Platené služobné voľno aj 6 týždňov dovolenky. Na tieto benefity ti stačí maturita, hľadajú posily

  • Ak máš záujem o prácu policajta, teraz je správny čas
  • Polícia v hlavnom meste hľadá nových kolegov
maturita, peniaze
TASR/Roman Hanc, SIU
  • Ak máš záujem o prácu policajta, teraz je správny čas
  • Polícia v hlavnom meste hľadá nových kolegov

Ak si sa niekedy chcel/a stať policajtom, aktuálne máš ideálnu príležitosť. Bratislavská polícia totiž hľadá nových kolegov do svojich radov. Môžeš sa pridať do radov poriadkovej, dopravnej, ale aj železničnej polície.

Polícia hľadá nové posily, stačí ti maturita

„V rámci útvarov Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave aktuálne hľadáme nových kolegov na základné policajné útvary (služby poriadkovej polície, služby dopravnej polície, služby železničnej polície),“ informujú muži zákona na sociálnej sieti.

Podmienkami sú občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vek nad 18 rokov, bezúhonnosť a spoľahlivosť. Uchádzači by mali mať úplné stredné vzdelanie s maturitou, telesnú, duševnú a zdravotnú spôsobilosť na výkon služby.

Taktiež musia ovládať štátny jazyk, ku dňu prijatia do štátnej služby nesmú byť členom politickej strany alebo politického hnutia a musia mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Rovnako by mali mať ku dňu prijatia do štátnej služby skončenie činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 48 ods. 6 a 7 zákona.

Ak máš záujem, stačí vyplniť formulár a kompetentní ťa budú kontaktovať. 

Viaceré benefity

Na zabezpečení požadovanej úrovne ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti v Slovenskej republike sa podieľa množstvo orgánov ochrany verejného poriadku, medzi ktorými má dominantné postavenie Policajný zbor, konkrétne jedna z jeho služieb, ktorou je služba poriadkovej polície. 

Podľa webu ministerstva vnútra záujemcom o kariéru v polícii ponúka stabilný príjem, základný hrubý mesačný plat od 1101,50 €, pravidelnú 38/40 hodinovú pracovnú dobu týždenne, šesť týždňov dovolenky a aj platené služobné voľno. 

K dispozícii sú aj príspevky na stravovanie a rekreáciu, možnosti preventívnej rehabilitácie a kúpeľnej liečby, ako aj prístup k rezortným zdravotníckym a rôznym rekreačným zariadeniam.

Platené služobné voľno aj 6 týždňov dovolenky

Ak by si chcel/a pôsobiť v dopravnej polícii, ktorá napríklad rieši dopravné nehody či priestupky, policajný zbor ponúka základný hrubý mesačný plat od 1101,50 €, príspevok na stravovanie, platené služobné voľno (napr. pri návšteve lekára, darcovstvo krvi, ošetrovanie chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov a podobne), ale aj príspevok na rekreáciu až do výšky 275 €.

Taktiež dostaneš priestor na vzdelávanie a kariérny rast, ale aj osobitné sociálne zabezpečenie.

Železniční policajti pôsobia v obvode železničných dráh. Podobne ako poriadkoví policajti vo svojom obvode alebo na cestách dopravní policajti. Železničná polícia zabezpečuje ochranu železničnej dopravy. Vo vlakoch, na staniciach alebo priecestiach.

Záujemcom o prácu v ich radoch ponúkajú pravidelný a stabilný príjem (aj počas PN a OČR), základný hrubý mesačný príjem od 1101,50 €, základný čas služby v týždni 38/40 hodín a taktiež 6 týždňov dovolenky.

Taktiež každoročne bezplatnú preventívnu, zdravotnú prehliadku, bezplatnú prepravu v II. vozňovej triede v rámci Slovenskej republiky a ďalšie benefity.

Zdroje: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo vnútra

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá