Slováci sú experti na znižovanie emisií: V tomto smere zaostávame, inšpirovať by sme sa mali západom

Do jednej z dnes najmodernejších častí v Bratislave sa pred 11 rokmi nasťahovala firma Ropa group. Aj napriek tomu, že Slovensko nepatrí medzi lídrov v ekologických témach, skupina Slovákov v rušnom bratislavskom downtowne firmám ukazuje, ako môžu znižovať emisie. 

Ropa Group má na konte miliónové tržby a neustále rastie. Začínala ako dodávateľ aditív AdBlue, postupne sa však vypracovala na medzinárodnú úroveň.

„Uvedomili sme si, že znečistenie ovzdušia je dlhodobý problém – začali sme tak ponúkať riešenia, ktoré emisie vo fabrikách znižujú. Presadili sme sa chemickými prísadami, ktoré odberatelia aplikujú v zariadeniach za účelom čistenia od priemyselných spalín,vysvetľuje Patrik Andó, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Ropa Group

Spektrum ich zákazníkov sa za roky pôsobenia na trhu značne rozšírilo. Spolupracujú s elektrárňami, teplárňami a spaľovňami odpadov. Okrem nich ich služby využívajú aj cementárne, oceliarne či automobilový priemysel.

„Orientujeme sa najmä na zahraničné trhy, Slovensko nám generuje len približne 10 % tržieb,“ dodáva Andó. 

Čo vlastne Ropa Group robí: Spoločnosť Ropa Group pôsobí v oblasti ochrany ovzdušia a recyklácie odpadov. Znižujú emisie v priemysle prostredníctvom komplexných riešení, od výstavby technológie v priemyselných podnikoch až po pravidelné a stabilné dodávky chemických komodít. V oblasti recyklácie zabezpečujú veľkovýkup, zber, triedenie a spracovanie elektroodpadu a farebných kovov na recyklačných linkách. 

O FAIRPLEY

Sériu veľkoformátových biznisových rozhovorov FAIRPLEY produkuje Startitup v spolupráci s prestížnou súťažou
EY Podnikateľ roka, ktorá oslavuje nielen brilantnosť domácich firiem, no kladie dôraz aj na férovosť a poctivosť podnikateľov. Vyzdvihuje tých, ktorí pri svojom raste nerobili žiadne skratky.

EY Podnikateľ roka odštartoval už 18.ročník súťaže, kde môžeš nominovať podnikateľa zo svojho okolia, ktorý má víziu, odvahu a svojou tvrdou prácou a húževnatosťou vybudoval úspešnú spoločnosť. Prihlášky a nominácie je možné poslať ešte do 30. novembra 2023.

EOY23 SK Mail_banner

Vo videách a rozhovoroch FAIRPLEY budeme dávať priestor práve takýmto inšpiratívnym slovenským podnikateľom a upozorňovať aj na spoločensky udržateľný rozmer podnikania.

  • Zaoberajú sa distribúciou chemických komodít. Kto sú ich klienti?
  • Čím by sa Slovensko malo inšpirovať od západných krajín?
  • V ktorých krajinách sa im podarilo uspieť?
  • Akou firemnou kultúrou sa firma riadi?

 

Ako ste sa vôbec dostali k podnikaniu v oblasti ochrany ovzdušia a recyklácie odpadov? Zrejme nešlo o detský sen.

Po štúdiu ekonómie na vysokej škole som pracoval v štátnej správe ako kontrolór. Na štátnom úrade som sa veľa naučil no v určitom momente som mal ambíciu rozbehnúť si vlastné podnikanie a venovať sa mu v maximálnej miere. 

Keď som o podnikaní premýšľal, dostal som príležitosť od známeho, ktorý mal veľkú logistickú spoločnosť, aby som sa stal jeho pravou rukou. Získaval som skúsenosti a začal som vnímať energetiku ako priestor, v ktorom sa ekologizácia stane veľkou témou.

To mi vštepilo nápad rozbehnúť vlastný biznis ako dodávateľ chemických komodít. Začal som s AdBlue, ktoré sa používa na znižovanie emisií, napríklad aj v nákladných autách či v kamiónoch. Podarilo sa nám rýchlo etablovať na trhu a postupne sme vyrástli z malého lokálneho dodávateľa AdBlue na medzinárodnú firmu.

Fairplay (29 of 42)
zdroj: Startitup - V rámci segmentu distribúcie chemických komodít sme vytvorili aj dcérsku spoločnosť Enviropa. Prostredníctvom nej poskytujeme inžinierske služby v technológiách, ktoré emisie znižujú, hovorí Patrik Andó.

Ekologizácia kedysi prebiehala najmä v západnej Európe, kde boli veľké tlaky regulátorov na zelenšiu výrobu. V roku 2016 však začala platiť európska smernica o znižovaní emisií pre veľkých znečisťovateľov ovzdušia, uvideli sme dieru na trhu. Je to globálny proces, ktorý sa zo Západu dostal aj k nám – a dnes postupne preniká až na Balkán.

K našim hlavným zákazníkom patria najmä elektrárne, teplárne, spaľovne odpadov, cementárne či oceliarne, ktoré podľa európskych nariadení musia dodržiavať prísne emisné limity.

Okrem nich naše služby využíva aj automobilový priemysel. Orientujeme sa najmä na zahraničné trhy, Slovensko nám generuje len približne 10 % tržieb.

Ako vyzerá firemná kultúra v spoločnosti okolo ťažkého priemyslu?

Silnou stránkou našej firmy sú stáli zamestnanci, ktorí vo svojej práci vidia zmysel a práca ich baví. Našu firmu tvorí takmer 50 ľudí, trávime spolu čas aj mimo práce a navzájom sa podporujeme a motivujeme.

Keďže sme menší tím, chceme, aby sme zamestnancom vytvorili nadštandardné podmienky. Každý zamestnanec má u nás možnosť posunúť sa na vyššiu pozíciu. Rovnako ako rastie firma, rastú aj zamestnanci.

Zamestnancov si vážime natoľko, že im platíme viac, ako je trhový štandard. Je to aj kvôli veľkosti firmy, aj kvôli tomu, že ak sa niekto u nás etabluje, tak sa snažíme si ho udržať. Máme dokonca zamestnancov, ktorí sú s nami od začiatku.

Pôsobíme čestne, autenticky a transparentne. Na všetkých úrovniach sa individuálne aj tímovo snažíme zachovávať najvyššie etické štandardy.

Prečo myslíte, že celé tie roky zostávajú pracovať u vás?

Asi je to o tom, že ich práca baví a že spoločnosť im dáva, čo od nej potrebujú. Je to spôsob vedenia a komunikácie z mojej strany voči nim – že si ich vážim ako svojich partnerov, ktorí so mnou tvoria náš spoločný biznis.

Fairplay (37 of 42)
zdroj: Startitup - Spoločnosť Ropa Group sa dnes zaoberá medzinárodným obchodom. K jej zákazníkom patria fabriky, ktoré podľa európskych nariadení musia dodržiavať prísne emisné limity ako napríklad elektrárne, teplárne, spaľovne odpadov, cementárne či oceliarne.

Aj napriek tomu, že ide o niche segment, ste veľmi rýchlo expandovali do zahraničia.

V rámci segmentu znižovania priemyselných emisií  sme vytvorili aj dcérsku spoločnosť Enviropa. Prostredníctvom nej poskytujeme inžinierske služby a dodávky technológií.

Od začiatku sme si podchytili strednú Európu, kde sme pomerne rýchlo obsadili Česko, Maďarsko a Rakúsko. Dnes sa dá povedať, že už pôsobíme od Nemecka až po Grécko a etablovaným hráčom sme aj v Rumunsku a Bulharsku.

Parametrov na výber ďalšej krajiny bolo niekoľko, jedným z najhlavnejších bol však dopyt. Vďaka tomu, že sme s mnohými medzinárodnými  zákazníkmi pracovali už predtým, tak oni sami nás oslovovali na expanziu na ďalší trh.

Išlo aj o to, že kde sme sa cítili byť logisticky silní, lebo ten tovar je potrebné do daných firiem aj doviezť. Pri expanzii sme museli posilniť náš tím aj o lokálnych obchodníkov pre lepšiu znalosť miestnych podmienok.

Na to, v koľkých krajinách dnes pôsobíte, máte relatívne skromný počet zamestnancov.

My zamestnancov nemáme veľa, no zatiaľ je ich toľko, koľko potrebujeme. Uvidíme, ako sa vyvinie budúcnosť nášho biznisu a kde ešte naviažeme spolupráce. Naším cieľom je vytvoriť firmu, ktorá dokáže byť udržateľná a zároveň bude rásť.

Máme určité ambície, ale sú prípady, kedy ani expanzia nedopadne najlepšie. Aj preto máme pri podnikaní triezvejší pohľad.

Naďalej však rozširujeme portfólio a chystáme sa na ďalšie trhy. Prednedávnom sme boli aj na konferencii v Portugalsku, kde sme riešili viacero obchodných vzťahov s americkými partnermi.

Takže rast je v našom prípade určite reálny, ale otázkou je celková téma ekologizácie, tá však bude napredovať. Už dnes je zaujímavé vidieť, ako sa ekologizácia, ktorú kedysi riešili len veľkí producenti emisií, začína prenášať aj na malé a stredné firmy.

Fairplay (3 of 42)
zdroj: Startitup - Patrik Andó sa po štúdiu ekonómie zamestnal v štátnej správe. Popri zamestnaní si však hľadal bočný príjem. Vytvoril riešenie na zníženie emisií vo fabrikách, ktoré už dnes poznajú ľudia v sedemnástich európskych krajinách.

Na Slovensku ste lídrom, aká je však vaša pozícia v zahraničí?

Na Slovensku určite áno. A povedal by som, že aj v strednej Európe a na Balkáne sme silným hráčom. V Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku, Rumunsku či v Bulharsku sme aktívni. Neregistrujeme tam ani veľkú konkurenciu.

Na Západe to je ťažšie, keďže tam je konkurencia silnejšia, ale založili sme pred rokom spoločnosť, ktorá má priamo v Nemecku svoje sídlo. Máme tam zákazníkov, avšak ten segment tam je naozaj silný.

Vyžaduje si to dávku trpezlivosti, priniesť produkt s pridanou hodnotou a nesmie chýbať ani trocha obchodného šťastia. Myslím si, že sme teda na správnej ceste, máme vlastnú logistiku a sme dosť komplexní. Verím, že to je kľúč k tomu, aby sme sa presadili aj na Západe.

Čím by sa Slovensko malo inšpirovať od západných krajín, aby sme boli zelenšou krajinou?

Je to o tom, že proces a rekonštrukcia strojov do podoby, aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu, sú veľmi nákladné. Západné spoločnosti majú lepšiu ekonomiku, teda si to môžu dovoliť.

Západné firmy venujú zeleným témam a zmenám celkovo viac pozornosti, Slovensko je pár rokov pozadu.

Sme na tom však stále lepšie zreteľne ako napríklad Balkán, kde striktné pravidlá pre ochranu životného prostredia sú benevolentnejšie nastavené. Transformácia je tam ešte pomalšia než u nás.

Okrem distribúcie chemických komodít zabezpečujete aj veľkovýkup, zber, triedenie a spracovanie elektroodpadu a farebných kovov na recyklačných linkách. Recyklácia elektroodpadu sa na prvý pohľad môže zdať ako zložitý proces. Vedia s ním Slováci správne nakladať?

Ja si osobne myslím, že tu veľmi dobre fungujú kolekčné systémy, ktoré zbierajú elektroodpad. My sa zameriavame na všetky kategórie elektroodpadu a farebných kovov.

Zabezpečujeme ich veľkovýkup od recyklačných spoločností a disponujeme vlastným centrálnym skladom a recyklačnými kapacitami, kde suroviny triedime a spracujeme podľa požiadaviek odberateľov.

Pri výkupe sme maximálne flexibilní a naši dodávatelia nie sú limitovaní druhmi vykupovaného materiálu alebo kvalitou triedenia. Zabezpečujeme komplexný servis vrátane logistiky.

Fairplay (6 of 42)
zdroj: Startitup - Naším cieľom je vytvoriť firmu, ktorá dokáže byť udržateľná a bude rásť, uvádza Patrik Andó.
Zo štátnej správy k vlastnému biznisu

Patrik Andó sa po štúdiu ekonómie zamestnal v štátnej správe. Popri zamestnaní si však hľadal bočný príjem. Vytvoril riešenie na zníženie emisií vo fabrikách, ktoré už dnes poznajú ľudia v sedemnástich európskych krajinách, medzi ktoré patrí Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, ako aj všetky balkánske štáty.

Finalista súťaže EY podnikateľ pred 11 rokmi začínal ako dodávateľ aditíva Ad Blue. Z malého lokálneho dodávateľa sa postupne vypracoval na medzinárodnú firmu. Spoločnosť Ropa Group sa dnes zaoberá medzinárodným obchodom. K jej zákazníkom patria fabriky, ktoré podľa európskych nariadení musia dodržiavať prísne emisné limity, ako napríklad elektrárne, teplárne, spaľovne odpadov, cementárne či oceliarne.

Podnikanie s chemickými produktmi Andó rozbiehal spoločne s Petrom Truchanom, ktorý je spolumajiteľom Ropa Group.