Sex bez súhlasu je znásilnením, s týmto tvrdením súhlasí 9 z 10 opýtaných Slovákov

  • Prieskum agentúry Focus zistil, že 89 percent ľudí považuje sex bez súhlasu za znásilnenie
  • Opýtaní tiež podporujú sexuálnu výchovu primeranú veku
rape
Unsplash/Philipp Wüthrich, Mika Baumeister
  • Prieskum agentúry Focus zistil, že 89 percent ľudí považuje sex bez súhlasu za znásilnenie
  • Opýtaní tiež podporujú sexuálnu výchovu primeranú veku

Z výsledkov reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus vyplýva, že 9 z 10 ľudí (89 percent opýtaných) si myslí, že sex bez súhlasu je znásilnením, pričom toto presvedčenie prevláda aj u ľudí, ktorí sa identifikujú ako konzervatívni.

Prieskum zadala mimovládna organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) v máji 2022 agentúre Focus. Reprezentatívny kvantitatívny prieskum sa uskutočnil na vzorke 1 004 respondentov. V tlačovej správe o tom informovala AIS.

„Výsledok naznačuje, že v spoločnosti je zhoda na tom, že pokiaľ k sexuálnym praktikám dôjde bez súhlasu, je to protiprávne konanie. Vlastne by malo byť samozrejmé, že takýto postoj zaujímajú aj ľudia s konzervatívnymi hodnotami, a je dobré, že to ukazujú aj výsledky prieskumu,“ komentovala výsledky prieskumu Barbora Burajová, riaditeľka Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie.

Zároveň z prieskumu vyplýva, že sex bez súhlasu považuje za trestný čin až 89 percent respondentov a respondentiek. Platná legislatíva však tento pohľad verejnosti ani názor odborníkov a odborníčok nereflektuje.

„Je potrebné si uvedomiť, že násilie má rôzne podoby. Predstava, že musí ísť o fyzický útok, je veľmi redukujúca – násilie sa často deje na úrovni manipulácie, vydierania či psychického nátlaku, ktorý môže prichádzať nielen od jednotlivca či jednotlivkyne, ale aj od spoločnosti (robíme niečo, pretože ‚sa to patrí‘, prípadne ide o rôzne formy násilia či obťažovania na pracovisku alebo v rodine),“ upozornila Zuzana Bendiková zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo.

Sexuálna výchova v školách

Podľa zistení z prieskumu 86 percent opýtaných si myslí, že vzťahová a sexuálna výchova primeraná veku by mala byť súčasťou výučby na základných a stredných školách.

„Vzťahová a sexuálna výchova je nevyhnutná na to, aby sa človek od útleho veku naučil zaobchádzať so svojím telom, vzťahmi, aby sa naučil vytyčovať si hranice, urobil si reálny obraz o partnerskom vzťahu a, v neposlednom rade, dopĺňa či supluje to všetko, čo by sa s dieťaťom malo preberať aj doma a dobre vieme, že sa to v mnohých prípadoch nedeje. Dovolím si povedať, že vo väčšine rodín sa to nedeje,“ uviedla Adriana Havašová z centra Nádej.

Nútenie k pohlavnému styku

Nútenie partnera alebo partnerky k sexuálnemu styku podľa prieskumu považuje za nesprávne až 98 percent opýtaných. Problém na Slovensku podľa Burajovej spočíva najmä v tom, že pre postihovanie sexuálnej viktimizácie dospelých osôb ako niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti sa vyžaduje preukázanie kladenia odporu najmä vo forme aktívnej fyzickej obrany, zúfalého kričania o pomoc alebo preukázanie, že to nebolo možné, napríklad z dôvodu bezvedomia.

„Pritom takýto aktívne kladený odpor či stav bezbrannosti musia trvať od začiatku do konca sexuálnej agresie. Tieto očakávania však nie sú v súlade s tým, aké sú možnosti a schopnosti obetí reagovať na násilie v každom jednom prípade a veľkú časť obetí vylučujú z možnosti poskytnutia trestnoprávnej ochrany alebo odrádzajú preživších od nahlásenia ich prípadu,“ povedala Burajová.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Trendové videá