Slovenské obchody sťahujú z predaja nebezpečné vianočné svetielka. Môžu ohroziť zdravie

  • Na Slovensku stiahli z predaja nebezpečné svetielka
  • Nevyhovujúci produkt mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom
  • Zákazníkom vrátia peniaze
Vianočné svetielka
Ilustračné foto, Freepik/@wirestock
  • Na Slovensku stiahli z predaja nebezpečné svetielka
  • Nevyhovujúci produkt mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom
  • Zákazníkom vrátia peniaze

Slováci si musia dávať pozor na nebezpečné svetielka na stromček, ktoré nájdu v ponuke viacerých obchodov v krajine. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) ich v rámci svojich opatrení sťahuje z trhu a bráni ich ďalšiemu sprístupneniu. Ide o svetielka na stromček, ktorých používaním môžeš utrpieť úraz.

Ako uvádza SOI na svojej webovej stránke, svetielka predstavujú riziko ohrozenia zdravia a označujú ich preto za nebezpečný produkt. Konkrétne ide o výrobok s označením „Svetelný reťazec (180 LED) item no.: 27643“.

Pôvod výrobku je v Číne. Svetelný reťazec je bielej farby a jeho súčasťou je aj zariadenie na zmenu režimov svietenia. Nevyhovujúci produkt nie je označený povinnými údajmi ani opatrený návlečkou, na ktorej by tieto údaje boli uvedené. Podľa SOI sa označenie CE nachádza len na kartónovej krabici, v ktorej je predmetný výrobok balený. Okrem toho k reťazcu nie je pribalený ani návod na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami v slovenskom jazyku.

Hrozí úraz elektrickým prúdom

Podľa SOI pri používaní týchto svetielok na stromček hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 

„V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidla je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom,“ uvádza SOI.

Nevyhovujúci svetelný reťazec má však aj iné nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov. Ide o nedostatočný prierez vodiča, nedostatočnú dĺžku kábla medzi vidlicou a prvou objímkou a taktiež tento nespĺňa deklarované požiadavky na krytie proti vode.

SOI v tejto súvislosti uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu a zabezpečila jeho stiahnutie z trhu, ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.

Spotrebiteľom SOI odporúča, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

„Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa,“ uvádza ďalej SOI.

Z trhu stiahli aj nebezpečné sviečky. Dávaj si pozor, bližšie informácie nájdeš na druhej strane >>>

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: SOI, Archív SIU

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá