Počú­va­te pes­nič­ku? Face­bo­ok bude vedieť akú

Michal Tomek / 22. mája 2014 / Business

Od stre­dy spus­til Face­bo­ok v rám­ci svo­jej apli­ká­cie pre smart­fó­ny novú fun­kciu. Pri písa­ní sta­tu­su rozo­zná, čo počú­va­te ale­bo poze­rá­te.

 

Viac ako päť miliárd aktualizácií statusu obsahovalo minulý rok aj ikonky o tom, ako sa užívateľ cíti, čo pije, čo počúva. Všetci to poznáme „Michal is watching Dr. House“ alebo „Petra is feeling happy“ s adekvátnym emotikonom. V aktuálnom vyhlásení spoločnosti Facebook k novej funkcii sa píše: „Od dnes bude takáto konverzácia jednoduchšia a rýchlejšia. Predstavujeme vám nový spôsob zdieľania a objavovania hudby, TV a filmov.“

 

 

Pri aktualizácii statusu sa vám zobrazí malá ikonka zvukového ekvalizéra. V tej chvíli aplikácia prostredníctvom mikrofónu vo vašom telefóne rozoznáva zvuky pozadia a snaží sa identifikovať, o akú skladbu či seriál ide. Facebook vám navrhne skladbu a tú si môžete jednoducho vybrať do statusu, bez nutnosti vypisovanie názvu. Keď status publikujete (možnosť nastaviť si súkromie statusu, samozrejme, zostáva zachovaná), vaši priatelia uvidia krátku ukážku tej-ktorej skladby.

 

 

Funkcia je dobrovoľná. Pri písaní statusu máte možnosť vybrať si, či ju chcete zapnúť alebo nie. V prípade, že ju použijete, je veľmi pravdepodobné, že vás Facebook požiada o prístup k vášmu mikrofónu. Aj v prípade, že sa rozhodnete nezdieľať v statuse informáciu o tom, čo počúvate alebo pozeráte, Facebook sa bude o tieto informácie v anonymnej forme opierať, aby vedel robiť štatistiky, koľko ľudí si pozrelo danú show alebo film, píše portál Wall Street Journal. Neskôr tak bude schopný zostavovať napríklad filmové ratingy.

Správne, táto nová funkcia veľmi pripomína aplikáciu, ktorá už je na trhu známa – Shazam.

Bude ďalším krokom Facebooku napríklad rozpoznávanie textu, vďaka čomu si bude užívateľ môcť dať do statusu knihu, ktorú číta? Uvidíme.

 

 Zdroj: Facebook, walton.ie

Pridať komentár (0)