Slováci, pozor: Štát draží nepotrebný majetok. Rodinný dom s pozemkami môžeš mať za 84-tisíc eur

  • Ceny viacerých nehnuteľností či pozemkov sú skutočne priateľské
  • Štát draží hnuteľný aj nehnuteľný majetok
Ilustračné foto
Ilustračné foto, Archív Canva
  • Ceny viacerých nehnuteľností či pozemkov sú skutočne priateľské
  • Štát draží hnuteľný aj nehnuteľný majetok

Byty, domy, ale aj pozemky. V posledných týždňoch vstúpilo do dražby na Slovensku množstvo štátom vlastneného majetku, ten sa aktuálne predáva za naozaj priaznivé ceny.

Nájdeš medzi nimi napríklad rodinný dom za 83 900 eur, dvojizbový byt za cenu 58 400 eur, alebo napríklad pozemok s výmerou 586 m2 za 20 000 eur. Momentálne je ponuka štátneho majetku skutočne pestrá. Vybrali sme preto pre teba tie najzaujímavejšie z nich.

Dom za 83 900 eur

Rodinný dom sa nachádza v obci Lúčky (okres Michalovce). Rodinný dom s pozemkami je situovaný pri hlavnej dopravnej tepne od mesta Michalovce na trase do mesta Sobrance. Je nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu – vybratie na severovýchodnom rohu, má jedno čiastočné podzemné podlažie a jedno nadzemné podlažie.

Rodinný dom a pozemky
zdroj: Reprofoto: ROPK

Doba uvedenia do užívania je datovaná približne k obdobiu roka 1963. Technický stav nehnuteľnosti je však zanedbaný, na dome nebola dlhodobo vykonávaná údržba. „Nehnuteľnosť sa predáva v stave, v akom stojí a leží,“ píše sa na webe ministerstva financií. 

K domu patria aj tri pozemky s výmerou 417 m2, 405 m2 a 4 596 m2. Detaily nájdeš v inzeráte.

Byty a pozemky za priaznivé ceny 

Ďalšou zaujímavou ponukou je dvojizbový byt, ktorý sa nachádza v obci Štúrovo (okres Nové Zámky). Byt sa predáva za cenu 58 400 eur a nachádza sa na štvrtom poschodí, ak máš oň záujem, správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 5 000 eur. 

Elektronická aukcia je vyhlásená aj na pozemok o výmere 586 m2 v Poprade. Parcela má cenu 20 000 eur. Správca požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 1 500 eur do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk.

Všetci záujemcovia, ktorých písomné cenové ponuky spĺňajú určené podmienky (doručili svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote na adresu správcu, vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu a uhradili zábezpeku v plnej výške a v lehote určenej správcom) budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Detaily nájdeš tu

Byt
zdroj: Reprofoto: ROPK

Ak uvažuješ nad kúpou bytu, tvojej pozornosti by nemal ujsť ani dvojizbový byt v Nových Zámkoch. Jeho cena je aktuálne 67 770 eur, zábezpeka je stanovená na 5 000 eur.

Jednou z mimoriadne zaujímavých ponúk je pozemok, ktorý sa nachádza v obci Orlov. V súčasnosti ho spravuje okresný úrad v Prešove. Tento pozemok môže byť veľmi ľahko v tvojom vlastníctve. Jeho vyvolávacia cena je 5 200 eur. Parcela má pritom výmeru 1 556 metrov štvorcových. V prípade parcely v obci Orlov smieš svoju ponuku odoslať najneskôr do 1. decembra.

Ako sa zapojiť do dražby?

Záujemca musí svoju ponuku doručiť písomne, v uzatvorenej obálke označenej jeho adresou a heslom, ktoré nájde na odkaze danej ponuky. Tie sme poskytli na prvej strane. Zároveň ju treba označiť slovom „NEOTVÁRAŤ“. Odošle ju na adresu správcu pozemku či parcely.

Cenová ponuka musí obsahovať

U fyzických osôb:

meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, telefónny kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia, ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis záujemcu.

U právnických osôb:

názov, sídlo, IČO, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia, ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Zdroje: ROPK, ROPK, ROPK

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá