Sociálna poisťovňa nemá peniaze na dôchodky. Len za pol roka chýbalo 1,7 miliardy eur

  • Sociálna poisťovňa čelila vážnym finančným výzvam
  • Na pokrytie nedostatku financií na starobné a predčasné dôchodky poisťovňa využila rôzne zdroje
oldppl
Ilustračný obrázok, Unsplash/JW.
  • Sociálna poisťovňa čelila vážnym finančným výzvam
  • Na pokrytie nedostatku financií na starobné a predčasné dôchodky poisťovňa využila rôzne zdroje

Sociálna poisťovňa v prvom polroku tohto roku previedla čiastku vo výške 1 miliarda 265 miliónov eur. A to z iných fondov sociálneho poistenia do fondu starobného poistenia tak, aby mohla pokryť výdavky spojené s vyplácaním starobných a predčasných starobných dôchodkov.

Dôvodom pre tento krok bolo to, že výdavky v starobnom dôchodkovom fonde boli o takmer 1,73 miliardy eur vyššie ako príjmy tohto fondu. Aj napriek využitiu minuloročného prebytku vo výške 632,7 milióna eur, ktorý bol k dispozícii, chýbala ku koncu júna v tomto fonde ešte čiastka vo výške 1 miliarda 93 miliónov eur.

Nepokryté náklady

Tieto informácie sú uvedené v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za prvý polrok tohto roku.

Nedostatok prostriedkov na výplatu starobných a predčasných starobných penzií poisťovňa vykryla sumou 620 miliónov eur. A to z rezervného fondu solidarity a ďalších 410 miliónov eur smerovalo na starobné a predčasné starobné dôchodky z fondu invalidného poistenia.

Fond poistenia v nezamestnanosti na starobné penzie prispel čiastkou 150 miliónov eur. Z fondu úrazového poistenia poisťovňa vzala 70 miliónov eur a z fondu garančného poistenia ďalších 15 miliónov eur.

Nedostatok financií

Výdavky fondu starobného poistenia, z ktorého Sociálna poisťovňa vypláca starobné a predčasné starobné penzie, za prvých šesť mesiacov tohto roka predstavovali 4,44 miliardy eur. Príjmy tohto fondu však boli len na úrovni 2,72 miliardy eur.

Poisťovňa musela v predošlých rokoch kryť náklady na starobné a predčasné starobné dôchodky aj z príjmov, ktoré pôvodne slúžili na vyplácanie invalidných dôchodkov, dávok v nezamestnanosti a úrazových dávok.

Ideálny dôchodok

V nedávnom článku sme ťa informovali o výsledkoch reprezentatívneho prieskumu vykonaného agentúrou Focus a Nadáciou Partners pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti. Prieskum odhalil rozdiel medzi predstavami Slovákov o výške ideálneho dôchodku a súčasnou realitou.

Priemerná predstava o výške vysnívaného dôchodku činí 1 165 eur, ale skutočný priemerný starobný dôchodok je len 637 eur. To znamená, že ľuďom chýba až 528 eur, čo tvorí takmer polovicu požadovanej sumy. Odborníci však upozorňujú, že sa stále príliš nerealisticky spoliehame na štátnu podporu.

Prieskum tiež ukázal, že Slováci sa tešia na dôchodok a mnohí z nich plánujú odísť do predčasného dôchodku, než ako je bežný vek odchodu. V súčasnosti je tento vek stanovený na 64 rokov. Väčšina respondentov očakáva jeho zvýšenie. To však môže predstavovať problém, pretože finančné zabezpečenie na dôchodok stále nedosahuje požadovanú úroveň.

Budúci dôchodcovia

Predstavy budúcich dôchodcov sú jasné – chcú sa venovať rodine, koníčkom, cestovaniu a starostlivosti o svoj dom alebo záhradu. Tieto plány však vyžadujú dostatočné finančné zabezpečenie.

Prieskum tiež ukázal, že predstavy o výške dôchodku vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom. To môže byť ovplyvnené zvyšovaním životných nákladov od roku 2022. Okrem toho sa tiež zvýšila očakávaná výška starobného dôchodku.

Odpoveďou na tento trend môžu byť pravidelná valorizácia dôchodkov zo strany štátu. Tieto zistenia vychádzajú z reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, ktorý prebiehal koncom júna tohto roku medzi 1 012 respondentmi vo veku od 18 rokov.

Zdroje: SITA, Redakcia

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá