Šesť unikátnych zdravotníckych startupov dostalo vstupenku do akceleračného programu

  • HealthCare Lab má potenciál prispieť k digitálnej transformácii zdravotníctva
shutterstock_607718810
  • HealthCare Lab má potenciál prispieť k digitálnej transformácii zdravotníctva

Až 30 startupov z 10 krajín Európy prejavilo záujem byť súčasťou unikátneho programu HealthCare Lab, zameraného na rozvoj inovatívnych nápadov z oblasti digitálneho zdravotníctva. Z 12 startupov 6 postúpilo na základe prísnych hodnotiacich kritérií do štvormesačného akceleračného programu lídovaného svetovou biotechnologickou jednotkou – spoločnosťou ROCHE.

V programe budú mať zastúpenie štyri slovenské a dve české firmy, ktoré prejdu intenzívnym tréningom v podobe týždňových šprintov. Tie vyvrcholia verejným Demo day-om už v novembri tohto roka. CF Hero, Healthclip, Interestingsamples, Aibrace, Scienticore a S-case budú mať tak jedninečnú príležitosť rozvíjať svoj projekt a konzultovať ho s tridsiatkou svetových mentorov či kľúčových investorov. 

„Stáli sme pri zrode tohto projektu a počet prihlásených startupov ako aj vysoká úroveň predložených projektov dokazujú, že HealthCare Lab má obrovský potenciál stať sa kľúčovým programom na podporu startupov v celej strednej Európe. ROCHE ako biotechnologický líder vidí svoje miesto v úzkej spolupráci so startupovou komunitou. Navzájom sa môžeme obohacovať a posúvať hranice inovácií na novú kvalitatívnu úroveň. Sme presvedčení, že to budú práve inovácie, ktoré zmenia život a z ktorých bude benefitovať pacient, zdravotníctvo, štát a aj celá spoločnosť. Čaká nas vzrušujúca cesta, na ktorú sa úprimne teším,“ hovorí Daren Wilson, generálny manažér spoločnosti Roche Slovensko.   

HealthCare Lab má za cieľ stať sa katalyzátorom digitálnych inovácií v zdravotníctve v regióne strednej Európy. „Uvedomujeme si, že je to ambiciózny cieľ. HealthCare Lab má všetky predpoklady k tomu, aby tento cieľ naplnil,“ dopĺňa Daren Wilson zo spoločnosti Roche Slovensko. Pritiahol totiž pozornosť startupov aj za hranicami Slovenska a prihlásených bolo 30 projektov, čo nasvedčuje tomu, že ide o mimoriadne životaschopný projekt.

Záujem vyvolal aj na strane partnerov nielen z oblasti zdravotníctva ale aj z prostredia rizikového kapitálu. Títo partneri spolu so spoločnosťou ROCHE a CIVITTA zdieľajú rovnakú víziu podpory ekosystému zdravotníckych digitálnych inovácií. Ide najmä o také spoločnosti, ako je Union zdravotná poisťovňa, právnická firma Sparring či regionálni investiční partneri Crowdberry, 3TS Capital a Nation1.  

Z 30 prihásených startupov mali najväčšie zastúpenie Slovensko, Česká republika a Maďarsko. Pozitívnou správou je, že na čele až 14 z prihlásených startupov stáli ženy. „Diverzita projektov, s ktorou sme sa stretli v prihláškach do programu, svedčí o tom, že startupy v rámci stredoeurópskeho priestoru majú množstvo skvelých nápadov – od aplikácií v telemedicíne pre stomatológov či všeobecných lekárov, až po umelú inteligenciu v diagnostike či hardwarové pomôcky,“ vysvetľuje Peter Kolesár zo spoločnosti CIVITTA Slovensko.

Svoje nápady museli predstavitelia startupov obhájiť pred odborným tímom, do ktorého boli prizvaní aj zástupcovia VC fondov CB Investment Management, 3TS Capital a Nation 1. Šiesti finalisti nastúpia od júla do akceleračného programu, ktorého súčasťou sú štyri intenzívne šprinty. Tie vyvrcholia v novembri tohto roka.

V tejto fáze sa do programu zapájajú aj ďalší partneri, nielen z okolitých krajín, ale aj z USA či Izraela, ktorí budú pomáhať akcelerovať rast šestici úspešných startupov. Spolu viac ako 30 mentorov a odborníkov z medzinárodného ako aj lokáleho prostredia bude nápomocných pri rozvíjaní inovatívych riešení, s ktorými startupy do HealthCare Lab vstupovali.

zdroj: ROCHE

Kto tvorí úspešnú šesticu firiem?

S-Case

S-Case je medicínsko-diagnostické zariadenie na monitorovanie základných životných funkcií pacientov u lekára alebo vo vzdialených oblastiach, či už lokálne alebo prostredníctvom telemedicíny.

Healthclip

Healthclip je nezávislá platforma elektronického zdravotníctva, ktorá slúži pacientom po celom svete, bez ohľadu na zavedené poisťovacie a vládne systémy.

Scienticore

Cieľom Scienticore je urýchliť vedecko-technický pokrok za pomoci katalyzácie výmeny vedeckých dát medzi univerzitnými vedcami a farmaceutickým priemyslom.

Aibrace

Aibrace vyvíja LifeSavingBracelet – náramok, ktorý pomáha ľuďom s život ohrozujúcimi chorobami žiť naplno a bez strachu.

CF Hero

CF Hero inovuje starostlivosť o pacientov s cystickou fibrózou, ako aj s inými chronickými ochoreniami pomocou unikátnej aplikácie pre smartfóny.

InterestingSamples

InterestingSamples organizuje virtuálne klinické štúdie – testy liekov a diagnostických metód z pohodlia domova účastníkov štúdie.


O HealthCare Lab

HealthCare Lab je nový slovenský projekt podporujúci inšpiratívne inovácie a nápady smerujúce k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť ROCHE Slovensko a poradenská spoločnosť CIVITTA spájajú svoje sily a na Slovensko prinášajú HealthCare Lab, ktorého cieľom je akcelerovať rozvoj riešení v zdravotníctve a nadviazať kontakt so začínajúcimi firmami v strednej a východnej Európe, ale aj mimo nej. Chce pritiahnuť najlepšie startupy so zaujímavými inováciami v oblasti zdravotníctva. Vďaka silnej kompetencii takého globálneho hráča v oblasti diagnostiky a farma-priemyslu, akým je ROCHE, majú startupy s inováciami na prieniku zdravotníctva a digitálnych technológií šancu stať sa súčasťou štvormesačného akceleračného programu. V ňom môžu svoj nápad ďalej rozvíjať a získať prístup k potenciálnym zákazníkom, investorom, skúseným mentorom a biznisovým koučom. Ďalšie informácie o HealthCare Lab sú dostupné na www.healthcarelab.sk

O Roche

Spoločnosť Roche je priekopníkom vo farmácii a diagnostike, zameraná na pokroky vo vede a zlepšovanie života ľudí. Kombinovaná sila farmácie a diagnostiky pod jednou strechou spravila z Roche lídra v personalizovanom zdravotníctve – to je stratégia, ktorej cieľom je nájsť správnu a vhodnú liečbu pre každého jedného pacienta.

Roche je najväčšia biotechnologická spoločnosť na svete, ponúkajúca skutočne diferencované lieky v oblasti onkológie, imunológie, infekčných ochorení, oftalmológie a ochorení centrálnej nervovej sústavy. Roche je tiež svetovým lídrom v in-vitro diagnostike a tkanivovej diagnostike rakoviny, ako aj priekopníkom v manažmente cukrovky.

Spoločnosť Roche bola založená v roku 1896 a odvtedy neprestáva hľadať spôsoby, ako najlepšie predchádzať, diagnostikovať a liečiť ochorenia a byť prínosom pre spoločnosť. Cieľom spoločnosti je zlepšovať prístup pacientov k zdravotným inováciám za pomoci všetkých relevantných strán. Viac než tridsať liekov vyvinutých spoločnosťou Roche je zahrnutých do zoznamu esenciálnych liekov Svetovej zdravotníckej organizácie, medzi nimi aj život zachraňujúce antibiotiká, antimalariká a onkologické lieky. Okrem toho dostala spoločnosť Roche jedenásťkrát za sebou uznanie od Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ako jedna z najudržateľnejších spoločností vo farmaceutickom odvetví.

Skupina Roche s centrálou v Bazileji vo Švajčiarsku je aktívna vo vyše 100 krajinách, s počtom zamestnancov cca.  98,000 ľudí celosvetovo v roku 2019. V roku 2019 investovala spoločnosť Roche 11.7 miliárd CHF do výskumu a vývoja a vykazovala predaje v sume 61.5 miliárd CHF. Firma Genentech v USA je plne vlastnená spoločnosťou Roche. Roche je tiež väčšinovým vlastníkom akcií spoločnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Viac informácií nájdete na www.roche.com.

O CIVITTA Slovensko

Civitta Slovensko, a.s. sa radí medzi stredoeurópskych lídrov v poskytovaní poradenských služieb v rámci celého inovačného cyklu. Misiou spoločnosti je pomôcť startupom, zabehnutým firmám a výskumným inštitúciám prinášať inovácie na svetovej úrovni. Od založenia v roku 2007 zohrala spoločnosť Civitta Slovakia kľúčovú rolu pri budovaní lokálneho a regionálneho inovačného ekosystému. Služby spoločnosti pokrývajú viacero oblastí ako podpora startupov, komercializácia vedy a výskumu, korporátne inovácie, kreatívny priemysel, ale aj verejné politiky a stratégie.

Civitta Slovensko je spoluzakladateľom Startup Awards & FutureNow, najväčšej startupovej súťaže a technologickej konferencie na Slovensku. Civitta takisto organizuje viacero akceleračných programov pre začínajúce technologické firmy,, vrátane programu Uplift – najväčšieho a najkomplexnejšieho akcelerátora s viac ako 50 mentormi a koučami zo Slovenska a zo zahraničia. Civitta Slovensko, ako hub pre EIT Digital a InnoEnergy, prepája startupy s korporáciami a s investormi.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech