Slo­ven­ské Pia­no Media sa zlú­či­lo so spo­loč­nos­ťou Tiny­pass!

Lukáš Gašparík jr. / 11. augusta 2015 / Tools a produktivita

Sys­tém slo­ven­ské­ho Pia­na sa využí­va už na viac ako 1200 mies­ta­ch po celom sve­te. A po spo­je­ní tých­to spo­loč­nos­tí to bude ešte väč­šie čís­lo. Spo­loč­nosť by po novom mala vystu­po­vať ako jeden celok a to pod náz­vom Pia­no.

 

Trevor Kauffman je muž ktorý rozbehol a pôsobil na aj ako CEO spoločnosti Tinypass sa vyjadril, že tento krok je krokom vpred pre jeho spoločnosť. Je to aj z toho dôvodov, že pokým Piano Media malo ročné tržby zhruba na úrovni 30 miliónov dolárov, tak u Tinypass bolo toto číslo približne 3 krát menšie. Podľa najnovšej dohody patria predstaviteľom Piano Media dve tretiny novovzniknutej spoločnosti Piano. A jedna tretina pripadla pre Tinypass.

 

Dobrou správou pre novovzniknutú spoločnosť Piano je to, že platený obsah na weboch už nie je braný ako nejaká anomália. Ľudia si už pomaly zvykli na to, že pokiaľ si chcú prečítať kvalitnejší obsah alebo celý článok, sú prinútení za daný obsah zaplatiť. Dokonca už aj najväčšie svetové média nebojácne zavádzajú platený obsah na svojom. Zlou správou veľké média však zostáva to, že množstvo čitateľov, ktorí sú ochotní zaplatiť za prémiový obsah, je stále mizivo malé oproti neplatičom.

 

Kauffman však predpovedá, že tento fakt sa bude v priebehu pár rokov meniť, keďže všetko sa postupom času presúva na internet, tlačené noviny postupom času vymierajú a média musia takisto z niečoho žiť. Preto bude bezplatný obsah stránok značne osekaný. 

 

zdroj: recode.com

Pridať komentár (0)