Spoznajte inovatívne zdravotnícke startupy na finálnom podujatí akceleračného programu!

civi
Demo Day

Medzinárodná iniciatíva na podporu inovácií v zdravotníctve EIT Health InnoStars Challenge-based Acceleration Programme powered by Roche predstaví startupy na blížiacom sa Demo Day 11. apríla 2024. Počas dvoch mesiacov deväť vybraných startupov zdokonaľovalo svoje inovatívne riešenia s pomocou medzinárodných mentorov, biznis koučov a expertov zo spoločnosti Roche.

Poskytovanie podpory Európskym startupom v oblasti zdravotnej starostlivosti

Cieľom programu, ktorý sa po prvýkrát konal v Bratislave v roku 2020, je podporiť rozvoj inovatívnych startupov v zdravotníckom ekosystéme. Z viac ako 100 podaných prihlášok z vyše 20 krajín vybrali organizátori deväť najlepších startupov, medzi ktorými boli aj dva startupy zo Slovenska a Českej republiky.

Program vychádza z úspechu predchádzajúcich dvoch ročníkov HealthCare Lab, medzinárodného akceleračného programu zameraného na startupy v strednej a južnej Európe so zameraním na inovácie v oblasti digitálnej zdravotnej starostlivosti.

Aktuálna séria, ktorú organizuje Civitta Slovakia, poradenská spoločnosť v oblasti inovácií, v spolupráci s EIT Health InnoStars, najväčšou európskou sieťou inovátorov v oblasti zdravotníctva, je navrhnutá tak, aby vybudovala priamu cestu medzi európskymi startupmi v oblasti zdravotníckych technológií a inovačnými potrebami a prioritami globálnej biotechnologickej spoločnosti Roche.

„V oblasti inovácií zdravotníckych technológií je spolupráca medzi aktérmi ekosystému, konkrétne spolupráca medzi korporáciami a startupmi, výzvou, príležitosťou a zároveň základným článkom úspešného pôsobenia na trhu. Čoraz viac korporácií v oblasti zdravotníckych technológií vidí v tejto spolupráci hodnotu a venuje sa úspešnej tímovej práci. Som rád za možnosť spoluvytvárať a aktívne sa zúčastňovať na jednom zo skvelých príkladov akceleračného programu, založeného na riešení výziev, ktorý podporuje Roche Slovensko, EIT Health InnoStars a je organizovaný spoločnosťou Civitta,“ povedal Tamas Bekasi, RIS Business Creation Manager v EIT Health.

2
zdroj: Demo Day

Kolaboratívny prístup k riešeniu výziev v zdravotníctve

Základom programu je prístup k inováciám založený na spolupráci. Tým, že spája startupy, mentorov a odborníkov z rôznych oblastí a perspektív, podporuje vzájomné šírenie nápadov a podporuje tvorivé riešenia zložitých problémov.

„Prostredníctvom kombinácie vzdelávacej podpory, mentoringu a stretnutí s odborníkmi na zdravotníctvo sú účastníci vybavení nástrojmi a zdrojmi potrebnými na rozvoj a rozšírenie svojich inovatívnych riešení a urýchlenie rastu. Výmena poznatkov medzi startupmi, mentormi a lídrami v odvetví podporuje spoluprácu a vytvára živý inovačný ekosystém,“ povedal Peter Kolesár, partner spoločnosti Civitta Slovakia.

3
zdroj: Demo Day

Stimulovanie inovácií pre lepšiu starostlivosť o pacientov

Organizátori v spolupráci so spoločnosťou Roche Slovensko identifikovali konkrétne výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré si vyžadujú inovatívne riešenia.

Medzi tieto výzvy patrí zdokonaľovanie skríningu rakoviny prsníka a včasnej diagnostiky, diaľkové monitorovanie pacientov so Sklerózou multiplex, prekonávanie rozdielov pri prechode pacientov medzi rôznymi špecialistami alebo poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a transformácia medicínskeho vzdelávania lekárov.

Zameraním sa na tieto kľúčové oblasti chce spoločnosť Roche podporiť startupy pri vývoji riešení, ktoré majú významný vplyv na starostlivosť o pacientov a prispievajú k zlepšeniu výsledkov zdravotnej starostlivosti.

„Spolupráca Európy v rámci inovačných ekosystémov v zdravotníctve je nevyhnutná. Partnerstvá medzi priemyslom, startupmi, akademickým a verejným sektorom podporujú rast priemyslu, zlepšujú výsledky liečby pacientov a zvyšujú udržateľnosť. Sme hrdí na to, že môžeme podporovať programy, ako je EIT Health Accelerator, ktoré podporujú startupy pre lepšiu budúcnosť zdravotníctva,“ povedal Daren Wilson, generálny riaditeľ spoločnosti Roche Slovensko.

Ukončenie programu EIT Health InnoStars Challenge-based Acceleration – Demo Day sa bude konať 11. apríla 2024 o 18:00 hod. stredoeurópskeho času.

Demo Day je príležitosťou vidieť perspektívne startupy, ktoré budú mať v najbližších rokoch vďaka svojim novým technológiám pozitívny vplyv na pacientov a lekárov.

Každý startup bude mať štyri minúty na predstavenie svojho inovatívneho projektu a odborníci potom budú mať ďalšie tri minúty na kladenie doplňujúcich otázok. Pre online sledovanie podujatia Demo Day sa vopred zaregistrujte tu. Viac informácií o programe nájdete na stránke www.healthcarelab.eu.

5
zdroj: Demo Day

Ktoré startupy sú v akceleračnom programe?

The Blue Box Biomedical Solutions, Španielsko

Ženám chýbajú spoľahlivé metódy skríningu rakoviny prsníka (RK), keďže 50% prípadov sa diagnostikuje v neskorom štádiu. Spoločnosť Blue Box vyvinula bezradiačné, bezbolestné a lacné zariadenie, ktoré odhalí rakovinu prsníka v moči s 88,33% presnosťou. To prekonáva mamografiu o 15% vo všetkých vekových skupinách a o 30% u žien mladších ako 50 rokov.

Glooma, Portugalsko

Spoločnosť Glooma vyvíja domáce a prenosné lekárske skríningové zariadenie SenseGlove na detekciu a monitorovanie zmien v prsnom tkanive. Ich cieľom je zvýšiť schopnosť žien pri samovyšetrení prsníkov a prispieť k včasnému odhaleniu rakoviny prsníka.

Mild Blue, Česko

Spoločnosť Mild Blue zjednodušuje, spríjemňuje, spresňuje a urýchľuje prácu zdravotníckych pracovníkov tým, že vyvíja algoritmy umelej inteligencie a vytvára skutočne funkčné a užitočné digitálne riešenia.

NeuroBlast, Srbsko

Ekosystém Neuroblast je určený na pomoc dospelým aj deťom s neurodegeneratívnymi ochoreniami, umožňujúci nepretržité cvičenie a diaľkové monitorovanie pacientov počas domácej post-rehabilitácie.

eSteps Health, Taliansko

Umožnenie prístupu k zdravotnej starostlivosti pre zdravotne oslabených pacientov prostredníctvom personalizovaných digitálnych a diaľkových biomarkerov zameraných na kvalitu mobility.

DEA Medicine, Rumunsko

DEA Medicine premieňa bežné nemocnice na digitálne subjekty v priebehu 1 až 3 pracovných dní a ponúka im riešenia pre časovú efektivitu, komunikáciu s pacientmi a riadenie tímu.

365care.io, Slovensko

Telemon – vzdialené monitorovanie pacientov. Sledujte všetky svoje životné funkcie, lieky a poznatky o zdraví, zdieľajte ich online so svojím lekárom a buďte pod neustálou lekárskou kontrolou. Spravujte svoje zdravie a chronické ochorenia pomocou jednoduchej, rýchlej a cenovo dostupnej aplikácie Telemon.

Xpeer Medical Education, Španielsko

Jediný akreditovaný „Netflix“ pre zdravotníckych pracovníkov. Najrýchlejšie rastúca aplikácia pre digitálne angažovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na celom svete.

Eduson, Rumunsko

Eduson je prvá a najväčšia online platforma na vzdelávanie v oblasti medicíny v Rumunsku s viac ako 1000 hodinami videoobsahu pokrývajúceho rôzne špecializácie a témy.

Eduson ponúka webové semináre, podujatia, kurzy a prípadové štúdie vedené najlepšími lekárskymi odborníkmi z Rumunska a zahraničia. Eduson má aj špeciálnu mobilnú aplikáciu, ktorá používateľom umožňuje prístup k obsahu kedykoľvek a kdekoľvek.

O EIT Health

EIT Health je sieť tých najlepších inovátorov v oblasti zdravia približne so 120 partnermi, podporovaná Európskym inštitútom pre inovácie a technológie (EIT), orgánom Európskej únie. Spolupracuje naprieč hranicami s cieľom prinášať nové riešenia, ktoré môžu umožniť európskym občanom žiť dlhšie a zdravšie.

Keďže Európania čelia výzve zvyšovania chronickej chorobnosti a multi-morbidít, a snažia sa využiť príležitosti, ktoré technológia ponúka, aby sa dokázali posunúť ponad bežné prístupy k liečbe, prevencii a zdravému životnému štýlu, potrebujeme mysliteľov, inovátorov a efektívne spôsoby, ako priniesť ich inovatívne zdravotnícke riešenia na trh.

Snaha EIT Health o posun vpred v oblasti zdravotníctva je zjavná v ich aktívnej úlohe v mentorstve, financovaní a podpore výskumu. Ako kľúčový hráč v oblasti inovácií v zdravotníctve má EIT Health za sebou úspešnú historiu vrátane: podpory viac ako 2 500 začínajúcich a rozvíjajúcich sa firiem; pomoci začínajúcim firmám podporovaným EIT Health získať investície vo výške 1,9 miliardy eur; prinesenia 113 zdravotníckych riešení na trh a školenia 49 000 študentov a profesionálov.

EIT Health spája všetkých relevantných hráčov v oblasti zdravotníctva naprieč hranicami Európy a zahŕňa všetky tri strany „trojuholníka poznatkov“ (knowledge triangle), aby tak inovácie mohli vznikať na križovatke výskumu, vzdelávania a podnikania v prospech občanov.

EIT Health: Spolu pre zdravé životy v Európe. Pre viac informácií navštívte: www.eithealth.eu

O EIT Health InnoStars

Klaster InnoStars je jedným z ôsmich geografických oblastí EIT Health. Zahrňuje polovicu Európy, vrátane Poľska, Maďarska, Talianska a Portugalska, ako aj ďalších regiónov zahrnutých do Regionálneho inovačného programu EIT – krajiny Pobaltia, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Grécko a Rumunsko. Ide o skupinu krajín, ktoré sú podľa Európskeho inovačného skóre (EIS) zaradené medzi stredne a rozvíjajúce sa inovátorské krajiny.

InnoStars sa zameriava na podporu podnikania, inovácií a vzdelávania v oblasti zdravotníctva, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia v regióne a na znižovanie rozdielu medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v inováciách, a regiónmi, ktoré sú v procese posúvania sa vpred.

O Roche:

Spoločnosť Roche je priekopníkom vo farmaceutickom a diagnostickom priemysle, ktorý sa zameriava na vedecký pokrok a zlepšovanie života ľudí. Kombinácia farmaceutických a diagnostických produktov pod jednou strechou urobila zo spoločnosti Roche lídra v oblasti personalizovanej zdravotnej starostlivosti – so stratégiou nájsť správnu a vhodnú liečbu pre každého pacienta.

Roche je najväčšia biotechnologická spoločnosť na svete, ktorá ponúka skutočne jedinečné lieky v oblasti onkológie, imunológie, infekčných chorôb, oftalmológie a chorôb centrálneho nervového systému. Spoločnosť Roche je tiež svetovým lídrom v oblasti diagnostiky in-vitro a tkanivovej diagnostiky rakoviny, ako aj priekopníkom v oblasti liečby cukrovky.

Skupina Roche so sídlom v Bazileji vo Švajčiarsku pôsobí vo viac ako 100 krajinách a v roku 2019 zamestnávala približne 98 000 ľudí na celom svete. V roku 2019 spoločnosť Roche investovala 11,7 miliardy CHF do výskumu a vývoja a vykázala tržby vo výške 61,5 miliardy CHF.

Spoločnosť Genentech v USA je v úplnom vlastníctve spoločnosti Roche. Spoločnosť Roche je tiež väčšinovým vlastníkom akcií spoločnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Viac informácií nájdete na stránke www.roche.com.

O Civitta Slovakia:

Civitta Slovakia je jedným zo stredoeurópskych lídrov v poskytovaní poradenských služieb naprieč celým inovačným cyklom. Poslaním spoločnosti je pomáhať začínajúcim podnikom, zabehnutým spoločnostiam a výskumným inštitúciám prinášať inovácie na svetovej úrovni.

Od svojho založenia v roku 2007 zohráva Civitta Slovakia kľúčovú úlohu pri budovaní miestneho a regionálneho inovačného ekosystému. Služby spoločnosti pokrývajú viaceré oblasti, ako je podpora startupov, komercializácia vedy a výskumu, podnikové inovácie, kreatívny priemysel, ale aj verejné politiky a stratégie.

Civitta prevádzkuje popredné akceleračné programy pre startupy v strednej a východnej Európe, ako sú Ajujaht, Challenger alebo HealthCare Lab.

Spoločnosť so sídlom v Estónsku a s tímom 750 inovátorov, ktorí pracujú v 22 krajinách, má skúsenosti s prinášaním zmien v rôznych odvetviach s holistickým a praktickým prístupom k inovačným projektom. Civitta pokrýva celý inovačný cyklus od financovania až po škálovanie. Viac informácií nájdete na www.civitta.com.

Demo Day rectangle – EIT Health InnoStars Challenge-based Acceleration program powered by Roche
zdroj: Demo Day

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá