Populácia V4 má do roku 2040 klesnúť o 2,5 milióna obyvateľov

  • Krajiny V4 môžu v najbližších rokoch očakávať demografické zmeny
  • Predpokladá sa, že populácia v štyroch krajinách klesne o 2,5 milióna
  • Počet ľudí v produktívnom veku sa zníži o 5 miliónov
  • Krajiny V4 môžu v najbližších rokoch očakávať demografické zmeny
  • Predpokladá sa, že populácia v štyroch krajinách klesne o 2,5 milióna
  • Počet ľudí v produktívnom veku sa zníži o 5 miliónov

Agentúra Moody’s Investors Service varuje krajiny Vyšehradskej skupiny pred dôsledkami starnutia populácie, ktoré môže mať v najbližších dvoch desaťročiach výrazný vplyv na ich ratingy.

Populácia na Slovensku, v Česku, Maďarsku a v Poľsku podľa agentúry rýchlo starne, aj keď zostáva mladšia než je priemer Európskej únie. Moody’s takisto počíta s tým, že rastový potenciál ekonomík V4 zostane výrazne nad priemerom EÚ.

zdroj: Ilustračné foto pixabay.com

Všetky tieto krajiny čakajú v najbližších dvoch desaťročiach výrazné demografické zmeny, keďže populácia starne a počet pracujúcich sa bude znižovať, uviedla Moody’s. To nám potvrdila aj Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, ktorá vo svojom závere Slovenskej demografickej konferencie priznáva, že Slovensko zažije „stagnujúci trend a v horizonte niekoľkých dekád klesajúci počet obyvateľov.“

Počet ľudí v produktívnom veku sa zníži o 5 miliónov

Moody’s očakáva, že do roku 2040 populácia v krajinách V4 klesne približne o 2,5 milióna na niečo vyše 61 miliónov ľudí, pričom počet ľudí v produktívnom veku sa zníži asi o 5 miliónov.

„Populácia v krajinách V4 je mladšia, než je priemer v EÚ, ale takisto rýchlejšie starne, čo v najbližších 20 rokoch spôsobí dramatické zmeny v demografii regiónu,“ uviedol pre Tasr jeden z autorov správy Vincent Allilaire. „Dôsledkom bude ešte napätejšia situácia na trhoch práce, čo bude brzdiť rast ekonomík týchto krajín. Očakáva sa však, že zvýšenie participácie a nárast produktivity pomôžu utlmiť tento negatívny vplyv.“

Najviac je dôsledkom starnutia populácie vystavené Česko, ktoré je však na to aj najlepšie pripravené. Slovensko má podľa agentúry takisto kapacity, aby zvládlo tlaky spojené s demografickými zmenami.

 

Zdroj: Tasr, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech