Poznáme absolútne najlepšie stavby roka 2023. Toto je to najkvalitnejšie, čo Slováci postavili

 • Slovenská komora architektov už po 22. raz oceňuje to najkvalitnejšie zo súčasnej slovenskej architektúry
 • Je to prostredníctvom prestížnej ceny CE ZA AR
Matej Hakár, Marika Majorová, Jonáš Karásek, Patricia Schafferová
 • Slovenská komora architektov už po 22. raz oceňuje to najkvalitnejšie zo súčasnej slovenskej architektúry
 • Je to prostredníctvom prestížnej ceny CE ZA AR

Členovia a členky medzinárodnej poroty sa aj tentoraz snažili vyzdvihnúť  nielen estetickú kvalitu a trvácnosť realizácií, ale dbali aj na ich energetickú a sociálnu udržateľnosť. Ich prístup  odzrkadľuje aj motto ročníka: #spoluvarchitektúre. 

Do ocenenia CE ZA AR bolo prihlásených 95 diel zrealizovaných podľa návrhu slovenských architektov a architektiek. Porota navštívila 28 z nich počas 1 600 km dlhej cesty naprieč Slovenskom a susedným Českom.

Okrem  toho sa detailne zoznámila s dvomi dielami slovenských architektov, ktoré nemohla navštíviť osobne. Z vybrala 21 nominácií v šiestich kategóriách. Zaujímavosťou tohto ročníka je, že dve z týchto diel sa nachádzajú mimo územia Slovenska a ďalšie bolo možné vidieť iba počas niekoľkých dní v rámci letného hudobného festivalu.

Tak ako v uplynulých ročníkoch sú nominácie rozdelené do piatich typologických kategórií: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér a Exteriér.

Šiestou kategóriou sú Fenomény architektúry, ktoré umožňujú porote vyzdvihnúť rôzne aspekty architektonickej kvality bez typologických obmedzení. 

Záštitu nad aktuálnym ročníkom prevzali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ministerstvo dopravy SR, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, primátor Hlavného mesta Bratislavy a starosta Mestskej časti Bratislava – Staré mesto. 

Cieľom súťažnej prehliadky CE ZA AR nie je len prezentovať tvorbu členov a členiek Slovenskej komory architektov a oceniť ich najlepšie diela, ale aj upozorniť širšiu verejnosť na úlohu architektúry pri rozvoji spoločnosti, zlepšovaní kvality prostredia pre život a prácu, ako aj pri tvorbe nových kultúrnych hodnôt.

Ocenenie sa aj preto dlhodobo venuje úlohám samospráv vo formovaní miest a obcí a dokazuje, že kvalitná architektúra či zodpovedne navrhované verejné stavby a priestranstvá sú cestou k vyššej kvalite života obyvateľov. 

Význam architektúry ako kvalitného, krásneho a udržateľného priestoru pre spoločenské interakcie, prepájanie komunít a stretnutia pri práci aj vo voľnom čase a dôležitosť navrhovania s ohľadom na potreby spoločnosti zdôrazňuje nové motto #spoluvarchitekture/#togetherinarchitecture. 

Ako táto téma nadväzuje na skôr deklarované, no stále aktuálne posolstvo #regenerácia, približuje predsedníčka SKA, architektka Nora Vranová:

„Aj vďaka Cene za architektúru CE ZA AR vidíme, že diela, ktoré sú pripravované zodpovedným a transparentným postupom súťaže návrhov, vytvárajú udržateľné stavebné prostredie. Iba porovnávaním možných podôb stavebných investícií vieme smerovať energiu do projektov, ktoré neškodia životnému prostrediu a sú prospešné pre rozvoj spoločnosti a medziľudských vzťahov.“ 

Medzinárodná porota

Porota zložená z domácich a zahraničných odborníčok a odborníkov aj tento rok spoločne navštívila diela zo svojho výberu a mala tak možnosť zažiť ich na vlastnej koži a v neformálnej atmosfére diskutovať o kladoch a záporoch jednotlivých realizácií.

Na záver zúžila výber do nominácií v jednotlivých kategóriách a zároveň určila víťazné diela. Konečné výsledky sú až do ich vyhlásenia utajené. Členstvo v porote tento rok prijali: 

 • Juraj Benetin (architekt, SK),
 • Dana Čupková (architektka, USA),
 • Ján Hoffstädter (akademický sochár, SK),
 • Petra Kunarová (architektka, CZ),
 • Igor Marko (architekt a urbanista, SK/UK),
 • Jan Schindler (architekt, CZ),
 • Lucie Vogelová (krajinná architektka, CZ).

Nominácie na CE ZA AR 2023 

→ Kategória RODINNÉ DOMY 

Dom Na Rade v Bratislave 

Architekti: Samuel Zeman, Lukáš Kordík, Andrej Šabo, Štefan Polakovič 

Dôsledne a kultivovane spracovaný projekt, s osobitým gestom výrazného schodiska v interiéri. Premyslené a príjemné bývanie vo všetkých aspektoch. 

zdroj: Tomáš Manina 

Iné: Ján Majerník, Juraj Stieranka 

zdroj: Tomáš Manina 

Chata Tomky v Borskom Svätom Jure 

Architekti: Martin Maňo, Tomáš Amtmann 

zdroj: Matej Hakár 

Novostavba chatky v Tomkách je výborným príkladom inšpiratívneho rozvinutia typologického modelu. Na zdanlivo malom priestore sa podarilo vytvoriť duálny priechodný mikrosvet. Dva scénické pohľady do lesa a k jazeru dopĺňa prekvapivo veľkorysé a funkčné vnútorné riešenie. 

_M2A4508matejhakar.com_09022
zdroj: Matej Hakár 

Dom režiséra v Jakubove 

Ateliér: DeRaxa, architekti: Peter Rakšány, Jonáš Karásek 

3200x2400_Jonas 6
zdroj: Marika Majorová, Jonáš Karásek, Patricia Schafferová 

Štyri objekty slobodne uložené v krajine na brehu jazera, bez plotov a bariér voči okoliu aj voči sebe navzájom, vytvárajú zaujímavú komunitu priestorov a vzťahov. 

2400x3200_Jonas 2

Iné: Martin Simonides 

Dom na Hrnčiarskej v Modre 

Architektka: Jana Konečná 

zdroj: Martin Frič

Dom veľmi citlivo pracuje s historickým prostredím a jeho priamym zakomponovaním do nového, mäkšie ho architektonického tvaroslovia objektu.

Používa pôvodný hradný múr nielen v rámci hybridnej materiálovej estetiky, ale i termodynamiky pasívnej termoregulácie vnútornej teploty domu. 

zdroj: Martin Frič

Iné: Martin Frič, Doblex s.r.o., Tibor Ivanko, Maroš Baťo, Faircraft s.r.o. 

RD Bohúňova v Bratislave 

Architekt: Ilja Skoček 

01

Dom v zložitej uličnej situácii s čistou fasádou a maximálnou redukciou materiálu. Minimum okenných otvorov ochraňuje súkromie a špecifický vnútorný svet obyvateľa domu. 

zdroj: Peter Jurkovič 

Iné: Dominika Čerepkaiová, Martina Kalivodová 

→ Kategória BYTOVÉ DOMY 

Kolísky v bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica 

Ateliér: Architekti Šebo Lichý, architekti/architektky: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Imrich Vaško, Aleš Hradecký, Emanuel Zatlukaj, Juraj Murín, Branislav Groch, Jakub Vydra, Teodor Pongó, Júlia Jackulíková

Krajinný architekt: Vojtěch Urban.

zdroj: Tomáš Manina 

Bytový súbor vytvára rezidenčný priestor, v ktorom sa môžu deti zahrať a dospelí venovať cvičeniu a socializácii so susedmi, v budúcnosti pod korunami stromov.

Výrazný koncept centrálneho priestoru je prevádzkovo logický a navyše zaujímavý v pohľadoch z bytov súboru. Osadenie spoločenského centra na umelom teréne vyvažuje predpoklad kvalitného života. 

Nový svet v Bratislave 

Ateliér: mikulaj & mikulajova, architekti/architektky: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj

Bytový dom pri Horskom parku prešiel extenzívnou a zároveň citlivou prestavbou.

001
zdroj: Matej Hakár, Filip Šlapal 

Proces dohody obyvateľov je vždy náročný a v tomto prípade je výsledok konzistentný s originálnou kvalitou a charakterom. Navyše tento objekt kvalitu vhodne ďalej rozvíja. 

zdroj: Matej Hakár, Filip Šlapal 

Iné: Jana Machalová, Jakub Hanták 

Rezidencia Valčíkova v Prahe 

Architekti: Ilja Skoček, Rudolf Netík 

Autori pristupujú k vnútornej organizácii bytového domu koncepčne, a to tak z hľadiska dispozície domu, ako aj z hľadiska prepojenia jednotlivých bytov s vonkajšími priestormi, čím plne využívajú potenciál pozemku. Výsledok je uveriteľný a veľmi dobre remeselne spracovaný. 

zdroj: Filip Šlapal 

Iné: Danica Ščepková, Barbora Navrátilová 

→ Kategória OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY 

Kancelárska budova MTS B3 v Krivej na Orave 

Ateliér: FORM A21, architekti: Richard Koseček, Ján Kuva, Ján Jacko, Andrej Valent, Vladimír Kobliška, Ákos Takács 

zdroj: Vlado Veverka, Juraj Laclavík, Ákos Takács 

Pracovné prostredie napojené na výrobnú halu je zamerané na formálnu hru so svetlom, zvukom a krajinnými prvkami. Architektúra je jasne komponovaná na ľudskú dimenziu priestorového toku vnímania, ale zároveň napojená na širší kontext krajiny v rámci podpory ekonomického kontextu Oravy. 

Mestský úrad v Leopoldove 

Ateliér: zerozero, architekti: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený 

Krajinný architekt: Rastislav Mochnacký 

zdroj: Matej Hakár 

Silný výraz v exteriéri (až nečakaný) sa prenáša do dvoch najväčších priestorov interiéru (sobášna sieň a zasadačka), ktoré pôsobia až nadštandardne. Skvelý príklad verejnej stavby. 

Iné: Martin Ratkoš, Vladimír Durbák, Viliam Hrubovčák, Marcel Benčík, LightLab 

Warm Nest – onkologický denný stacionár v Belgickom Knokke-Heist 

Ateliér: Ark-shelter, ARCHEKTA, architekti/architektky: Viktor Mikovčák, Martin Mikovčák,  Michiel De Backer, Ondrej Vavro, Radovan Hnidka, Monika Balalová, Milan Ščury, Barbora Šimašková, Beata Varechová, Menno Cramer.

zdroj: BoysPlayNice, Jakub Skokan, Martin Tůma 

Objekt spája výskum o vplyve architektúry na ľudské zdravie s modulárnou prefabrikovanou konštrukciou. Architektonické riešenie uvoľnenia rigidnej geometrie prefabrikátu dovoľuje tokom svetla a prírodných prvkov vytvorenie mäkkého humánneho prostredia, ktoré balansuje kolektívne a individuálne funkcie liečby.

→ Kategória FENOMÉNY ARCHITEKTÚRY 

Nový pavilón urgentného príjmu v Nemocnici Bojnice 

Architekti: Marek Jablonský, Stanislav Majcher 

zdroj: Tomáš Manina 

Výnimočný je už samotný fakt, že ide o verejnú investíciu do zdravotníctva, ale našťastie architektonické riešenie ide ďalej a ponúka veľmi kvalitné efektívne racionálne riešenie.

Pavilón je logicky umiestnený v rámci areálu nemocnice s výborným prístupom pre pacientov aj RZP. Autori zvládli aj úlohu zakomponovať náročné technické zabezpečenie objektu do jeho siluety. 

NORMA V PIEŠŤANOCH 

Ateliér: GUTGUT, architekti: Lukáš Kordík, Štefan Polakovič, Tomáš Vrtek 

_WLO5406-1
zdroj: Martina Ulehlová, Daniel Kordík 

Norma pôsobí ako mávnutie motýlieho krídla, ktoré môže spustiť oživenie mestského parku a širšieho verejného priestoru. Je to príklad toho, že vedľajšie úlohy v architektúre neexistujú. 

zdroj: Martina Ulehlová, Daniel Kordík 

Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave 

Ateliér: Architekti BKPŠ, architekti/architektky: Martin II. Kusý, Pavol Paňák, Martin III. Kusý, Mária Mi chalič-Kusá, Jana Paňáková, Vladimír Dedeček 1964 – 1979.

01-2
zdroj: Matej Hakár, Ján Kekeli

Náročný projekt v celej šírke oslovuje svojou veľkorysosťou, pokorou i oslavou. Trvalo to dlho, ale SNG  získala svoju konečnú podobu, ktorú môžeme s radosťou začať využívať naplnenú obsahom.

zdroj: Matej Hakár, Ján Kekeli

→ Kategória INTERIÉR 

TB Lobby v Bratislave 

Ateliér: AT26 Architects, architekti/architektky: Branislav Loskot, Jaroslav Takáč, Peter Kukučka, Veronika Mandincová 

zdroj: Matej Hakár 

Nové riešenie vstupu do centrály Tatra Banky je odpoveďou na často formálne, štandardizované vstupy do administratívnych priestorov.

Vzdušné senzorické priestorové usporiadanie kombinované s invenčne aplikovanou korporátnou identitou vytvára konzistentný a užívateľsky príjemný priestor.

Zázrak prírody – Človek v čase a priestore v Národnom múzeu v Bratislave 

Architekti: Peter Masár, Dušan Veverka, Jakub Tóth 

Oslovilo nás v rovnakej miere výtvarno-priestorové riešenie aj kurátorské vedenie inštalácie. Je cenné, že kamenná inštitúcia, akou je Slovenské národné múzeum, dokáže prijať a podporiť úplne nové prístupy k prezentácii svojej centrálnej témy, akou je „človek“. 

zdroj: Eva Benková 

Iné: Alena Šefčáková, Barbora Krejčová, Lukáš Freytag, Dominika Szabová 

Byt 29A v Bratislave 

Ateliér: martinskoček, architekt: Martin Skoček 

zdroj: Matej Hakár 

Autor veľmi jemne a premyslene zasahuje do podstaty bytu. Rešpektuje pôvodnú remeselnú vrstvu,  podporuje ju a celkom prirodzene a s ľahkosťou pridáva novú vrstvu – sebavedomú, remeselne neuveriteľne kvalitnú. Všetko sa stáva jedným veľkorysým, ale citlivým celkom. 

IOKO v Bratislave 

Architekt: Alan Prekop 

Mimoriadne osobitý prístup ku skladbe materiálu a k usporiadaniu priestoru sa zdá byť dokonalým prostredím pre dizajnérku dioptrických okuliarov a jej klientov. 

zdroj: Jakub Gulyás 

Iné: Evgeniia Kazarezova 

→ Kategória EXTERIÉR 

Grape festival 2022 v Trenčíne 

Ateliér: martinskoček, architekti: Martin Skoček, Pavol Dobšinský, Radoslav Hamara, Šimon Voštinár

Urbanistický koncept hudobného festivalu sprevádzaného originálnou architektúrou so silným umeleckým  presahom je veľmi ojedinelým fenoménom a môže vyvolávať mnoho otázok.

zdroj: Lousy Auber, Radoslav Hamara 

Sme presvedčení, že krása  je hodnota, ktorú sa oplatí podporovať a zažívať aj v situáciách, v ktorých ju neočakávame. Možno preto, že má silu spájať. 

Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu v Petržalke 

Ateliér: KATEdesign 

Krajinné architektky: Katarína Monček, Michaela Šmeringaiová, Mária Jurčová 

Okolie pamatnika po revitalizacii, Foto Marek Velcek 01
zdroj: Marek Velček

Úprava okolia pamätníka je príkladnou transformáciou nedôstojnej plochy parkoviska na zmysluplný vstup do nábrežného parku. Citlivá práca so zvlneným terénom umocňuje spoločenský význam pamätníka a zároveň je oddychovým miestom všetkých jeho návštevníkov. 

Mestský park v Karlovej Vsi – Park Suchá Vydrica v Bratislave 

Ateliér: AWE ATELIER 

Krajinní architekti/architektky: Eva Wernerová, Ivana Citarová, Dávid Grega 

zdroj: Tomáš Manina, Tomáš Pozdech, Ivana Citarová 

Vznikol nový verejný priestor a športový park na mieste, ktoré neponúkalo takmer nič. Autorom sa podarilo doplniť chýbajúce funkcie v meste nielen pestrou náplňou aktivít, ale aj atraktívnou geometriou parku. 

Iné: Tomáš Pozdech 

Slávnostné vyhlásenie ocenených diel sa uskutoční 5. októbra 2023 v Starej tržnici v Bratislave, priamy  prenos z odovzdávania CE ZA AR 2023 uvidia diváci na Dvojke RTVS. Moderátorom odovzdávania cien 22. ročníka bude predseda poroty a architekt Juraj Benetin. 

pr
zdroj: CE ZA AR 2023

Okrem diel ocenených v 6 kategóriách budú v rámci galavečera vyhlásené aj dve špeciálne ocenenia. „Cena verejnosti“ CE ZA AR 2023 je udeľovaná na základe internetového hlasovania, ktoré prebehne po čas septembra na internetovom portáli www.cezaar.tv.

Zdroj: CE ZA AR 2023

Najnovšie videá

Trendové videá