Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2022/2023

studentska
Všetci 13 laureáti súťaže, Študentská osobnosť Slovenska

Deväťnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2022/2023. Podujatie sa organizuje pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu. Cenu si laureáti v 13 kategóriach prevzali v Pálfyho paláci v Bratislave.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 96 nominácií v trinástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1, 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia).

JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.

Absolútnym víťazom a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2022/2023 je :

Ing. Miroslava Mališová, PhD, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Ing. Miroslava Mališová PhD, sa už od svojho bakalárskeho štúdia na Fakulte Chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave venuje výskumu pokročilých motorových palív.

Jej hlavným cieľom je vývoj bionafty ako alternatívneho paliva ku motorovej nafte, pripravenej ekologickým spôsobom z nepotravinárskych zdrojov.

Už počas inžinierskeho štúdia napísala dve vedecké publikácie a získala dve prvé a jedno tretie miesto na medzinárodných študentských vedeckých konferenciách.

Pred začiatkom na doktorandskom štúdiu reprezentovala Slovensko ako delegát na fóre pre mladých budúcich lídrov organizovanou Svetovou Petrolejárskou radou. Počas doktorandúry získala významné ocenenia akými sú Cena sv. Gorazda udeľovaná Ministerstvom školstva, vedy a výskumu ako aj Pochvalné uznanie dekana.

Stala sa držiteľkou štyroch rôznych štipendií a riešiteľkou troch vedeckých projektov. Absolvovala vedeckú stáž na Technickej univerzite vo Viedni na katedre Fyzikálnej chémie, kde sa venovala tematike katalytického spracovania CO2 ako skleníkového plynu na hodnotné suroviny.

Svoju fakultu, oddelenie a svoj výskum reprezentovala celkovo s 23 príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách a je hlavnou autorkou šiestich vedeckých publikácii s celkovým citačným ohlasom 34.

Počas štúdia sa taktiež stala tútorom pre zahraničných Erazmus študentov a konzultantom dvoch diplomových a jednej bakalárskej práce. Stala sa členkou „Young Scientist Commitee“, ktorá je spoluorganizátorom prestížneho celosvetového kongresu o katalýze, kde je spolu s výskumnými z univerzít z celého sveta akými sú Yale či Princeton.

Svoj voľný čas venuje propagácii štúdia vedy a techniky či už na sociálnych sieťach alebo šírením dobrého mena fakulty na svojej domovskej základnej škole. Svoj doktorský titul získala v máji a odvtedy sa naplno venuje výskumu a pedagogike ako odborný asistent na FCHPT STU. Jej cieľom je venovať sa vede aj naďalej a dosiahnuť aj nedosiahnuteľné.

DSC_6952(1)
zdroj: Študentská osobnosť Slovenska - Andrej Tomášik (ON Semiconductor Slovakia) odovzdáva diplom Miroslave Mališovej (TOP Študentská osobnosť Slovenska akad.r. 2022/2023).

Špeciálne ceny

„Cena UNIQA za udržateľnosť.“ Cenu získala Ing. Miroslava Mališová, PhD.

„Cena Rádio Slovensko“ Cenu získala Mgr.. Katarína Sujová.

„ Cena BMW Slovenská republika za umenie“. Cenu získal Mgr.art. Dennis Kozerawski

„Cena JCI-Slovensko za významný prínos pre spoločnost“. Cenu získala Mgr. Aneta Ševčíková.

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriách:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

Mgr. Fridrich Egyenes, PhD. , Elektrotechnický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia v Bratislave

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Katarína Pauerová, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach

3. Kultúra a umenie

Mgr.art Dennis Kozerawski, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

4. Právo

Bc. Katarína Alexandra Daňková , Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

5. Lekárske vedy

Mgr. Aneta Ševčíková, Biomedicinálne centrum SAV ,verejná výskumná inštitúcia v Bratislave

6. Farmácia

Mgr. Katarína Sujová, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave7.

Prírodné vedy, chémia

Ing. Miroslava Mališová, PhD, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

8. Stavebníctvo, architektúra

Tomáš Krajčovič, Stavebná fakulta STU v Bratislave

9. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Alžbeta Demianová, PhD, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

10. Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia

Martin Haba,Filozofická fakulta UCM v Trnave

11. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

Mgr. Vladimír Held, PhD. Fyzikálny ústav SAV , verejná výskumná inštitúcia v Bratislave

12. Ekonómia

Cena J & T Banky v kategórii Ekonómia

Ing. Peter Watter, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

13. Šport

PhDr.David Líška, PhD, Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Všetkým laureátom srdečne gratulujeme!

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá