San Diego sa stane najväčším mestom USA, ktoré bude fungovať iba na obnoviteľnej energii

  • Mesto, v ktorom má pobočku i slovenský ESET čakajú veľké zmeny.
collagesandiego
  • Mesto, v ktorom má pobočku i slovenský ESET čakajú veľké zmeny.

San Diego nečaká, kým Washington vydá rozhodnutie o klimatickej zmene. Mesto v južnej Kalifornii sa posúva vpred so svojim ambicióznym plánom fungovať na 100 % iba z obnoviteľnej energie. Plán zahŕňa hlavný cieľ znížiť skleníkový efekt o 50 % do roku 2035. Republikánsky starosta Kevin Faulconer podporil Akčný klimatický plán (Climate Action Plan), ktorý bol jednohlasne potvrdený, demokraticky, prevažujúcou radou v decembri.

Využitie obnoviteľných zdrojov energie, ako je solárna a veterná energia, bude zvýšené pre účel splnenia cieľa. San Diego sa už tak umiestňuje ako druhé mesto v krajine vo využívaní solárnej energie, kedy sa za 2 roky využitie zvýšilo o 76 %, čo predstavuje 189 megawattov fotovoltaickej kapacity.

titulna

Plán takisto zahŕňa iniciatívu zvýšiť počet mestských stromov o 35 % do roku 2035, čo je možno ešte dôležitejší cieľ než využívanie obnoviteľných zdrojov alebo redukcia skleníkového efektu, keďže stromy dokážu viazať a využívať oxid uhličitý. Čoraz viac vedcov vidí význam v obnovení ekosystémov pre zníženie atmosferického oxidu uhličitého s cieľom zvrátiť globálne otepľovanie a ochrániť biodiverzitu. Obnovením vodných plôch, pôdy, lúk, mokradí a lesov sa dokážu odstrániť gigatony oxidu uhličitého z atmosféry, čím sa vráti atmosféra do takej miery, v rámci bezpečnosti a stability, v akej bola pred priemyselnou revolúciou.

Ďalšie ciele zahŕňajú recyklovanie alebo kompostovanie 90 % odpadu a zníženie počtu vozidiel o polovicu do roku 2035. Na zníženie počtu súkromných vozidiel plánuje mesto veľké investície v oblasti verejnej dopravy a cyklistickej infraštruktúry. Mesto by zároveň urobilo polovicu svojich vozidiel elektrickými.

1

Niektorých možno prekvapuje, že republikánsky starosta vedie snahu o zníženie globálneho otepľovanie, keď hlavný predstaviteľ otvorene poprel jeho existenciu. Z prieskumu však vyplýva, že až 47 % republikánov si myslí, že globálne otepľovanie je serióznym problémom, ktorý je potrebné riešiť.

San Diego je dôkazom, že rozdielne politické strany dokážu spolupracovať pre jeden spoločný cieľ a môžu byť takto príkladom pre zvyšok sveta. Narozdiel od klimatického summitu v Paríži, ciele San Diega pre redukovanie skleníkového efektu sú legálne záväzné.

Ak sa to mestu podarí a bude fungovať na 100 % obnoviteľnej energii, pridá sa do rastúceho zoznamu miest na svete, ktoré poháňajú svoju ekonomiku kompletne iba s touto energiou. Tento zoznam zahŕňa Vancouver, San Francisco, Sydney alebo Copenhagen. Môžeme v ňom očakávať niekedy v budúcnosti i Bratislavu alebo Košice?

2

zdroj: inhabitat.com, zdroj fotografií: inhabitat.com

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech