Slováci sa snažia viac separovať: Problémy nám robí jeden obal, môže za to málo informácií

 • Najobľúbenejšie obaly pri mlieku či džúsoch sú nápojové kartóny
 • Na Slovensku nie je jednotný systém separácie nápojových kartónov
 • Nápojové kartóny sú recyklovateľné, vyrábajú sa z nich hračky či nábytok
tetrapak
Na Slovensku nie je jednotný systém separovania nápojových kartónov, treba sledovať označenia a usmernenia obce Freepik.com, TASR
 • Najobľúbenejšie obaly pri mlieku či džúsoch sú nápojové kartóny
 • Na Slovensku nie je jednotný systém separácie nápojových kartónov
 • Nápojové kartóny sú recyklovateľné, vyrábajú sa z nich hračky či nábytok

Mnohým Slovákom záleží na životnom prostredí, s ktorým súvisí aj separácia a recyklácia odpadu. Problém nastáva s jedným druhom, ktorý má každý Slovák doma. Ide o nápojové kartóny z mlieka, džúsu či zeleninových štiav. 

Na Slovensku sa denne spotrebuje asi 1 milión nápojových kartónov a hoci sú cenným zdrojom surovín, väčšina z nich skončí na skládkach odpadu alebo v spaľovni.

V separovaní nápojových kartónov dokonca Slovensko zaostáva za zvyškom Európy. Dôvodom je, že nevieme, ako nápojové kartóny správne separovať. 

Ich zber totiž na Slovensku nie je jednotný – zvyčajne sa zbierajú spolu s plastmi a patria do žltej nádoby. Separovať sa však môžu aj samostatne, vtedy im prislúcha oranžová farba. 

Ich presný spôsob triedenia však závisí od obce či mesta a zberovej spoločnosti. Značka Tetra Pak sa preto rozhodla spojiť svoje sily so spoločnosťou Tesco, aby spoločne prispeli k zlepšeniu tejto situácie.

Spustili novú edukačnú kampaň, ktorá ľuďom ukazuje, ako jednoducho a správne triediť nápojové kartóny.

ha
zdroj: Unsplash – Správne separovanie je dôležité – napríklad nápojové kartóny sa nikdy nehádžu do papiera.

Z čoho sa skladá nápojový kartón:

 • 70 % papierová lepenka,
 • 25 % plast: plastová fólia neprepúšťa tekutinu a chráni nápoje pred kontamináciou mikroorganizmami,
 • 5 % hliník: ochraňuje potraviny pred priamym slnečným žiarením, kyslíkom a baktériami.

Dôležitosť zodpovednej recyklácie nápojových kartónov spočíva v tom, že takýmto spôsobom sa znižuje množstvo odpadu.

Správnou separáciou sa šetria prírodné zdroje, ktoré môžu byť využité na výrobu nových materiálov.

Pozri si, ako sa recykluje nápojový kartón →

Planet_recycling_flat_carton_2020 (1)
zdroj: Tetra Pak - Nápojový kartón je pred vyhodením potrebné vyprázdniť a stlačiť.

Slováci sa v domácnostiach snažia separovať, niektorým bráni lenivosť

Z ankety na Startitup vyplýva, že až 67 % hlasujúcich preferuje nápojové kartóny a len 9 % si napríklad mlieko kúpi v plastovom obale. 

Nápojový kartón je zložený z veľkej časti z papiera, hliníka a plastu – čo vedelo až 74 % hlasujúcich. Každá zložka je veľmi dobre znovu využiteľná, preto je dôležité ich správne separovať.

V ankete sme sa pýtali aj to, čo bráni ľuďom separovať nápojové kartóny. Najčastejšia odpoveď pritom bola lenivosť, ale aj to, že si nie sú istí, či ich vhodia do správnej nádoby.

tetrapak2
zdroj: Startitup - Slováci preferujú nápojové kartóny.

Systém triedenia na Slovensku nie je jednotný

Pri triedení je potrebné riadiť sa usmernením obce. Nápojové kartóny môžeme na Slovensku zbierať spolu s plastmi a kovmi do spoločného kontajnera, ktorý má žlté označenie alebo žltú farbu.

V niektorých obciach sa však kartóny zbierajú do nádoby spolu s kovmi – vtedy má kontajner červenú farbu. Ak mesto alebo obec zbiera nápojové kartóny do samostatnej nádoby, vtedy má oranžovú farbu. 

Obce však môžu na triedenie odpadu používať aj vrecia, ktoré môžu mať rôznu farbu. V takomto prípade treba postupovať podľa pokynov obce alebo zberovej spoločnosti. 

Ako teda správne separovať nápojový kartón na Slovensku?

Nápojový kartón nestačí len vyhodiť do správne označeného kontajnera, je potrebné postupovať podľa niekoľkých krokov:

 • Nápojový kartón je potrebné vyprázdniť.
 • Pred vhodením do kontajnera je potrebné z nápojového kartónu vytlačiť vzduch, aby zostal plochý, čím zaberie menej miesta v zbernej nádobe.
 • Vyhodiť do správneho kontajnera.

V niektorých mestách alebo obciach sa na triedenie používajú vrecia. Vtedy môžu mať inú farbu a je potrebné sa riadiť označeniami na vreciach.

Ako správne separovať nápojový kartón →

main_key_visual
zdroj: Tetra Pak - Na Slovensku nie je jednotný systém triedenia nápojových kartónov. Preto je dôležité sledovať označenia na zberných nádobách.

Rôzne farebné označenia

Vzduch u nápojových kartónov po vyprázdnení nádoby vytláča 68 % hlasujúcich, 17 % vzduch nevytláča a 15 % len niekedy. 

V ankete sme sa pýtali aj to, do akého kontajnera vhadzujú ľudia nápojové kartóny v ich obci. 

Z ankety vyplynulo, že vo väčšine obcí a miest (51 %) im prislúcha žltá farba, a teda sa triedia spolu s plastmi. 18 % uviedlo, že v ich obci sa nápojové kartóny zbierajú do oranžovej nádoby a v 24 % je to iná farba podľa nariadenia mesta alebo obce.

tetra
zdroj: Startitup - Vo väčšine obcí a miest sa nápojové kartóny triedia spolu s plastmi a prislúcha im žlté označenie zbernej nádoby.

Vyrobiť sa z nich dajú aj stavebné dosky

Pri správnom separovaní má tnápojový kartón pred sebou novú budúcnosť: zberné spoločnosti vyzbierané obaly odvezú do triediacich centier, kde sa po vytriedení od iných obalov lisujú do balíkov a prepravujú do recyklačných závodov.

Práve tam sa obaly rozvlákňujú a ďalej spracúvajú na rôzne nové produkty, napríklad vreckovky alebo kartónové krabice. Okrem kartónového materiálu sa z nich ďalej využíva aj plastový granulát, z ktorého vzniká široké spektrum výrobkov: hračky, interiérové doplnky, ale aj nábytok. Z recyklovaného materiálu sa dokonca vyrábajú aj stavebné dosky. Čo všetko sa dá vyrobiť z nápojových kartónov →

výrobky
zdroj: Tetra Pak - Z nápojových kartónov sa dajú vyrobiť rôzne ďalšie výrobky.

výrobok 2
zdroj: Tetra Pak - Z nápojového kartóna je možné vyrobiť aj papier či hračky.

Ktorá zberná nádoba je určená na zbieranie nápojových kartónov?

Správne! Nesprávne!

Na Slovensku nie je jednotný systém zberu nápojových kartónov. V niektorých mestách sa zbierajú samostatne do oranžových nádob, v iných spolu s plastmi alebo kovmi. Preto je potrebné sledovať označenia na kontajneroch.

Do ktorej nádoby nikdy nevyhadzujeme nápojové kartóny?

Správne! Nesprávne!

Nápojové kartóny nikdy nevyhadzujeme do zbernej nádoby na papier. kartóny sú zložené z niekoľkých vrstiev a podľa nariadenia obce/mesta patria buď do samostatnej nádoby alebo do nádoby na kovy či plasty.

Ako sa nazýva jeden proces recyklácie nápojových kartónov?

Správne! Nesprávne!

Vlákna sa rozvlákňovaním máčajú vo vode a pomocou špeciálneho sita sa oddelia od ostatných častí nápojového kartóna.

Recyklácia dvoma spôsobmi

Nápojový kartón sa recykluje dvomi spôsobmi: rozvlákňovaním a rozložením na linke. 

Vírové rozvlákňovanie

Ide o proces, kedy sa po namočení vo vode kartón oddelí od polyetylénu a hliníka. Potom sa pomocou špeciálneho sita oddelia ostatné zložky. Vo výsledku sa získa materiál na opätovné použitie.

Z kartónu potom vzniká masa, ktorú je možné použiť na výrobu papiera a papierových výrobkov. Zo zvyšných materiálov, ktorými sú fólie, uzávery a hliník, tak následne môže vzniknúť nový zdroj energie, či materiál na výrobu nových produktov, akými sú napríklad kvetináče či plastové debničky.

Rozloženie na linke

Počas tohto procesu sa od seba neoddeľujú jednotlivé zložky nápojového kartónu, ale celý sa rozdrví. Z materiálu, ktorý rozdrvením vznikne, sa vyrábajú dosky a izolácie v stavebníctve.

Recyklácia, nielen nápojových kartónov, je nevyhnutná pre udržateľnosť životného prostredia. Tieto materiály majú potenciál byť znovu použité a nevzniká tak ďalší odpad.

Správna separácia znižuje množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach, a prispieva k udržateľnejšiemu životnému prostrediu aj pre budúce generácie.

Attachment
zdroj: Tetra Pak - Linka vo výrobnom závode Stora Enso v Poľsku umožňuje recykláciu použitých nápojových kartónov zo Slovenska.

recyklácia
zdroj: Tetra Pak - Separované výrobky sa ešte dotrieďujú na triediacej linke.

calvin-sihongo-5eNdjyfm8Gk-unsplash
zdroj: Unsplash - Väčšina nápojových kartónov končí na skládkach odpadu, pretože ich nevieme správne separovať.

Aké druhotné produkty sa môžu vyrobiť z nápojového kartóna?

Správne! Nesprávne!

Vlákna z nápojových kartónov sa používajú na výrobu papierových produktov ako sú napríklad papierové utierky, vreckovky či obaly na vajíčka. Nie je z nich možné vyrobiť PET fľaše.

Z čoho sú zložené nápojové kartóny?

Správne! Nesprávne!

Nápojový kartón kartón je zložený zo 70 % papiera, 25 % tvorí plast a 5 % hliník.

Ako správne recyklovať nápojový kartón?

Správne! Nesprávne!

Správne by sa nápojový kartón mal pred vyhodením do zbernej nádoby vyprázdniť a stlačiť, aby zaberal čo najmenej miesta. Do kontajnera sa tak zmestí väčšie množstvo odpadu a zberné spoločnosti neprepravujú len vzduch.

Najnovšie videá

Trendové videá