Slováci pohoria v základných gramatických znalostiach. Dokáž, že rodný jazyk ovládaš na 100 %

  • Slovenčina vie potrápiť aj dospelých, nielen žiakov v školách
  • Dokáž, že ovládaš gramatiku na 100 %
kvíz, škola
Ilustračná foto - Slováci pohoria v základných gramatických znalostiach. Dokáž, že rodný jazyk ovládaš na 100 % Canva/alphaspirit.it
  • Slovenčina vie potrápiť aj dospelých, nielen žiakov v školách
  • Dokáž, že ovládaš gramatiku na 100 %

Minulý rok si Slovensko pripomenulo 180. výročie uzákonenia spisovnej slovenčiny. V júli 1843 prinieslo stretnutie v Hlbokom Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu a Ľudovíta Štúra dohodu na kodifikácii spisovnej slovenčiny.

Na fare v Dobrej Vode 17. júla 1843 všetci traja navštívili Jána Hollého, aby jedného z popredných predstaviteľov bernolákovského hnutia informovali o svojom zámere uzákoniť spisovný jazyk Slovákov a vyžiadali si jeho požehnanie.

Slovenčina, ktorú používame už viac ako 180 rokov, však vie potrápiť každého Slováka. Zložité sú pri gramatike nielen i/y, ale aj skloňovanie.

Do testu sme pre teba vybrali 10 základných otázok ohľadom slovenskej gramatiky, ktoré by si mal určite ovládať. 

Ktoré z týchto slov je napísané gramaticky správne?

Škola, Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

V slovenčine nemáme v domácich slovách a ich tvaroch po spoluhláske c ypsilon, s takouto kombináciou písmen sa stretávame iba v cudzích slovách, napr. bicykel, cyklón, cynik, Cyril.

Ktorá z nasledujúcich možností je napísaná spisovne?

Priechod pre chodcov
Správne! Nesprávne!

Základný rozdiel medzi slovami prechod a priechod je v tom, že slovo prechod označuje činnosť a slovo priechod pomenúva miesto. Spojenie prechod cez ulicu znamená „prechádzanie cez ulicu“ a priechod pre chodcov „miesto, kadiaľ chodci prechádzajú“.

Vyber možnosť, ktorá je spisovná:

Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

Spisovné sú slovné spojenia nerozumiem tomu a nechápem to. Slovo (ne)rozumieť používame s datívom, teda nerozumiem tomu. (Ne)chápať sa viaže s akuzatívom, teda nechápem to.

Zem sa otáča okolo svojej:

Zem, planeta
Správne! Nesprávne!

Slovo os sa skloňuje podľa vzoru kosť. V genitíve jednotného čísla sa teda píše s mäkkým i.

Doplň vetu tak, aby bola gramaticky správne: Videla som ju ...

Učiteľ, škola

Potrebný počet správnych odpovedí: 2

Správne! Nesprávne!

Násobné číslovky, ktorých súčasťou je slovo raz, sa píšu oddelene, napr. prvý raz, druhý raz, dva razy, tretí raz, tri razy. Násobné číslovky s nesamostatnou časťou -krát, sa píšu spolu ako jedno slovo, napr. prvýkrát, jedenkrát, druhýkrát, dvakrát, tretíkrát, trikrát.

Vyber spisovný variant. Igelitový/é:

Škola, žiaci, trieda
Správne! Nesprávne!

Slovo sáčok je nespisovné, jeho spisovným ekvivalentom sú slová vrecko a vrecúško.

Doplň vetu spisovne. Mama vyvesila čerstvo vypraté/ú...

Bielizeň, vypratá
Správne! Nesprávne!

Za spisovné sa v slovenčine považuje iba slovo bielizeň, ktoré použijeme v spojeniach spodná bielizeň, ženská bielizeň, pánska bielizeň, detská bielizeň, ale aj vtedy, keď je reč o obliečkach a plachtách, teda o posteľnej bielizni, či vtedy, keď je bielizeň čiernej farby.

Ktorá veta je napísaná správne?

Knihy, Ilustračná foto
Správne! Nesprávne!

V slovenčine sa spojením predložky za so štvrtým pádom podstatných mien vyjadruje časový úsek, počas ktorého trvá dej. Na označenie času (bodu v čase), keď sa niečo stane (napríklad niečo sa začne), používame predložku o.

Doplň vetu. Do tejto školy chodia iba:

Žiaci, škola
Správne! Nesprávne!

V nominatíve množného čísla podľa vzoru "pekný" je vždy mäkké i.

Ktorá veta je napísaná správne?

Škola, test
Správne! Nesprávne!

Slovo euro je všeobecné podstatné meno stredného rodu. Skloňuje sa podľa vzoru mesto, a tak má v genitíve množného čísla tvar "eur".

Slováci pohoria v základných gramatických znalostiach. Dokáž, že rodný jazyk ovládaš na 100 %
TOP!

Super

Gramatiku zo slovenčiny ovládaš skvelo!
Nič moc.

Ilustračná foto

V gramatike máš ešte medzery. Nie je to však až také zlé.
Slabé.

Ilustračná foto

Tak toto nevyšlo.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Trendové videá