SK UA INNOVATION CAMP: Ako mladých povzbudiť k aktivite

Snímka obrazovky 2023-12-13 o 13.23.31

Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko zorganizovala v Košiciach ďalšie zo série podujatí INNOVATION CAMP, ktoré bolo tentoraz zamerané aj na žiakov a študentov z Ukrajiny. Na súťaži, ktorú podporil UNICEF Europe & Central Asia, sa zúčastnilo viac ako 100 stredoškolákov, ktorí prezentovali 17 inovatívnych nápadov na zlepšenie zapojenia mladých ľudí do verejného diania a pozitívne ovplyvňovanie svojich komunít.

Úlohou pre súťažiacich bolo počas celodenného programu navrhnúť, ako by sa mohli mladí ľudia viac zapájať do verejného diania, pozitívne ovplyvňovať svoju komunitu a prispievať tak k zlepšeniu života v spoločnosti a k rozvoju vlastných zručností. Podľa údajov Štatistického úradu až 32 % z celkovej populácie Slovenska tvoria mladí ľudia do 30 rokov.

„Sme hrdí na to, ako títo mladí inovátori pristúpili k riešeniu sociálnych problémov a snažili sa premýšľať o spôsoboch, ktorými vedia zrealizovať pozitívne zmeny vo svojom okolí,“ vyjadril svoju spokojnosť s prácou študentov zástupca riaditeľky JA Slovensko Róbert Borbély a dodal: „INNOVATION CAMP poskytuje mladým ľuďom nielen platformu na prezentáciu ich nápadov, ale ich tiež učí dôležitým životným zručnostiam, ako je tímová práca a verejné vystupovanie.“

IMG_0915
zdroj: Junior Achievement Slovensko

Podujatie sa nieslo v duchu kreativity a inovácií, o čom najlepšie vypovedajú víťazné projekty. Prvé miesto získal nápad Neformálneho vzdelávania, ktorý predstavil tím zložený zo študentov Olha Bukhun a Martina Reisová zo Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach, Denis Rosinský a Kyrylo Shtyl zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach a Boris Čabák a Oleh Chuiko zo Strednej odbornej školy technickej v Košiciach.

Ich inovatívny projekt rozvíja koncept neformálneho vzdelávania v klubovni, ktorá by nahradila jeden vyučovací deň v týždni. Porota ocenila výbornú prezentáciu celého tímu, ale predovšetkým inovatívny nápad na zmenu stereotypu žiakova kreatívne spracovanie školského týždňa.

IMG_1006
zdroj: Junior Achievement Slovensko

Druhé miesto získal tím v zložení Galina Lara Čibenková a Zakhar Prorochenko z Obchodnej akadémie v Žiline, Ksenia Fizer zo Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu v Svite, Nina Idesová zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach, Vladyslav Chubatyi a Samuel Skladaný zo Strednej odbornej školy technickej v Košiciach. Prišli s nápadom podporiť finančnú gramotnosť a umožniť mladým ľuďom otestovať si svoje znalosti v praxi formou „Exkurzie do života“.

Na treťom mieste sa umiestnil tím zložený zo študentov Antonina Konyk a Sofia Kovaľová z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, Anatolii Hrabovan a Martin Kozel zo Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach, Serhii Malkov zo Strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach a Tatiana Tὄrὄková z Gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach. Porota u nich ocenila pútavú prezentáciu, uskutočniteľnosť nápadu na podporu začínajúcich mladých podnikateľov či inovátorov. Myšlienka, že rozvoj podnikateľských zručností môže viesť k vyššej angažovanosti cez získané kompetencie, je podľa poroty aktuálna a relevantná.

IMG_0953
zdroj: Junior Achievement Slovensko

Aktivita sa realizovala v rámci medzinárodného projektu UPLIFT v spolupráci s organizáciou UNICEF a ďalšími partnermi. Projekt sa zameriava na pomoc a podporu vzdelávania mladých ľudí z Ukrajiny. Vďaka nemu tak môžu rozvíjať svoje znalosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, základov podnikania a ekonómie, v mäkkých zručnostiach a v príprave na vstup na trh práce na Slovensku.

Medzi hlavné projektové aktivity patria: rôzne workshopy, jazykové kurzy, vzdelávacie materiály, súťaže, prednášky a zážitkové podujatia. Mnohé vzdelávacie aktivity sú realizované v kombinácii aj so slovenskými žiakmi. Podporujeme tak ich integráciu a zvýšenie rovnosti príležitostí.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá