Slovensko zavedie zálohovanie PET fliaš a plechoviek

  • Dokážeme tak vytriediť viac ako 90% nápojových obalov
  • Tie doteraz často končili v prírode alebo na skládkach
  • Dnes návrh zákona schválila vláda
playo
pixabay.com, archív Matej Papcun
  • Dokážeme tak vytriediť viac ako 90% nápojových obalov
  • Tie doteraz často končili v prírode alebo na skládkach
  • Dnes návrh zákona schválila vláda

V súčasnosti sa ročne uvedie na slovenský trh miliarda PET fliaš. Z toho 400 miliónov končí na skládkach či, v horšom prípade, voľne pohodené v prírode, riekach či pri cestách.

Zo štúdie „Analýza nezákonne pohodeného odpadu (littering) v SR“ vyplynulo, že takmer tretinu nezákonne odhodeného odpadu tvoria nápojové PET fľaše. Okolo analyzovaných úsekov ciest bolo nameraných priemerne až 600 litrov nápojových PET fliaš na každý kilometer. Zálohovanie pritom znižuje odhadzovanie nápojových obalov až o 95 %.

zdroj: archív Matej Papcun

„Keď som svoj zámer oznámil, dostal som otázku, či má zálohovanie na Slovensku podporu. Pretože pokusov zaviesť zálohovanie tu už bolo veľa a vždy stroskotali na nedostatočnej politickej sile alebo vôli. A dnes zákon o zálohovaní schválila vláda,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

„Denne do Čierneho mora z Dunaja vplávajú viac ako 4 tony plastov. Musíme spraviť všetko preto, aby naša krajina neprispievala k trendu, kedy vo vodách, riekach, moriach a oceánoch bude viac plastu ako rýb,“ vyhlásil premiér SR Peter Pellegrini.

zdroj: archív Matej Papcun

Zaviesť zálohovanie podľa novej legislatívy nebude povinné pre všetky obchody či prevádzky. Povinné bude iba pre tie s rozlohou väčšou ako 300 m2. Je však predpoklad, že mnohé menšie obchody časom systém preberú.

Počíta sa s výškou zálohy 12 centov za plastovú fľašu a 10 centov za plechovku. Legislatívu musí ešte schváliť parlament a ak ju podpíše prezidentka SR, mala by nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020. Zálohovanie by sa reálne spustilo v roku 2022, po nastavení celého systému zálohovania, vrátane zabezpečenia vratných automatov a celkovej logistiky.

zdroj: archív Matej Papcun

Systémy zálohovania bežne dosahujú účinnosť zberu viac ako 90 %, pričom napr. zálohovanie JNO v Nemecku dosahuje dlhodobo 98,5 %. Znamená to, že takmer žiadne fľaše a plechovky už nekončia mimo systému – v zmesovom odpade alebo v prírode.

Zavedením zálohovania vyčíslila štúdia Envirostratégie 2030 úspory miest a obcí na čistenie ulíc v súvislosti s podstatným znížením litteringu (nelegálne pohodených odpadov) na 1,2 – 2,7 miliónov eur ročne.

Vláda dnes schválila aj dôležitú novelu Zákona o ochrane prírody. Schválením zákona sa podarilo do praxe dostať viaceré ciele a opatrenia Envirostratégie 2030. Ide napríklad o ochranárske právo veta pri akomkoľvek zásahu do lesov v chránených územiach, zákaz holorubov a veľkoplošných výrubov alebo rozšírenie územia bez zásahov v národných parkoch na 50%.

Zdroj: Cepta.sk, Eunomia.co.uk, Minzp.sk, Youtube.com, Acrplus.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech