Slovákov čakajú od augusta zmeny v PZP: Pokuta za nesplnenie povinnosti sa dvihne až na 5 000 eur

  • Povinné zmluvné poistenie čakajú od augusta 2024 významné zmeny
  • Dotknú sa majiteľov elektrokolobežiek a zvýšia limity poistného krytia
sumy pokuty za pzp pôjdu vyššie
Ilustračná foto - Slovákov čakajú od augusta zmeny v PZP Canva/Industrial photograph
  • Povinné zmluvné poistenie čakajú od augusta 2024 významné zmeny
  • Dotknú sa majiteľov elektrokolobežiek a zvýšia limity poistného krytia

Od augusta 2024 vstúpia do platnosti významné zmeny v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Tieto zmeny sú navrhnuté tak, aby lepšie chránili poistených a zvýšili bezpečnosť na cestách.

Okrem zavedenia nových povinností pre majiteľov elektrokolobežiek sa zvýšia aj limity poistného krytia a upravia sa regresné nároky poisťovní. Poďme sa pozrieť na hlavné body tejto novely, informuje portál Finsider.

Nové povinnosti pre majiteľov elektrokolobežiek

Jednou z najvýznamnejších zmien je zavedenie povinného poistenia pre elektrické kolobežky a segwaye, ktorých konštrukčná rýchlosť presahuje 25 km/h.

Táto povinnosť sa bude vzťahovať aj na kolobežky, ktoré majú rýchlosť nad 14 km/h a vážia viac než 25 kg. Väčšina bežných elektrokolobežiek však nebude musieť byť poistená, pretože ich konštrukčná rýchlosť neprekračuje tieto limity, dodáva portál.

Toto opatrenie je navrhnuté tak, aby sa zvýšila bezpečnosť na cestách a ochránili sa účastníci cestnej premávky.

kolobezka
zdroj: Unsplash/Martin Katler

Úpravy v regresných nárokoch

Podľa Finsideru novela zákona tiež prináša zmeny v oblasti regresných nárokov poisťovní. Ak poistený nesplní niektorú z povinností, poisťovňa bude môcť krátiť vyplatené poistné maximálne do výšky 50 percent.

V prípade, že poistná udalosť bude nahlásená do 15 dní, regres bude znížený na 30 percent. Ak však klient nesplní povinnosť kvôli objektívnym dôvodom, regres nebude uplatnený vôbec, informuje portál Netky.

Tieto zmeny majú za cieľ zvýšiť zodpovednosť poistených a zabezpečiť spravodlivejšie riešenie poistných udalostí.

Jednotný mechanizmus pre výpočet škôd

Novela zavádza jednotný mechanizmus výpočtu škôd, ktorý bude riadený vyhláškou ministerstva spravodlivosti. Tento krok má zabezpečiť spravodlivé a jednotné posudzovanie poistných udalostí, čo pomôže predchádzať sporom medzi poisťovňami a klientmi.

Doterajší systém určovania výšky škôd bol často nejednotný, čo viedlo k nespokojnosti klientov a súdnym sporom.

Významnou zmenou je aj zvýšenie limitov poistného krytia. Pri škodách na zdraví sa krytie zvýši z 5,24 milióna eur na 6,45 milióna eur a pri škodách na majetku z 1,05 milióna eur na 1,3 milióna eur.

Tieto nové limity majú zabezpečiť lepšiu ochranu poistencov v prípade veľkých škôd a zabezpečiť dostatočné finančné krytie pre poškodených, dodávajú Netky.

Zvýšené pokuty za jazdu bez poistenia

Pokuty za jazdu bez povinného poistenia sa výrazne zvýšia. Kým doteraz sa pokuty pohybovali od 16 eur do 3 300 eur, po novom sa zvýšia na 50 až 5 000 eur.

Ministerstvo financií očakáva, že zvýšené pokuty pomôžu znížiť počet neplatičov PZP a zvýšiť dodržiavanie povinností zo strany vodičov.

Výmena informácií v rámci EÚ

Novela zákona zavádza aj zlepšenie výmeny informácií o poistených vozidlách v rámci Európskej únie. Poisťovne budú povinné elektronicky posielať údaje o poistení zodpovednosti Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP).

Tento krok má prispieť k efektívnejšej správe poistení a lepšej kontrole dodržiavania povinností. Zlepšenie výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ pomôže tiež pri riešení medzinárodných poistných udalostí a zníži byrokratickú záťaž pre poistených.

Prečo sú tieto zmeny dôležité?

Zmeny v povinnom zmluvnom poistení majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť na cestách, zabezpečiť spravodlivejšie riešenie poistných udalostí a posilniť ochranu poistencov. Zavedenie povinného poistenia pre určité typy elektrokolobežiek je reakciou na rastúcu popularitu týchto dopravných prostriedkov a s tým spojené riziká.

Vyššie limity poistného krytia a úpravy v regresných nárokoch majú zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky pre poškodených a zvýšiť zodpovednosť poistených.

Zdroje: Finsider, Netky

Najnovšie videá

Trendové videá