Spolumajiteľ škôlky pre podnikateľov: Najväčší mýtus biznisu? To, že na začiatok potrebujete know-how, kontakty a peniaze

 • Max Dužek je spolumajiteľom zaujímavého konceptu v Českej republike, ktorý pomáha začínajúcim podnikateľom
 • Vyspovedali sme ho a pýtali sa na otázky, ktoré ho viedli k pomoci podnikateľom na ich začiatkoch
 • Max Dužek hovorí aj o tom, či by mal na Slovensku tento nápad zmysel a či sa plánujú rozšíriť aj k nám
Spoluzakladatelia Podnikni to!
Spoluzakladatelia Podnikni to!
 • Max Dužek je spolumajiteľom zaujímavého konceptu v Českej republike, ktorý pomáha začínajúcim podnikateľom
 • Vyspovedali sme ho a pýtali sa na otázky, ktoré ho viedli k pomoci podnikateľom na ich začiatkoch
 • Max Dužek hovorí aj o tom, či by mal na Slovensku tento nápad zmysel a či sa plánujú rozšíriť aj k nám

Slovák Maxim Dužek sa dal na dráhu školenia a podporovania začínajúcich podnikateľov v Česku. Hovorí, že Česi sú omnoho lepšie pripravení na podnikanie a v rozhovore vyvracia aj mýty o podnikaní.

Cez kurzy  Podnikni to! prešlo stovky absolventov a niekoľko projektov a nápadov dosiahlo úspešný podnikateľský štart. Rozprávali sme sa o nápade založiť zaujímavý formát konzultácií a prečo je dôležitý v kontexte vzdelávania o podnikaní.

 • Najväčšie mýty o podnikaná podľa Maxima Dužeka
 • Ako založili podnikateľskú škôlku a prečo
 • Prečo školský systém nepripravuje študentov na úspešné podnikanie
 • Či sa chystajú založiť škôlky aj na Slovensku
 • Či sa biznis točí len okolo prachov

Ako si sa dostal k podnikaniu a prečo si odišiel do Česka? 

Do podnikania som sa viac menej narodil. Moji rodičia vlastnia a vedú rodinnú firmu Pe max zameranú na obalový materiál, takže som od mala sledoval ako firmu riadia, aké riešia prekážky, ako robia rozhodnutia týkajúce sa rozvoju firmy a tiež, čo všetko museli pre budovanie firmy obetovať. Nechceli ale, aby som bol priamo súčasťou rodinnej firmy, túžili po tom, aby som si vybudoval vlastné podnikateľské zázemie. Na začiatku som tomu rozhodnutiu nerozumel, ale dnes som šťastný a rád, že ma tým posunuli k vlastnej ceste. Do Čiech som sa dostal na odporúčanie kamaráta. Chcel som študovať manažment a podnikanie, chcel som sa učiť od ľudí, ktorí majú skúsenosti s budovaním firiem a s manažmentom ľudí. Preto som hneď po strednej škole odišiel študovať na Newton College v Brne. Už v prvom ročníku som s kamarátmi začal pracovať na prvom projekte. 

Často kritizuješ školstvo, že nepripravuje ľudí dostatočne. Kde je najväčší problém? 

Nemyslím si, že v rámci projektu Podnikni to! kritizujeme školstvo. Navyše, školstvo je veľmi komplexná téma a my sa venujeme podpore nepodnikateľov a začínajúcich podnikateľov, takže nám to asi ani neprináleží. Keď hovorím, že školstvo nepripravuje kvalitne ľudí na podnikanie, tak tým vychádzam z vlastnej skúsenosti v tom zmysle, že už počas bakalárskeho štúdia som rozbiehal dva projekty a realita podnikania bola úplne iná ako to, čo nás na škole učili. Hovorili nám o rozličných manažérskych maticiach, grafoch, špeciálnych prístupoch, pokročilom účtovníctve a rozličných formách podnikania. Pritom to, čo som na začiatku potreboval bolo ako si za čo najmenej peňazí a s čo najmenším rizikom overiť, či nápad, na ktorom pracujem dáva na trhu zmysel a ľudia oň majú záujem. Takéto postupy sa na školách často neučia. A keď áno, tak ich neučia podnikatelia z praxe.

Čo sa dnes vyučuje na školách a pre koho? Zaspali sme dobu? 

Opäť sa nemôžem vyjadrovať k školstvu ako takému, aj keď môj osobný názor je, že takmer všetky odvetvia školstva trpia tým, že zaostávajú za trendami. Nie je to však o učiteľoch ako takých, ale hlavne o systéme, ktorý sa trendom vôbec neprispôsobuje. Priznám sa ale, že za tie roky vnímam, že v Čechách je to o dosť lepšie ako na Slovensku. V rámci toho, čomu sa venujeme v Podnikni to!, však môžem povedať, že budúcich podnikateľov školy skôr pripravujú na čisto manažérsku prácu alebo z nich robia ekonómov. Ako som povedal, na školách sa učia veci, ktoré sú niekedy až krok 3 v podnikaní a neučí sa krok 1. Ako nájsť podnikateľskú príležitosť a zistiť za čo najmenej peňazí a s čo najnižším rizikom či vôbec dáva zmysel na danom nápade dlhodobo pracovať. 

zdroj: Max Dužek

V minulosti si sa vyjadril, že všetci učia podnikať presne tak ako sa to nemá a všetko sa točí okolo prachov. Ako si to myslel? Nie je biznis práve o prachoch? 

Áno, peniaze patria k podnikaniu a je to tak správne. Na začiatku podnikania však peniaze vedia veľmi jednoducho zviesť zo správnej cesty. Dajte človeku, ktorý nikdy nepodnikal peniaze a on vôbec nevie, kam ich efektívne investovať. Rozmýšľať ako začínajúci podnikateľ skrz peniaze je nebezpečné, pretože na začiatku sa za peniaze cenné skúsenosti nedajú kúpiť a bez skúseností sa zase nedajú čo najefektívnejšie investovať. To, čo učíme ľudí na kurzoch Podnikni to! sú postupy, ako s minimom financií, rizika a záväzkov prísť na nápad a systematicky si overiť jeho potenciál. Vo chvíli, keď sa potenciál nápadu úspešne overí priamo s trhom, tak má začínajúci podnikateľ už istú dávku skúseností, rozumie tomu, čo od neho trh chce a asi akým smerom by sa mal projekt uberať, v danej chvíli už oveľa lepšie rozmýšľa nad tým, kam by mohol efektívne a s čo najväčším dopadom investovať peniaze.

O čom je Vaša neziskovka Podnikni to! ?

Vo veľkých mestách, najčastejšie krajských, dnes existuje silný inkubačný systém. Nikto ale nepodporuje ľudí, ktorí o podnikaní iba uvažujú. Ľudí, ktorí častokrát v hlave nemajú ani len nápad, ale podnikanie ich láka, alebo nápad majú, ale ani len netušia, čo by mal byť ich prvý krok. S Podnikni to! sme zaplnili medzeru, v ktorej sa títo ľudia nachádzajú, sme preinkubátor, ktorý pomáha nepodnikateľom stať sa začínajúcimi podnikateľmi. Častokrát nás vtipne označujú ako ”embryátor”. 

Čo je hlavným zámerom a aké výsledky sa Vám podarilo dosiahnuť? 

Našou víziou na univerzitách je priniesť praktickú podnikavosť do zavedenej výuky. Práve preto sme na univerzitách začínali. Na našom dvojmesačnom kurze je bežné, že účastníci nájdu a ukončia aj dva, tri nápady. Začnú však pracovať na ďalšom a už je na nich krásne vidieť, že na problémy na trhu sa začnú pozerať ako na príležitosti a že dokážu podniknúť jasné kroky k tomu, aby čo najskôr zistili potenciál svojho nápadu.

Čo je teda vašim cieľom?

Cieľ je, aby sa ľudia naučili podnikavému vnímaniu sveta okolo seba. Ten, kto má na svet podnikavú optiku, je odsúdený na to mať vlastný projekt. Mimo univerzít sa snažíme o vybudovanie celorepublikovej preinkubačnej fázy pre nepodnikateľov a to tak, že spoločne s magistrátmi miest po celom štáte budujeme lokálnu preinkubačnú infraštruktúru, ktorá pomáha bežným občanom rozbehnúť vlastný podnikateľský projekt. Veríme, že ľudia by nemali mať len možnosť prihlásiť sa na úrad alebo sa nechať zamestnať. 

zdroj: Max Dužek a Jakub Tížek

Dokážete tieto vaše kurzy naplniť?

Začínali sme s našim dvojmesačným kurzom v krajských mestách, ale záujem prejavujú aj tie menšie. Aktuálne preto dokážeme kurz naplniť aj v mestách, ktoré majú iba desať tisíc obyvateľov a chodia naň aj ľudia z okolitých dedín. Tým vyplňujeme ďalšiu medzeru – vo veľkých mestách je podpory podnikania dosť, v tých menších je situácia opačná. Samotný kurz sa sústredí na predávanie know-how a naštartovanie podnikavosti v účastníkoch, práve preto kurz vždy vedie lokálny podnikateľ. Po skončení kurzu v danej lokalite vždy vytvárame z absolventov kurzu lokálnu komunitu, v ktorej sa ďalej rozvíjajú, motivujú, diskutujú. Do tejto komunity sa v čase pridávajú ďalší podnikaví ľudia z okolia a tiež absolventi ďalších našich kurzov. Túto komunitu voláme Klub podnikavců a funguje na lokálnej úrovni, no tiež sa pravidelne členovia stretávajú na celorepublikovej úrovni.

Koľko máte absolventov?

Za približne 4,5 roka existencie Podnikni to! máme približne 1500 absolventov dvojmesačných kurzov, 4000 ľudí, ktorí navštívili naše akcie a desiatky projektov, menších podnikateľov či živnostníkov, ktorých sme naštartovali k vlastnému podnikaniu. Pritom našim cieľom nie je generovať podnikateľov a sledovať ich čísla, ako tomu je napr. v inkubátoroch či akcelerátoroch, u nás je to primárne o podnikavosti a zmene mindsetu ľudí. Aktuálne pôsobíme v 15 mestách a ďalšie desiatky sú rozjednané. Kalendár kurzov sa nám už dnes plní až na prvú polovicu 2021. Do roku 2022 chceme zasiahnuť 6000 ľudí, ktorí navštívia naše akcie a približne 2000 nových ľudí detailne preškoliť skrz naše kurzy. 

Prečo to vôbec robíte? Je to neziskovka, nejde vám o peniaze? 

Ja vždy hovorím, že dôvod, prečo som sa k Jakubovi v roku 2017 pridal a dali sme projektu takéto veľké rozmery, je nahnevanie a frustrácia ešte z doby, keď som pracoval na prvom projekte a zistil som, že my vlastne škola nedokáže pomôcť, pretože budovanie projektu je dnes úplné iné ako to vidia skriptá o manažmente a podnikaní. Našim cieľom je, aby bol projekt udržateľný a každý z tímu mohol Podnikni to! venovať svoju plnú kapacitu. Nemôžeme ľudí učiť podnikavosti bez toho, aby sme dokázali projekt udržať na pevných základoch. Cítime, že by to potom z našej strany nebolo autentické pre ľudí.

zdroj: Podnikni to! Tím

Aké sú najväčšie mýty, ktoré ľudia hovoria pri radách o podnikaní? 

Mýtov bude asi viac, ale častokrát sú mýty tými najväčšími strachmi, pre ktoré ľudia nezačnú podnikať. Najväčší mýtus za mňa je, že si ľudia myslia, že aby naštartovali podnikateľský projekt, tak od začiatku potrebujú know-how, kontakty a peniaze. Rád im hovorím, že keby to je skutočne tak, tak dnes nepodniká nikto.

Ako sa má mladý človek v spleti informácií dostať k tým pravým? 

Na začiatku vlastnej podnikateľskej kariéry som tiež riešil túto otázku. Myslím, že najlepšie riešenie je začať sa stretávať a rozprávať s ľuďmi, ktorí už podnikajú. Tí dokážu opísať realitu najčistejšie. Aj v Podnikni to! účastníkom hovoríme, aby si našli poradcov, skúsenejších podnikateľov, už v zárodkoch svojho nápadu. Poradcovia okrem iného dokážu pomôcť rozlíšiť, ktorá informácie je pre podnikateľa na začiatku relevantná a ktorá nie.

Ako sa líši Váš projekt od klasických akcelerátorov alebo coworkingov? 

Myslím, že je to v prvom rade v prístupe a v cieľovej skupine. Na naše kurzy a komunitné aktivity prirodzene od začiatku chodia nepodnikatelia, teda ľudia, ktorí o podnikaní iba uvažujú. Cítia, že na nich hovoríme prirodzenou rečou, učíme ich len to, čo skutočne potrebujú a u našich lektorov nájdu silnú oporu, pretože lektori sú vždy podnikatelia, ktorí mimo kurzu vedú vlastné firmy a projekty.

Ak nepodnikateľ navštívi akcelerátor či inkubátor, stretne sa s otázkami na rast projektu, konkurenciu, pridané hodnoty a budúce plány či KPI. Podnikni to! sa špecializuje na ľudí, ktorí ešte nemajú odpovede na tieto otázky. Možno aj práve preto na nás v Čechách odkazuje veľa inkubátorov, ktoré často navštevujú nepodnikatelia. Úloha akcelerátorov totižto spočíva niekde inde v systéme, vo fáze, kedy už je projekt vyzretejší.

Navyše, my sa nesnažíme s inkubátormi súperiť, práve naopak, my ich sami proaktívne oslovujeme a napájame na ne ročne desiatky ľudí, ktorí skrz naše aktivity dostanú svoj projekt do takej úrovne, že ich inkubátori dokážu plnohodnotne podporiť v ďalšom rozvoji. Vďaka tejto synergií spolupracujeme s najvýznamnejšími inovačnými centrami a inkubátormi v Čechách.

Plánujete sa rozšíriť aj na Slovensko? Aké sú zatiaľ ohlasy v ČR? 

Ohlasy v ČR sú za 4,5 roka vynikajúce. Fungujeme na všetkých prestížnych univerzitách a rozrastáme sa do miest, dizajnujeme kurzy nielen pre študentov, ale tiež maminky na materskej, ženy a chystáme kurzy pre seniorov a telesne postihnutých. Chceme naše kurzy robiť pre celú spoločnosť, ale zároveň ich prispôsobiť podľa životnej situácie účastníkov. V marci nám v spolupráci so Civitta začína prvý kurz v Bratislave pre vysokoškolských študentov. Veľmi sa na to tešíme, pretože kurz bude viesť šikovný podnikateľ Lukáš Bihary. Už dnes však debatujeme s viacerými partnermi o rozšírení našich kurzov do iných častí Slovenska. 

zdroj: Kurz Podnikni to!

Ako vôbec vznikol tento nápad?

Nápad vznikol v roku 2015 práve u môjho kolegu Jakub Tížka, ktorý rovnako ako ja, podnikal už počas univerzity a úspešne založil 2 firmy. Za Jakubom častokrát chodili kamaráti a pýtali sa ako rozbehnúť vlastné projekty. Po rokoch takýchto mentoringov jeden na jedného si Jakub povedal, že by rád vytvoril niečo, čo by malo systematickejší dopad na podporu začínajúceho podnikania. Tak pod jeho taktovkou vznikol prvý kurz, ktorý podporila Mendlova univerzita v Brne a práve odtiaľ sa projekt rozrástol do celej Českej republiky.

Z čoho a ako ste financovaní?

Sme financovaní priamo z krajov, miest či univerzít.

Čo je vašou pridanou hodnotou? 

Dnes Podnikni to! tvorí skupina podnikateľov, ktorí vedú kurzy a tiež sa podieľajú na komunitných aktivitách. To znamená, že akúkoľvek akciu Podnikni to! navštívite, vždy tam bude podnikateľ, ktorý bude hovoriť z vlastných skúseností. Podnikateľov na kurzy vyberáme veľmi trpezlivo a striktne na základe viacerých zásad a podmienok. Takýto výber môže trvať aj niekoľko mesiacov. Na školách nás prekvapuje, že o podnikaní častokrát prednášajú ľudia, ktorí nikdy žiadny vlastný projekt nerozbiehali, práve preto si na výber lektorov Podnikni to! dávame taký pozor. Okrem toho máme ešte jednu veľmi silnú hodnotu pre nepodnikateľov a to je fakt, že všetky naše aktivity sú tejto cieľovej skupine prispôsobené a podľa toho nadizajnované. Naše kurzy fungujú na základe gamifikovanej metodiky, na ktorej sa podieľalo aj renomované dizajnérske štúdio Court of Moravia.

Čo tvorí obsah vášho kurzu?

Obsah a formát kurzu sú vďaka nepodnikateľskej metodike nielen fakticky ale tiež emočne prispôsobené ľuďom, ktorí sú v podnikaní úplne na začiatku. K tomu patrí aj forma komunikácie, ktorá je tiež prispôsobená a veľmi dobre reflektuje situáciu, v ktorej sa nachádzajú ľudia, ktorí o podnikaní uvažujú. Všetky materiály, cvičenia, postup účastníkov medzi jednotlivými workshopmi, napojenie na poradcov, mentorov a ďalšie podporné piliere sú ušité na mieru nepodnikateľom. 

Kritizujete školstvo, prečo by ľudia mali veriť práve vám? 

Opäť zopakujem, že my školstvo nekritizujeme, snažíme sa ho istým spôsobom doplniť. Pozeráme sa na školstvo skrz naše vlastné skúsenosti a vidíme veci v téme podpory nepodnikateľov, ktoré by sa mali zlepšiť. My sme si akurát povedali, že tieto veci vytvoríme sami a nebudeme na nič čakať. Myslím, že naše úspechy už sami ukázali, že nám ľudia dôverujú a na základe niekoľkoročných skúseností si myslím, že je to práve kvôli nášmu príbehu. Je to kvôli tomu, že sme k nim úprimní a sami hovoríme, že sme pred rokmi boli tam, kde sú teraz oni, chceli sme začať podnikať, nevedeli sme aké kroky urobiť a nemali sme nikoho, kto by nám povedal ako na to. Dnes je Podnikni to! práve tým riešením, ktoré nám samotným na začiatku podnikania chýbalo a ľudia vedia, že to vychádza z nášho vlastného príbehu a cítia, že im dokážeme povedať niečo, čo ich posunie dopredu.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá