ideálne zistiť, či zdieľame podobný pohľad na svet už na začiatku vzťahu. Štvrtina ľudí navyše považuje za kľúčové, aby sa partner nielen orientoval, ale aj aktívne zapájal do politických a spoločenských otázok. To ich potencionálne robí ešte atraktívnejším.

Emocionálna intimita

Singles hľadajú najmä porozumenie, pocit bezpečia a blízkosti, vo svojich romantických vzťahoch. Podľa prieskumu Bumble verí tretina opýtaných (32 %), že emocionálna intimita má väčší význam ako tá fyzická.

Prepojenie na emocionálnej úrovni je respondentmi považované za viac atraktívne, než na fyzickej rovine. Pri randení považujú tri štvrtiny žien (78 %) za kľúčové, aby ich partner zvládal ako emocionálnu, tak fyzickú intimitu.

Nová maskulinita

V roku 2023 sa rodové role a tradičné predstavy o mužstve stali častou témou v popkultúre, politike a rôznych debatách. Tento trend sa premieta aj do oblasti vzťahov, kedy vidíme postupné prehodnocovanie mužského správania.

Jeden zo štyroch (25 %) opýtaných mužov uviedol, že aktívne menil svoje správanie vo svojich romantických vzťahoch, a to smerom k väčšej zraniteľnosti a otvorenosti. Štvrtina opýtaných mužov (25 %) uviedla, že toto správanie malo pozitívny vplyv na ich duševné zdravie. Všeobecne, pre jedného z troch (32 %) užívateľov Bumble sú otvorenosť a zraniteľnosť najdôležitejšími aspektmi vzťahu.

Posadnutosť športom

Prieskum ďalej naznačuje, že šport bude hrať stále zásadnejšiu úlohu vo svete zoznamovania. Pre jednu tretinu respondentov (31 %) je spoločná láska k športu nevyhnutnou súčasťou vzťahu, či už aktívne športujú alebo len športy sledujú. Navyše, štvrtina opýtaných (24 %), najmä z Generácie Z a mileniálov, považuje za dôležité chodiť s partnerom na športové podujatia.

13082018Nizke_Tatry_10546972
zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Videoprofily

Zoznamovacie aplikácie a naše profily na nich nie sú teraz iba o fotografiách a dobre napísanom biu. Stále bežnejšou formou sebaprezentácie a komunikácie sa stáva video. Napríklad Tinder pridal videoprofily ako snahu o autentickosť prezentácie seba samého.

Užívatelia tak majú možnosť natočiť krátke úvodné video, ktoré poskytuje druhým jasnejšiu predstavu o tom, akí sú. Navyše, Bumble a Tinder dokonca ponúkajú možnosť video chatu alebo hovoru ako doplnok k tradičnému textovému chatu. 

Dôležité je pochopiť, že tieto trendy nie sú izolované, ale interagujú a ovplyvňujú sa navzájom. Napríklad, nová forma maskulinity, ktorá zdôrazňuje zraniteľnosť a otvorenosť, môže byť pre niektorých spojená s hľadaním emocionálnej intimity vo vzťahoch. Rovnako tak politické angažovanie môže fungovať ako spoločný záujem, ktorý spája ľudí na základe spoločných hodnôt a názorov.

Aby sme z týchto trendov vyťažili maximum, je dôležité byť otvorený novým skúsenostiam a prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu zoznamovania. Zároveň je vždy dobré byť autentický a nezmeniť sa len kvôli trendom, ale nájsť vlastnú cestu, ako sa vyjadrovať a prezentovať.

Nakoniec, v tomto dynamickom svete zoznamovania by sme nemali zabúdať na základné hodnoty ako úcta, porozumenie a komunikácia, ktoré sú kľúčové pre zdravé a trvalé vzťahy.

Zdroje: Tinder, Bumble, Medium

Najnovšie videá

Trendové videá