Slovenské domácnosti môžu dostať až 4 300 eur. Mimoriadne obľúbená dotácia je späť

  • Oživenie projektu Zelená domácnostiam prináša nové možnosti
  • Dotácie sa týkajú slovenských domácností
  • Rodinné domy môžu dostať ešte výhodnejšiu sumu
peniaze fotovoltické panely
Ilustračný obrázok, Canva/VAKSMANV, Unsplash/Vivint Solar
  • Oživenie projektu Zelená domácnostiam prináša nové možnosti
  • Dotácie sa týkajú slovenských domácností
  • Rodinné domy môžu dostať ešte výhodnejšiu sumu

Skvelé správy pre slovenské domácnosti, opäť totiž dostanú dotácie na kúpu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE). Poďakovať sa môžu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), ktorá oživila projekt Zelená domácnostiam a zverejnila jeho nové pravidlá, informuje SITA.

Spomínaný projekt sa týka domácností v rodinných i bytových domoch, ktoré budú znovu môcť získať dotáciu na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu či veterných turbín. Výška dotácie pre domácnosť môže dosiahnuť viac ako 4 300 eur.

Tisícové dotácie môžu byť dokonca ešte výhodnejšie 

Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, keď bude prístupný nový informačný systém zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory. Odteraz je však možné realizovať inštalácie zariadení, ktoré bude možné podporiť.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré budú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom.

„Presný termín oprávneného obdobia, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o preplatenie poukážky, bude uvedený v Osobitných podmienkach podpory, ktoré budú zverejnené po spustení nového informačného systému,“ dodala SIEA.

Domácnosti v rodinných domoch môžu získať maximálnu dotáciu 3 500 eur na fotovoltický panel a veternú turbínu. Maximálne 3 800 eur môže domácnosť dostať na tepelné čerpadlo. Kúpu a inštaláciu kotla na biomasu do rodinného domu podporí SIEA sumou 1 500 eur a slnečného kolektora sumou 2 000 eur.

Fotovoltika 2
zdroj: pexels.com

Domácnosti žijúce v rodinných domoch sa môžu dostať aj k vyššej dotácii, a to ak po inštalácii malého OZE prestanú využívať tuhé palivá. V tomto prípade bude dotácia zvýhodnená o 15 %.

Na tepelné čerpadlo tak bude môcť domácnosť získať 4 370 eur, na fotovoltický panel a veternú turbínu 4 025 eur a na slnečný kolektor 2 300 eur. Kotol na biomasu nie je do tejto zvýhodnenej dotácie zahrnutý.

Podporu získaš, pokiaľ splníš určité podmienky

Domácnosť získa dotáciu na kúpu a inštaláciu malého OZE vo svojom rodinnom dome iba vtedy, ak je fyzická osoba vlastníkom domu.

„Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu,“ dodala SIEA.

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky pri bytovom dome musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami. Inštaláciu malého OZE musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení.

Bytové domy môžu v pokračovaní projektu Zelená domácnosť získať na fotovoltické panely a slnečné kolektory dotáciu 500 eur na kilowatt inštalovaného výkonu, maximálne 1 kilowatt na byt.

Tepelné čerpadlo bude pre bytové domy dotované sumou 380 eur na kilowatt, maximálne 5 kilowattov na byt, a kotol na biomasu sumou 100 eur na kilowatt, maximálne tiež 5 kilowattov na byt. SIEA pri bytových domoch nepočíta s dotáciami pre veterné turbíny.

zelená domácnostiam rodinný dom
zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Žiaden dom ani byt nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby, no je aj výnimka

Aj bytový dom môže získať zvýhodnenú dotáciu o 15 %, ak prestane využívať tuhé palivá. Dotácia sa potom pri fotovoltických paneloch a slnečných kolektoroch zvýši na 575 eur na kilowatt inštalovaného výkonu, maximálne 1 kilowatt na byt, a pri tepelnom čerpadle na 437 eur na kilowatt, maximálne 5 kilowattov na byt.

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku bude pri bytových domoch spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu.

„Bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky,“ upozorňuje SIEA.

V novom projekte Zelená domácnostiam bude na poukážky vyčlenených 161 miliónov eur, z toho 59 miliónov eur pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá