Slováci, pripravte sa na plnšie peňaženky. Prichádza veľké zvýšenie dávok pre státisíce ľudí (PREHĽAD)

  • Dobrá správa pre Slovákov
  • Od júla sa zvýši aj suma príspevkov či dávok
Babka a prasiatko
Ilustračná fotografia Archív Canva
  • Dobrá správa pre Slovákov
  • Od júla sa zvýši aj suma príspevkov či dávok

Od júla sa opäť zvýši životné minimum, čo prinesie úpravy v rôznych sociálnych dávkach a príspevkoch. Očakávať sa dá nárast rodičovských príspevkov, minimálnych dôchodkov aj dávok v hmotnej núdzi.

Navrhovaným opatrením z réžie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa zvyšujú sumy životného minima stanovené v zákone o životnom minime na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností v apríli 2024 oproti aprílu 2023 (1,019).

Čo predstavuje životné minimum? 

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Ako informuje rezort práce na svojom webe, sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tento údaj poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

„Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že platné sumy životného minima sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku,“ vysvetľuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Od začiatku júla sa životné minimum zvýši 

Suma životného minima sa bude zvyšovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ju plánuje upraviť od začiatku júla tohto roka. Ako spresňuje agentúra SITA, po novom sa suma 268,88 eur mesačne zvýši na 273,99 eur, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.

Životné minimum v prípade ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej osobe stúpne z pôvodných 187,57 eur mesačne na 191,14 eur za mesiac. Pokiaľ ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa suma 122,77 eur mesačne sa upravuje na 125,11 eur za mesiac.

„Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že tieto sumy sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie, za ktoré sa považuje obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka, píše sa v správe

Ako ďalej vysvetľuje SITA, podľa údajov od štatistického úradu bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 1,019. Podľa životného minima sa postupuje pri aplikácii iných právnych predpisov, ktoré zakladajú nárok na určitú dávku, prípadne na zľavu z určitého plnenia.

Aký to bude mať dopad na príspevky? 

Analytik Jozef Mihál uvádza niekoľko dopadov na príspevky alebo dane, ktoré sa vypočítavajú zo životného minima.

„Rodičovský príspevok od budúceho roka bude 351,80 eur, ak rodič na dané dieťa nepoberal materskú, alebo 482,30 eur, ak rodič materskú poberal. Nezdaniteľná časť na daňovníka na mesiac pri výpočte preddavkov na daň je 479,48 eur. V ročnom zúčtovaní za rok 2025, ak daňovník dosiahne základ dane do 25 426,27 eur, nezdaniteľná časť na daňovníka bude 5 753,79 eur,“ informuje SITA. 

Ďalej dodáva, že od júla 2024 do konca júna 2025 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 438,40 eur.

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie, bude po novom 273,99 eur mesačne. Podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi, sumy dávky a sumy príspevkov zvýšia sa o 1,9 %.

Zdroje: SITA, slov-lex.sk , Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Najnovšie videá

Trendové videá