Nové tvrdé pravidlá pri online nákupoch: Koniec praktiky, ktorá Slovákov totálne rozčuľovala

  • Od júla sa zmenia pravidlá v online priestore
  • Platia najmä pre obchodníkov
  • Za ich porušenie hrozí pokuta až 200 000 eur
Nová legislatíva mení pravidlá v online prostredí
Ilustračná foto Canva/Panuwat Dangsungnoen, Canva/globalmoments
  • Od júla sa zmenia pravidlá v online priestore
  • Platia najmä pre obchodníkov
  • Za ich porušenie hrozí pokuta až 200 000 eur

Ľudia si už zvykli na nakupovanie cez internet a stalo bežnou súčasťou aj v živote mnohých Slovákov. Od 1. júla tohto roka sa ale viaceré podmienky v online prostredí zmenia. Môže za to nový zákon o ochrane spotrebiteľa.

Zákon zmení doterajšie právne predpisy a má zosúladiť právnu úpravu v tejto oblasti. Nová legislatíva pritom nahradí doterajší zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o predaji na diaľku. Prináša so sebou viaceré zmeny, medzi nimi napríklad koniec falošným recenziám, osobitnú zmluva pre digitálne služby či väčšie pokuty, a to až do maximálnej výšky 200 000 eur.

Na novinky upozornili a z právneho hľadiska ich vysvetlili odborníci Katarína Kováčová a Matej Škultéty z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Vyššie pokuty

Ak obchodníci nebudú dodržiavať pravidlá, hrozia im vyššie pokuty ako doteraz. To, v akej výške môžu obchodníci pokutu dostať, záleží od ich obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

„Napríklad v prípade porušenia rôznych informačných povinností obchodníka už nebude pokuta v maximálnej výške 66 400 eur (opakované porušenie – 166 000 eur), ale vo výške od 200 eur do 2 % obratu, najviac 200 000 eur,“ vysvetlili advokáti.

Zároveň sa však budú môcť obchodníci vyhnúť sankciám vďaka novému inštitútu dobrovoľného opatrenia. V rámci neho obchodník písomne vyhlási dobrovoľné ukončenie porušovania zákona a vykoná nápravu smerom k poškodeným zákazníkom. Ak by zároveň Slovenská obchodná inšpekcia vyhodnotila, že opatrením možno dosiahnuť nápravu a súlad s právnymi predpismi, môže vec odložiť a upustiť tak od uloženia pokuty.  

Falošné recenzie skončia

Veľa ľudí si produkt na internete kúpi najmä na základe pozitívnych recenzií. Viaceré z nich však môžu byť falošné. Tomu je ale koniec, keďže sa nové pravidlá týkajú aj hodnotení spotrebiteľov.

Podľa nového zákona musia obchodníci transparentne uvádzať, ako overujú, že recenzie produktov pochádzajú od skutočných zákazníkov, ktorí daný produkt zakúpili alebo použili. Cieľom je chrániť spotrebiteľov pred klamstvami a falošnými recenziami, ktoré môžu zavádzať o kvalite produktov.

E-shopoví prevádzkovatelia budú povinní informovať o metódach, ktoré používajú na overenie autenticity recenzií, alebo jasne uviesť, ak takúto kontrolu nevykonávajú.

Manipulácia s recenziami, vrátane nepravdivých hodnotení alebo umelého zvyšovania hodnotení na sociálnych sieťach za účelom zvýšenia predaja, sa bude považovať za nekalú obchodnú praktiku a bude sankcionovaná Slovenskou obchodnou inšpekciou.

Prevádzkovatelia musia informovať, kto produkt ponúka

„Online trh je služba umožňujúca spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s viacerými obchodníkmi alebo inými spotrebiteľmi prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie. Nejde teda o e-shop, na ktorom predajca ponúka len vlastné výrobky, resp. uzatvára zmluvy so spotrebiteľmi vo svojom mene. Online trhom sú len webstránky, ktoré ponúkajú predaj viacerým iným obchodníkom alebo fyzickým osobám,“ vysvetľujú advokáti.

Prevádzkovatelia online trhov budú musieť po novom transparentne informovať spotrebiteľov o tom, či osoba, ktorá predáva produkt na online trhu, je obchodník alebo fyzická osoba. V prípade, že ide o fyzickú osobu, budú povinní upozorniť spotrebiteľa, že na túto transakciu sa nevzťahujú právne predpisy na ochranu spotrebiteľa, ktoré sa inak vzťahujú na nákup a dodanie produktov od obchodníkov.

Okrem toho budú musieť jasne informovať spotrebiteľov o hlavných kritériách, ktoré ovplyvňujú poradie produktov vo výsledkoch vyhľadávania v online rozhraní. Ak ponúkajú možnosť zaplatiť si za zvýhodnené umiestnenie v rámci vyhľadávania, musí byť táto platená reklama zreteľne označená, napríklad ako „Premium“ alebo „Sponzorované“.

Obchodníci zároveň budú musieť zosúladiť svoje Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačné poriadky s novým zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Zdroj: Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS

Najnovšie videá

Trendové videá