Slovensko spoznalo najlepšie školy, ktoré aktuálne nájdeš v našej krajine. Rebríček je naozaj pestrý

  • Opäť je tu každoročný zoznam tých najlepších škôl, ktoré na Slovensku máme
  • Analytici z INEKO tiež pomenovali, čo musíme zmeniť, aby sa naša krajina mohla chváliť kvalitným školstvom
bratislava, kosice, skoly
Unsplash/Thoufik, avramoski
  • Opäť je tu každoročný zoznam tých najlepších škôl, ktoré na Slovensku máme
  • Analytici z INEKO tiež pomenovali, čo musíme zmeniť, aby sa naša krajina mohla chváliť kvalitným školstvom

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil zoznam najlepších základných a stredných škôl. Pre mnohých sú tieto zoznamy užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy. Tým hlavným cieľom je však pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl, ktoré v našej krajine máme.

Základné školy

Medzi základnými školami na celoslovenskej úrovni sa na prvé miesto dostala ZŠ sídliaca v Košiciach na Staničnej 13, ktorá sa naposledy umiestnila na štvrtom mieste.

Výrazné zlepšenie dosiahla súkromná ZŠ pre nadané deti na Bajkalskej 20 v Bratislave, ktorá poskočila z piateho miesta na druhé a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ Park Angelinum 8, Košice. 

Medziročne ako skokani vo svojich kategóriách najviac zabodovali súkromná ZŠ na Kubínyiho námestí v Lučenci, Stredná odborná škola chemická v bratislavskom Vlčom hrdle a Gymnázium v Bytči na Štefánikovej ulici.

Stredné školy

SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove obhájila pri stredných odborných školách (SOŠ) to najlepšie, prvé miesto. Na druhú priečku sa po významnom raste hodnotenia prepracovala Súkromná SOŠ, ktorá sídli na Ulici 29. augusta v Poprade, ktorá bola vlani na 25. priečke. Zo štvrtého na tretie miesto sa posunula Obchodná akadémia na Bernolákovej v Zlatých Moravciach.

Gymnáziá

V prípade gymnázií na popredných priečkach zaznamenali analytici iba minimálne pohyby, pričom vedúca trojica zostala bez zmeny. Medzi gymnáziami obhájilo prvé miesto Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave, druhé miesto Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach a tretie obsadilo žilinské Gymnázium na Varšavskej ceste.

Hodnotenie

Do rebríčkov boli podľa INEKO zaradené školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, respektíve absolventov počas každého z uplynulých štyroch rokov. Hodnotenie škôl odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte.

Analytici približujú, že v prípade ZŠ vstupujú do hodnotenia výsledky Testovania 9, Testovanie 5 a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva.

Pri stredných odborných školách sa zase brali do úvahy písomné maturity. Najvyššiu váhu pri ich hodnotení má pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli.

„Pri gymnáziách sa do úvahy berú tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy,“ hovoria analytici. Dodávajú, že pri všetkých školách sú posudzované údaje za posledné dostupné štyri školské roky.

Keďže ministerstvo školstva minulý rok nezrealizovalo celoplošné Testovania a písomné maturity, do hodnotenia výsledkov žiakov škôl boli preto zahrnuté zvyšné dostupné údaje, uvádza inštitút.

„Veríme, že ministerstvo školstva tento rok už neustúpi od realizácie celoplošných meraní (testovaní), ktoré sú dôležitým prvkom pre vyhodnocovanie pridanej hodnoty vo vzdelávaní. Zber týchto údajov je dôležitým prvkom spätnej väzby nielen pre samotné školy, ale aj pre žiakov a ich rodičov.“ 

zdroj: TASR/František Iván

INEKO pomenovalo aj nevyhnutnú podmienku nielen zvýšenia, ale aj udržania kvality nášho školstva. Je ňou výrazný rast platov pedagógov.

Nízke platy

Organizácia OECD pravidelne porovnáva platy učiteľov a učiteliek v jednotlivých krajinách. Podľa jedného z jej reportov majú v priemere najvyšší nominálny plat učitelia a učiteľky v Luxembursku (108 587 eur ročne), Nemecku (71 768 eur ročne) a Rakúsku (65 367 eur ročne).

Naopak, najmenej sú platení v Lotyšsku (16 406 eur ročne), Estónsku (22 066 eur ročne) a na Slovensku (22 307 eur ročne). Keďže celková životná úroveň a platy v jednotlivých krajinách sa výrazne líšia, ako vhodnejšie sa javí porovnávať priemerné platy učiteľov a učiteliek s priemernými platmi vysokoškolsky vzdelaných ľudí v daných krajinách.

Aj v tomto ohľade však z toho vychádza Slovenská republika veľmi nepriaznivo, ako predposledná krajina. Učitelia a učiteľky na Slovensku dostávali iba 62 % priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného človeka, zatiaľ čo priemerná hodnota v krajinách OECD je 88 %.

Prísľub bol daný

Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling v rozhovore pre TASR povedal, že v roku 2022 sa aj naďalej bude snažiť presadiť výraznejšie zvýšenie platov učiteľov.

„Myslím si, že po zdravotníkoch sú tí druhí v línii, ktorí najviac pociťovali celé toto obdobie v rámci pandémie,“ povedal minister školstva. Podľa neho chcú v roku 2022 pokračovať vo všetkej začatej práci.

„Teda nadviazať na všetky spustené projekty a výzvy z roku 2021. Napríklad budeme pokračovať v doučovaní Spolu múdrejší a už teraz sme vyhlásili výzvu na rok 2022,“ priblížil Gröhling.

Ako dodal, pôjde aj o opatrenia z plánu obnovy, ako je napríklad dobudovanie školských knižníc, rozšírenie kapacít materských a základných škôl či odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách.

Zdroje: minedu.sk, TASR, INEKO, OECD, To dá rozum

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie