Slovenská spoločnosť posúva štandardy bezpečného investovania. Oproti investícii získaš do zálohy nehnuteľnosť

BizPartner_collage
Freepik.com

Investovanie bolo vždy spojené s rizikom, no obrovská dynamika dnešnej doby, nejasné vyhliadky vývoja ekonomík, vzostup počtu a intenzity sofistikovaných podvodov a nevydarených biznis plánov robia investičný svet ešte rizikovejším a ťažšie čitateľným.

Ak sa zaujímaš o investovanie, určite vieš, že aj z týchto dôvodov by pre každého investora mala byť bezpečnosť investície absolútnou prioritou. A to nielen vo forme prísľubov, ale reálna, uchopiteľná forma zabezpečenia, ktorá ochráni investovaný kapitál hneď od začiatku a počas celej doby investície.

Slovenská skupina BizPartner Group sa už roky teší záujmu investorov nielen vďaka atraktívnym výnosom, ale aj neštandardne vysokej miere bezpečnosti. Svojim investorom totiž oproti investícii dáva do zálohy nehnuteľnosti.

Pozrime sa bližšie na riziká investície do bežného investičného fondu

Trhové riziko a inflácia: Hodnota investícií v investičných fondoch závisí od výkonnosti aktív v portfóliu fondu. Pohyby na trhu môžu viesť nielen k ziskom, ale samozrejme aj k výrazným stratám. Ďalšie riziko nastáva v prípade, ak výnosy investičného fondu neprekonávajú infláciu, tým pádom investovaný kapitál reálne stráca na hodnote.

Riziko straty kapitálu alebo likvidácie: Štandardné investičné fondy nemôžu zaručiť návratnosť investovaného kapitálu. Hodnota investícií môže klesnúť a investor môže stratiť časť alebo aj celú investovanú sumu. Rovnako sa tak môže stať aj v prípade, ak fond zanikne alebo dôjde k jeho likvidácii.

Ako minimalizujú riziká v skupine BizPartner Group?

Opýtali sme sa Ing. Martina Fodora, zakladateľa skupiny BizPartner Group.


Dizajn bez názvu (35)
zdroj: BizPartner Group - Len za týchto podmienok by som bol ochotný svoje peniaze investovať ja sám.

Trhové riziko a inflácia: Hodnota portfólia je vďaka nášmu obchodnému modelu v priemere o 25 až 30 percent vyššia ako objem investovaného kapitálu, čo chráni nás a našich investorov pred prípadným poklesom cien nehnuteľností. Ďalšou výhodou nášho obchodného modelu je skutočnosť, že výnosy nie sú ovplyvnené negatívnymi pohybmi na realitnom trhu a vysoká inflácia nám neubližuje.

Riziko straty kapitálu alebo likvidácie: Najvýznamnejším rozdielom pri investovaní s nami oproti bežným investičným fondom je fakt, že všetci naši investori majú svoju investíciu od prvého momentu nadštandardné chránenú, a to samostatným záložným právom k nehnuteľnosti prevyšujúcej hodnoty. Toto zabezpečenie si s nikým nedelia a majú ho počas celej doby trvania investície.

Všetky nehnuteľnosti v portfóliu prešli našim dôkladným due-diligence, teda hĺbkovým preskúmaním a analýzou po všetkých stránkach, vrátane technického a právneho stavu. Portfólio tvoria likvidné nehnuteľnosti rôzneho typu, nachádzajúce sa v rôznych oblastiach Slovenska. Okrem toho sme vstúpili aj na zahraničné trhy, čím zabezpečujeme ďalšiu diverzifikáciu portfólia.

Obchody s nehnuteľnosťami robíme systematicky prostredníctvom našich finančno-realitných služieb už viac ako 10 rokov. Vyhýbame sa špekulatívnym obchodom, na ktorých sa síce dá potenciálne výborne zarobiť, no na druhú stranu do portfólia vnášajú pre nás neakceptovateľné riziko.

Priemerná investícia je vo výške 128 000 €

Priemerná výška investície do investičných produktov skupiny BizPartner Group je 128 000 €. Investorom s výškou investície od 50 000 € prináša fixný ročný výnos 9,3 %, vyplácaný pravidelne každý mesiac a nehnuteľnosť prevyšujúcej hodnoty do zálohy. Ak výška investície presiahne 125 000 €, investori majú možnosť prechodu na variabilný výnos, ktorý pri rovnakom zabezpečení pravidelne zhodnocuje cez 10 % ročne. Viac informácií nájdeš na oficiálnej stránke.

Minimálna investícia už od 5 000 €

Príležitosť investovať však majú aj investori s kapitálom už od 5 000 €, a to prostredníctvom dlhopisov zabezpečených nehnuteľnosťami. Výnimočnosť týchto dlhopisov spočíva v tom, že hodnota nehnuteľností, ktoré ich zaisťujú je od prvého momentu a po celú dobu investície o 20% vyššia v porovnaní s celkovou hodnotou vydaných dlhopisov.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá