SEO pyra­mí­da: 3 prin­cí­py opti­ma­li­zá­cie

Michal Králik: Sketcher.sk / 30. apríla 2015 / Lifehacking

SEO sto­jí a padá na tro­ch hlav­ný­ch prin­cí­po­ch. Mal by ich poznať kaž­dý, kto sa podie­ľa na inter­ne­to­vom pro­jek­te. Vyh­ne sa tak kope zby­toč­ný­ch SEO akti­vít a záro­veň zo svo­jej pozí­cie doká­že SEO pod­po­riť aj bez toho, aby mu to zabra­lo kvan­tum času navy­še.

 

Technický stav a prístupnosť

Vyhľadávač potrebuje web stránku najskôr nájsť a správne spracovať jej obsah. Rozpoznať nadpisy, texty, zistiť čo sa nachádza na obrázkoch. Ak mu technické problémy podlomia nohy, konkurenciu oveľa ťažšie dobehne.

ABY VYHĽADÁVAČ LEPŠIE POROZUMEL OBSAHU, MAL BY BYŤ SPRÁVNE ŠTRUKTÚROVANÝ.

 

Obsah

Vyhľadávač odpovedá na otázky svojich návštevníkov. Čím viac otázok zodpoviete, tým častejšie budú vaše stránky zaradené medzi výsledky vyhľadávania. Aby vyhľadávač lepšie porozumel obsahu, mal by byť správne štruktúrovaný.

 

SEO pyramida - princípy: technický stav, obsah, propagácia

 

Propagácia

Vyhľadávač zobrazí na 1. pozícii stránku, o ktorej si myslí, že je tou najlepšou zo všetkých. Rozhoduje sa hlavne podľa toho, ktorá stránka je na internete najpopulárnejšia. To znamená, čím viac a čím vplyvnejšie weby na stránku odkazujú, tým lepšie.

 

Ak sú toto hlavné zložky SEO, kto potom:

  • vytvára funkčný a bezbariérový web?
  • píše články či produktové popisky, rieši informačnú architektúru?
  • má na starosti propagáciu?

 

Jeden človek asi nie. Čo myslíte, prečo v SEO dosiahli úspech Martinus alebo Alza? Nestojí za ním SEO špecialista, ale dobre fungujúci tím. Treba si uvedomiť, že väčšina členov tímu ovplyvňuje SEO. Vrátane teba a každý by mal vedieť, akú rolu v celej mozaike zohráva.

 

AK ŤA TENTO ČLÁNOK ZAUJAL, NEZABUDNI HO SHARNUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVOJIM ZNÁMYM A KAMARÁTOM... STARTUPY DOKÁŽU SLOVENSKU PRINAVRÁTIŤ DRIVE!

 

zdroj: sketcher.sk

 

Pridať komentár (0)