Pamätáš si základy z fyziky? Ak nie, mal by si sa vrátiť na základnú školu

  • Spomínaš si na Newtonové zákony alebo kto sa prvý vyslovil, že v strede galaxie je Slnko?
  • Toto ovládajú žiaci na základnej škole
  • Otestuj svoju pamäť ty
kvíz fyzika
Unsplash/israel palacio, Freepik/kjpargeter
  • Spomínaš si na Newtonové zákony alebo kto sa prvý vyslovil, že v strede galaxie je Slnko?
  • Toto ovládajú žiaci na základnej škole
  • Otestuj svoju pamäť ty

Pri tomto predmete sa v škole žiaci delili na dve skupiny – na tých, ktorí ho vyslovene nenávideli, a na tých, ktorým išiel jedna báseň. Reč je práve o fyzike a nepochybujeme, že aj ty máš na hodiny tohto predmetu nejednu spomienku spojenú s náročnými výpočtami a kropajami potu. 

Napriek tomu však jednoznačne možno tvrdiť, že tento predmet má využitie aj v bežnom živote, keďže na zákonoch a pravidlách z fyziky v podstate funguje celý náš svet a vesmír. 

Trúfol by si si ešte definovať Pascalov či Archimedov zákon? Zalov hlboko v pamäti a otestuj sa, či si pamätáš učivo, ktoré sa ti učitelia fyziky pred rokmi snažili dostať do hlavy. 

Číslo, ktoré si musel vedieť aj o polnoci. Aká je hodnota gravitačného zrýchlenia na povrchu Zeme?

jablko Unsplash/Bithin raj
Správne! Nesprávne!

Gravitačné zrýchlenie je zrýchlenie, ktoré telesu dáva gravitačná sila. Označujeme ho ako g. Vyjadruje intenzitu gravitačného poľa v danom mieste, v ktorom sa prejavuje gravitačné pôsobenie hmotných telies. Vyjadruje tiež gravitačnú silu, ktorou pôsobí na bodové teleso jednotkovej hmotnosti.

Ako sa nazýva Newtonov druhý zákon?

fyzika Unsplash/Sunder Muthukumaran
Správne! Nesprávne!

Druhý newtonov pohybový zákon sa nazýva aj zákon sily. Hovorí, že zrýchlenie telesa je priamo úmerné sile a nepriamo úmerné hmotnosti telesa.

Kto v stredoveku prišiel prvý s teóriou, že stred sústavy nie je Zem, ale Slnko?

slnko Unsplash/Jonathan Borba
Správne! Nesprávne!

Heliocentrizmus sa začal spomínať už v starovekom Grécku, avšak tento názor upadol do zabudnutia. Oživil ho až Mikuláš Kopernik v 16. storočí a vypracoval heliocentrickú sústavu. Aj Galileo Galilei a Giordano Bruno však boli podporovatelia tejto teórie.

Potrebujeme vypočítať rýchlosť telesa. Aký vzorec použijeme?

fyzika Unsplash/Roman Mager
Správne! Nesprávne!

Rýchlosť telesa je fyzikálna veličina, ktorú označujeme ako v. Rýchlosť tak vypočítame vzorcom rýchlosť = dráha/čas.

Čo znamená, keď povieme, že látka je amorfná?

Sklo Unsplash/Creativ 94
Správne! Nesprávne!

Je to látka, ktorej stavebné častice v pevnom skupenstve nevytvárajú kryštály. Najtypickejší príklad je sklo, ale amorfnými látkami sú aj živica, vosk alebo celulóza.

Akú hodnotu má absolútna nula v stupňoch Celziových?

ľadovec Unsplash/Alexander Hafemann
Správne! Nesprávne!

Na Kelvinovej stupnici je táto hodnota, ako už názov napovedá, nula. Avšak, podľa prepočtov je to −273,15 °C alebo −459,67 °F.

Aká je jednotka zrýchlenia?

jp-valery-Qm_n6aoYzDs-unsplash Unsplash/ Jp Valery
Správne! Nesprávne!

Zjednodušene povedané, zrýchlenie je zmena rýchlosti za jednotku času. V sústave SI je jednotkou zrýchlenia m/s2, čiže meter za sekundu na druhú.

O čom hovorí Pascalov zákon?

Pascal Wikimedia/thocp.net
Správne! Nesprávne!

Pascalov zákon znie nasledovne: Tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký.

Aká jednotka predstavuje elektrický odpor?

Elektrikár pixabay/jarmoluk, pixabay/
Správne! Nesprávne!

Elektrický odpor je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje schopnosť materiálu zabraňovať prechodu elektricky nabitých častíc. Je definovaný ako podiel napätia a prúdu prechádzajúceho predmetom následkom tohto napätia. Jeho jednotkou je ohm.

Ako sa volal vedec, ktorému prischla prezývka Otec atómovej zbrane?

atómová bomba Wikimedia/Creative Commons Zero,
Správne! Nesprávne!

Robert Oppenheimer bol americký teoretický vedec a vedúci projektu Manhattan, kde viedol počas druhej svetovej vojny vývoj prvej jadrovej zbrane v tajnom laboratóriu v Novom Mexiku. Spája sa s ním citát: „Stal som sa smrťou, ničiteľom ľudstva.“

Fyzika
Výborne!

fyzika

Fyziku máš v malíčku. Z testu by si v škole dostal jednotku.
Chválitebne.

fyzika

Ešte si zo školy čo-to pamätáš. Z testu by si v škole dostal dvojku.
Dobre.

fyzika

Vieš toho presne polovicu. Z testu by si v škole dostal trojku.
Uspokojivo.

fyzika

Mal by si si učivo ešte zopakovať. Z testu by si v škole dostal štvorku.
Neuspokojivo.

fyzika

Tak toto bolo naozaj slabé. V škole si asi veľmi pozor nedával. Bolo by to za päť.

Text sme zrevidovali, upravili, doplnili o nové informácie a vydali nanovo. Kvíz bol pôvodne publikovaný 23. januára 2022.

Zdroj: oskole.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá