Priemerný Bratislavčan zarobí o pol tisíca viac než Prešovčan. Platy na Slovensku rastú všade a vo všetkých odvetviach

  • Priemerná mzda v treťom kvartáli medziročne stúpla o 6,5 % na 1 185 eur
  • V siedmich krajoch presiahol priemerný hrubý zárobok úroveň 1 000 eur
peniaze šetrenie mzdy slováci prieskum
Unsplash/ Melissa Walker, Chiara Daneluzzi
  • Priemerná mzda v treťom kvartáli medziročne stúpla o 6,5 % na 1 185 eur
  • V siedmich krajoch presiahol priemerný hrubý zárobok úroveň 1 000 eur

Priemerné hrubé zárobky zamestnancov sa v treťom kvartáli tohto roka medziročne zvýšili o 6,5 % na 1 185 eur. Oproti júlu až septembru minulého roka išlo o nárast o 72 eur. Tempo rastu priemernej mzdy sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 2,3 percentuálneho bodu.

Rastú mzdy aj inflácia

Vyššia inflácia však pohltila časť zvyšovania miezd, reálna mzda medziročne vzrástla o 2,5 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti druhému štvrťroku tohto roka zvýšila o 0,6 %. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR.

DOBRÉ SPRÁVY NESMÚ ZANIKAŤ – NÁRAST SLOVENSKEJ EKONOMIKY, MIEZD A POKLES NEZAMESTNANOSTI Postupne sa dostávame z…

Posted by Eduard Heger – predseda vlády SR on Friday, December 3, 2021

Medziročný rast miezd v treťom štvrťroku tohto roka najviac potiahli odvetvia s dlhodobo najvyššou priemernou nominálnou mzdou ako informácie a komunikácia, kde platy vzrástli v priemere o 11,5 %, či finančné a poisťovacie činnosti s nárastom priemerných hrubých zárobkov o 8,3 %.

Tempo rastu ovplyvnili aj činnosti v oblasti nehnuteľností, kde priemerná mzda medziročne vzrástla o 12,9 % a vďaka vyplateným odmenám a nadčasom za prácu počas pandémie aj platy v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc, a to o 9,9 %.

Logo

PHP developer Hyperia s.r.o.

2000 - 3000 €
mesačne
mesačne

Mzdy rástli všade

Vyššie mzdy v porovnaní s vlaňajškom boli napriek pretrvávajúcej koronakríze vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva. Rast podporili najlepšie platené odvetvia, a to informačné technológie a finančníctvo.

Všetky ekonomické činnosti s výnimkou administratívnych služieb dosiahli zároveň viac ako 6-percentné zvýšenie miezd aj v porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou, teda oproti tretiemu štvrťroku 2019.

Najnižší rast, o 1 % zaznamenali v administratívnych službách a relatívne najrýchlejšie rástli mzdy v ubytovacích a stravovacích službách, o 14,6 %.

V porovnaní s obdobím pred pandémiou si pracovníci tohto odvetvia polepšili o 110 eur mesačne, napriek tomu však stále majú najnižšiu priemernú mzdu spomedzi všetkých odvetví ekonomiky, ktorá ako jediná neprekročila hranicu 800 eur.

zdroj: Unsplash/roberto nickson

Najviac majú v priemere Bratislavčania, najmenej Prešovčania

Vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, kde dosiahla 1 429 eur. Najbližšie k nemu má Trnavský kraj s priemernou mzdou 1 146 eur. V siedmich krajoch presiahol priemerný hrubý zárobok úroveň 1 000 eur.

Prešovský kraj zostáva naďalej regiónom s najnižšou priemernou mzdou na úrovni 945 eur. Vo všetkých krajoch bola mzda vyššia ako v treťom štvrťroku vlaňajška s najvyšším relatívnym prírastkom v Košickom kraji o 10,7 % a najnižším v Banskobystrickom kraji o 5 %.

V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou, teda s tretím štvrťrokom 2019, najviac vzrástli mzdy v relatívnom vyjadrení v Prešovskom kraji o 14 % a najmenej v Bratislavskom o 9 %.

V prvom až treťom štvrťroku tohto roka dosiahla priemerná hrubá mzda zamestnanca na Slovensku 1 170 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,8 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 3,8 percentuálneho bodu. Reálna mzda vzrástla o 4,3 %.

Medziročný rast v súhrne za prvé tri štvrťroky ovplyvnili najmä vyššie mzdy pracovníkov v zdravotníctve a sociálnej pomoci a vyššie zárobky v informačných a komunikačných činnostiach.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie