Slováci už neutaja ani euro. Ak predávaš veci na online bazári, musíš to oznámiť

  • Daňové úrady sa dozvedia príjmy z prenájmov či z predaja cez portály
  • Od nového roka SR zavádza do praxe novú európsku smernicu proti daňovým únikom
Podnikateľ na telefóne a vypisovanie daní
Ilustračný obrázok, Pixnio/Michal Jarmoluk, Unsplash/bruce mars
  • Daňové úrady sa dozvedia príjmy z prenájmov či z predaja cez portály
  • Od nového roka SR zavádza do praxe novú európsku smernicu proti daňovým únikom

Online podnikatelia si musia po novom dať pozor a splniť isté požiadavky. Ak niekto totižto predáva cez online portály, ponúka ubytovanie, prenajíma nehnuteľnosť či odvoz cez on-line platformy, mal by sa zaregistrovať na Finančnej správe SR. Upozornila na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax.

Doplnila, že od nového roka SR zavádza do praxe novú európsku smernicu proti daňovým únikom. Tá ukladá prevádzkovateľom virtuálnych trhovísk a platforiem pre zdieľanú ekonomiku informovať finančnú správu o príjmoch právnických a fyzických osôb, ktoré dosiahli na danej platforme za uplynulý rok tržby nad 2 000 eur.

Platformy síce nebudú posielať údaje o malých predajcoch, ktorých tržby uvedenú čiastku počas sledovaného oznamovacieho obdobia neprevyšujú, avšak aj títo sa musia na daňovom úrade zaregistrovať.

„Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku šesť, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu. Nezáleží pritom, či im v konečnom dôsledku vznikne povinnosť podať daňové priznanie alebo nie,“ upozorňuje daňový advokát z právnickej kancelárie Peter Varga.

Prísna kontrola

V prípade nezaregistrovania sa na finančnej správe osoba riskuje pokutu od 60 do 20 000 eur, vyčíslila spoločnosť. Daňová kontrola v súčasnosti funguje na princípe daňového priznania. Po novom však budú daňové úrady disponovať aj informáciou o príjme danej osoby z on-line trhovísk či z rôznych ďalších on-line platforiem, cez ktoré ľudia ponúkajú ubytovanie, prepravu či ďalšie služby.

„V prípade priznania nižšieho príjmu v daňovom priznaní môže pokuta dosiahnuť 3 % z rozdielu medzi sumou dane uvedenou v daňovom priznaní a sumou, ktorú mal v skutočnosti odviesť v daňovom priznaní za rok v prípade, že sa daňovník prizná sám. Avšak, v prípade, že nesplnenie daňových povinností zistí daňový úrad, môže pokuta dosiahnuť až desatinu rozdielu,“ zdôrazňuje advokát.

Minulý rok bolo ukončených 8 669 daňových kontrol na daň z pridanej hodnoty (DPH) a daň z príjmov právnických osôb a 605 daňových kontrol z príjmov fyzických osôb. Približne u troch štvrtín kontrolovaných subjektov sa kontrola skončila s dodatočne dorubenou daňou.

„Určitý faktor tu zohráva nízka dôvera daňových poplatníkov v štát, že bude s ich daňami rozumne hospodáriť, ale aj sústavné zmeny daňových zákonov. Ako príklad možno uviesť zákon o dani z príjmov, ktorý je jeden z najčastejšie sa novelizujúcich zákonov na Slovensku. Aby teda naša krajina nestrácala peniaze na nepriznaných či nezaplatených daniach, jedným z riešení je prehľadnejšia legislatíva, jednotnejšie rozhodovanie v danej problematike, menej zmien v zákonoch, no v neposlednom rade aj zníženie sadzby dane,“ uzavrel právnik.

Oznámenie DAC7

Redakcia Startitup sa spojila s hovorkyňou Finančnej správy SR Martinou Rybanskou, ktorá nám ozrejmila, odkedy bude novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní platiť. Okrem toho nás informovala, kedy sa budú po prvýkrát nahlasovať informácie o predávajúcich.

Daňový sprievodca
zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

„Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní bude platiť od januára 2023. Touto právnou normou bola do slovenskej legislatívy implementovaná eurosmernica DAC7.  Predmetný zákon ukladá nové povinnosti, jednou z nich je práve povinnosť oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem nahlasovať finančnej správe informácie o každom predávajúcom, ktorý podlieha oznamovaniu,“ uviedla Rybanská.

Potrebné pokyny zverejní Finančná správa SR na svojom webe. „Tieto informácie oznámi prostredníctvom tlačiva Oznámenie DAC7, ktoré bude sprístupnené na portáli finančnej správy a jeho prílohou bude xml. súbor s požadovanými údajmi,“ priblížila hovorkyňa Finančnej správy SR.

„Finančná správa tak bude mať informácie o slovenských predávajúcich, ako aj zahraničných predávajúcich, ktoré si budú môcť následne vymieňať príslušné štáty v rámci medzinárodnej spolupráce a boja proti daňovým únikom. Oznamujúci prevádzkovatelia platforiem budú informácie o predávajúcich prvýkrát nahlasovať v januári 2024 za rok 2023,“ doplnila Rybanská.

Všetky prijaté informácie bude následne finančná správa vyhodnocovať. Ak by sa stalo, že dôjde k nesúladu údajov s tými, ktoré sú uvedené v daňových priznaniach, vykonajú miestne zisťovanie alebo spomínanú daňovú kontrolu a prípadné uloženie pokuty.

Zdroje: TASR, SIU

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá