PRELOMOVÁ ŠTÚDIA: Znečistenie ovzdušia môže vyvolať schizofréniu, bipolárnu poruchu či depresiu

  • Milióny ľudí po celom svete žije v prostredí so škodlivým ovzduším
  • Najnovšie sa však hovorí, že ohrozuje naše zdravi a nie to fyzické
  • Prvý výskum potvrdil, aký ma vplyv na duševné choroby
znečistenie ovzdušia
Unsplash/ Anthony Tran, Unsplash/ Kristen Morith
  • Milióny ľudí po celom svete žije v prostredí so škodlivým ovzduším
  • Najnovšie sa však hovorí, že ohrozuje naše zdravi a nie to fyzické
  • Prvý výskum potvrdil, aký ma vplyv na duševné choroby

Téma znečisteného ovzdušia nebola nikdy tak dôležitá, ako práve teraz. Európsky dvor audítorov vo svojej správe píše: „Znečisťovanie ovzdušia veľmi škodí zdraviu európskych občanov. Každý rok zomrie predčasne približne 400 000 ľudí v dôsledku nadmerných hodnôt látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú prachové častice, oxid dusičitý a ozón.“

Psychické zdravie je v ohrození

Naše zdravie je ohrozené nielen po fyzickej stránke. Najnovší výskum hovorí, že znečistenie ovzdušia tiež súvisí so závažnosťou psychických chorôb. Vedci v Londýne zistili, že prachové častice a oxid dusičitý v domácnostiach sú spojené s vyšším využívaním služieb duševného zdravia u ľudí, ktorí trpia poruchami nálady či inou psychickou chorobou, uvádza British Journal of Psychiatry.

Údaje ukázali, že v priebehu jedného roka sa pri zvýšení počtu prachových častí o každé tri mikrogramy na meter kubický zvýši oxid dusičitý o 15 mikrogramov, čo predstavuje zvýšenie o 11 %.

Výskumníci si ako vzorku zvolili 13 887 pacientov. Tím vedcov v štúdii kontroloval niekoľko premenných, vrátane sociálno-ekonomického stavu, hustoty obyvateľstva, veku, ročného obdobia, rodinného stavu a etnickej príslušnosti. Údaje, ktoré od týchto ľudí počas siedmich rokov zozbierali, naznačujú, že znečistenie ovzdušia bolo už v minulosti spájané s vyšším rizikom depresie a samovraždy.

Núdzová situácia

„Tieto zistenia sme pozorovali pri poruchách nálady a psychotických poruchách, ako pri ústavnej, tak aj komunitnej starostlivosti o duševné zdravie, a počas viac ako siedmich rokov. To naznačuje, že znečistenie ovzdušia môže prispieť k širokému spektru problémov duševného zdravia v celom spektre klinických potrieb a po dlhé časové obdobia,“ uviedla vo vyhlásení autorka výskumu Dr Joanne Newbury z Bristol Medical School (PHS).

„Teraz plánujeme preskúmať, či je znečistenie ovzdušia spojené so širším spektrom výsledkov v oblasti duševného zdravia, neurového rozvoja a vzdelávania, najmä medzi deťmi, ktoré môžu byť obzvlášť citlivé na znečistenie ovzdušia,“ dodáva vedkyňa a tvrdí, že je potrebné vykonať ďalší výskum.

„Núdzová situácia v oblasti životného prostredia a klímy je tiež núdzovou situáciou v oblasti duševného zdravia. Naše zdravie je zásadne spojené s kvalitou nášho životného prostredia, či už ide o čistejší vzduch, prístup do zelene alebo ochranu pred extrémnym počasím,“ vyjadril sa doktor Adrian James, prezident Royal College of Psychiatrists, ktorý sa do štúdie nezapojil.

Pociťoval/a si počas prvej vlny koronavírusu úzkosť a depresie?

Doktor James ďalej uvádza, že ak znečistenie ovzdušia zhoršuje už existujúce vážne duševné choroby, ako je schizofrénia, bipolárna porucha a depresia, zlepšenie kvality ovzdušia by mohlo znížiť tlak na služby duševného zdravia.

„Keď sa pozeráme dopredu do svojej post-pandemickej budúcnosti, je nevyhnutné, aby sme našli spôsoby, ako vybudovať späť „ekologickejšie“ zdravie,“ dopĺňa.

Zdroje: iflscience.com, bristol.ac.uk, cambridge.org, op.europa.eu

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá