Revolúcia v IT svete je na dosah. Tachyum má funkčný prototyp svojho procesora Prodigy

  • Slovensko-americká spoločnosť Tachyum aktuálne už testuje prototyp univerzálneho procesora Prodigy
  • Ten je postavený na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA)
  • Čoskoro bude dostupný pre prvých používateľov
SIU
  • Slovensko-americká spoločnosť Tachyum aktuálne už testuje prototyp univerzálneho procesora Prodigy
  • Ten je postavený na doskách emulačného systému programovateľných hradlových polí (FPGA)
  • Čoskoro bude dostupný pre prvých používateľov

Zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum Dr. Radoslav Danilák upozorňuje, že to je zásadný úspech nielen pre Tachyum, ale aj pre celý IT svet. „Dosiahnuť moment, keď odborníci v odbore vedia bez akýchkoľvek pochybností, že spoločnosť Tachyum bude schopná dokončiť svoj dizajn v nadchádzajúcich mesiacoch a uviesť produkt na trh v tomto roku, je veľkým uspokojením pre zákazníkov, spoločnosť, našich zamestnancov, podporovateľov a hlavného investora IPM Group, ktorý nám od začiatku dôveroval.“

„V nasledujúcom štvrťroku sa zameriame na DFT (Design For Testing – dizajn na testovanie) pre výrobné testy, overovanie, hľadanie a opravu chýb typických pre túto konečnú fázu návrhu,“ dodáva. Podľa Rada Daniláka sa tak dostávajú bližšie k dokončeniu systému, o ktorom si mnohí mysleli, že ak nie je úplne nemožný, tak je minimálne roky vzdialený od reality.

zdroj: Unsplash/Fotis Fotopoulos

Dôležitý pre budúci rast

„Vlastný fyzický prototyp FPGA znamená, že reálne klopeme na dvere dátových centier. Už tento rok na vlastnej koži zažijú výrazné zlepšenia vo výkone, v spotrebe energie, vo využití serverov a v požiadavkách na priestor, ktoré potrebujú na dodanie riešení novej generácie v prospech celého ľudstva,“ hovorí. 

Dátové centrá totiž aktuálne tvoria 3 percentá celosvetovej spotreby elektriny a toto číslo sa každých 5 rokov zdvojnásobuje. Ak bude tento trend pokračovať, o dvadsať rokov by sa ľudstvo priblížilo k 50 percentám. Riešením je teda technológia, ktorá zníži energetickú spotrebu. Práve preto je procesor Prodigy s ultranízkou spotrebou energie veľmi dôležitý pre pokračujúci rast dátových centier.

zdroj: Unsplash/Heylagosteeiche

Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru.

Tachyum Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových  na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Schopnosť Prodigy dokáže plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

zdroj: Unsplash/Danial Igdery

Začiatkom marca zároveň spoločnosť oznámila, že dokončila dizajn 99 % plochy čipu so stabilným Netlistom (popisom konektivity elektronického obvodu) a implementovanou technológiou CTS (Clock Tree Synthesis). V procese vytvárania Netlistu ide o posledný míľnik pred konečným Netlistom a jeho odoslaním do výroby.

Technické detaily FPGA prototypu

Emulačný systém Tachyum Prodigy bol vyvinutý interne tak, aby poskytol inžinierom Tachyum najlepšiu možnú presnosť a výkon pri overovaní finálneho dizajnu Prodigy a zákazníkom možnosť začať porovnávať výkonnosť a prenášať ich vlastný aplikačný softvér do natívneho kódu Prodigy.

zdroj: Unsplash/Christopher gower

Hardvérový emulátor sa skladá z viacerých FPGA a I/O (input/ output, vstup/ výstup) dosiek spojených káblami v stojane. Veľkosť FPGA dosky je 368,3 mm x 406,4 mm. 24-vrstvová doska je hrubá 2,8 mm a na obidvoch stranách má 5 948 komponentov na doske s plošnými spojmi (printed circuit board, PCB).

Jedna doska so štyrmi obvodmi FPGA emuluje osem plných jadier procesora vrátane vektorových a maticových jednotiek s pevnou a pohyblivou rádovou čiarkou. FPGA prototypy s viacerými doskami prepojenými káblami umožňujú plný čip, polovičný čip a menšie emulačné systémy ideálne pre vývoj natívneho Prodigy softvéru, testovanie hardvérovej kompatibility a porovnávanie výkonnosti.

zdroj: Unsplash/Luca Bravo

Všetko prechádza testovaním

Zákazníci môžu využiť plne funkčnú FPGA emuláciu Prodigy pre zhodnotenie produktu, zmeranie výkonu, ako aj pre vývoj a ladenie softvéru. Plne funkčná čipová emulácia (v hardvéri založenom na FPGA) je zvyčajne jeden z finálnych krokov pred odoslaním čipu do továrne, keď je konečný návrh predložený pre výrobu na kremíku.

Prodigy emulačný systém uľahčí zákazníkom osvojenie Prodigy v ich existujúcich alebo na mieru vytvorených dátových centrách a HPC systémoch, ktoré vyžadujú vysoký výkon, vysokú využiteľnosť a nízku spotrebu energie.

zdroj: Unsplash/Markus Spiske

Kompletne zostavené dosky prechádzajú testovaním v priestoroch spoločnosti Tachyum v Santa Clare v Kalifornii. Interné testy zahŕňajú testy kontinuity a izolácie, elektrické testy (elektrina, atď.), emulačné funkcionality, integráciu s DDR-IO doskou, hardvérovú a softvérovú integráciu, bootovanie operačného systému, aplikačné testy a porovnávanie výkonnosti podľa benchmarkov.

Niektoré Prodigy FPGA systémy budú mať konektory pre testovacie čipy pre DDR5, PCIE 5.0, 112Gb čipové prepojenie medzi fyzickými vrstvami (PHY, Physical Layer) a PLL (Phase-Locked Loop), aby sa vylúčilo riziko.

Najnovšie videá

Trendové videá