Over si vedomosti v teste z literatúry, potrápi aj hrdých Slovákov. Snáď si na Jozefa Maka ešte nezabudol

  • Trúfaš si na test z literatúry?
  • Tieto otázky si zrejme aj ty musel vedieť zodpovedať na strednej škole
  • Spomenieš si na správne odpovede?
na snímke sú známi spisovatelia
  • Trúfaš si na test z literatúry?
  • Tieto otázky si zrejme aj ty musel vedieť zodpovedať na strednej škole
  • Spomenieš si na správne odpovede?

Literatúra vedela mnohým z nás dať na strednej škole a gymnáziách poriadne zabrať.

Opráš si svoje vedomosti a otestuj sa v našom kvíze, vďaka ktorému si možno spomenieš aj na dávno zabudnuté fakty, ktoré preberajú študenti na hodine slovenského jazyka a literatúry.

Jozef Mak je:

jozef wikimedia
Správne! Nesprávne!

Jozef Mak je slovenská dráma od režiséra Petra Bebjaka. Príbeh vychádza z rovnomenného románu Jozefa Cígera-Hronského. Film bol nakrúcaný v roku 2021, premiéru mal v Slovenskej televízii 1. januára 2022.

Jednu zo svojich hier umiestnil J. Barč-Ivan do Ťuťotína – moderného slovenského Kocúrkova – a komiku hry postavil na zámene osôb a rolí. Ide o hru:

ivan wikimedia/Slovenské kníhkupectvo, Praha
Správne! Nesprávne!

Mastný hrniec je hra založená na omyle a zámene postáv. Autor v tejto satirickej hre zobrazil pomery v prvých rokoch klérofašistickej Slovenskej republiky (kléro - cirkevný). Svoju satiru zameral na istú skupinu ľudí, ktorá sa snažila intrigami, podlízavosťou získať výhodné postavenie v novej spoločnosti. V rozhlase oznámia, že stredoškolský profesor biológie Babík sa má stať ministrom financií, všetci mu nadbiehajú, vtierajú sa mu do priazne a chcú ťažiť zo situácie. Keď sa omyl vysvetlí predstavitelia mestečka odvracajú sa od neho.

Znakom naturalizmu nie je:

lj wikimedia/Jean-Honoré Fragonard
Správne! Nesprávne!

Naturalizmus je literárne hnutie, ktoré vzniklo v druhej polovici 19. storočia vo Francúzsku, pokúšalo sa o systematické a čo najobjektívnejšie zachytenie súčasnej skutočnosti vrátane všetkých jej negatív, vrátane chudoby, rasizmu, násilia, choroby, predsudkov, korupcie, prostitúcie a špiny.

Okrem D. Chrobáka sú predstaviteľmi naturizmu:

fig wikimedia

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

Margita Figuli je výraznou predstaviteľkou slovenského naturizmu v novelistickej a románovej tvorbe. Publikovať začala už v roku 1930 v časopise Slovenská nedeľa či v kalendároch Tatra banky, neskôr tiež v časopisoch Elán, Slovenské pohľady, Živena a iné.František Švantner sa narodil 29. januára 1912 v Bystrej. Základné vzdelanie získal v rodisku a v Podbrezovej. Potom ukončil učiteľský ústav v Banskej Bystrici. Po maturite učil v Mýte pod Ďumbierom do roku 1940, kedy začal pôsobiť ako odborný učiteľ na meštianskej škole v Podbrezovej. V rokoch 1945 – 1947 učil v Novej Bani, potom bol štipendistom Matice slovenskej. Zomrel predčasne 13. októbra 1950 v Prahe.

Slovo veršotepec bolo utvorené:

typ wikimedia
Správne! Nesprávne!

Nové slová môžeme tvoriť spájaním dvoch slov alebo spájaním dvoch slovotvorných základov. Slová, ktoré vznikli skladaním (zložením) dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov, sa nazývajú zložené slová.

Ktoré z nasledujúcich znakov platia pre diela autorov tzv. stratenej generácie?

gen wikimedia

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

Stratená generácia je označenie povojnovej (prvá svetová vojna) generácie umelcov, pre ktorých sa svet stal len chaosom plným nestabilných hodnôt. Boli sklamaní, plní dezilúzie a deprimovaní z prežitého. Ozajstné hodnoty hľadali v Európe a v Paríži.

Roman Jordan je ústrednou postavou románu:

ring wikimedia
Správne! Nesprávne!

Komu zvonia do hrobu (angl. For Whom the Bell Tolls) je román amerického spisovateľa Ernesta Hemingwaya z roku 1940. Opisuje príhody Roberta Jordana, mladého Američana, člena Interbrigády spolupracujúceho s republikánskou partizánskou skupinou počas Španielskej občianskej vojny.

Prekliati básnici vo svojej tvorbe využívali prvky:

bas wikimedia
Správne! Nesprávne!

Prekliati básnici je voľne používané označenie pre niektorých spoločensky vykorenených básnikov vo Francúzsku v 2. polovici 19. storočia, ako aj (pôvodne) názov rovnomenného súboru básnických podobizní od Paula Verlaina.

Autorom básne Samohlásky je prekliaty básnik:

rim wikimedia
Správne! Nesprávne!

Jean Nicolas Arthur Rimbaud bol francúzsky básnik francúzskeho symbolizmu, jeden z tzv. Prekliatych básnikov, jeden zo zakladateľov modernej poézie. Celé svoje dielo vytvoril vo veku 15 – 19 rokov.

Formu pásma zaviedol do poézie:

ap
Správne! Nesprávne!

Guillaume Apollinaire [Gijom Apolinér], vlastným menom Guillaume Albert Wladimir Alexandre Apollinairis de Kostrowicki, bol francúzsky básnik a dramatik. Narodil sa ako nemanželský syn poľsko-litovskej šľachtičnej. Bojoval v prvej svetovej vojne, bol ranený. V roku 1918 zomrel na následky španielskej chrípky.

Komu zvonia do hrobu či legenda Jozef Mak. Over si vedomosti v teste zo slovenčiny, ktorý potrápi i hrdých Slovákov
Máš sa ešte v čom zlepšovať.

Je vidieť, že literatúra nie je tvojou vášňou. Veríme ale, že si sa vďaka tomuto kvízu naučil pár nových informácií. Vyskúšaj si aj ďalšie kvízy na našom webe.
Dobrý výkon!

Okuliare položené na knihe

Aj keď to nie je dokonalé, obstál si lepšie než väčšina. Vyskúšaj si aj ďalšie kvízy na našom webe.
Excelentné!

Okuliare položené na knihe

Takéto výsledky sa vidia naozaj len zriedka. Gratulujeme! Vyskúšaj si aj ďalšie kvízy na našom webe.

Zdroj: Slovenské literárne centrum

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá