Štát ti na dovolenku prispeje až 275 eur. Stačí požiadať o takmer zabudnutý príspevok

  • Dovolenky sú každým rokom drahšie
  • Slováci však aj tak zabúdajú na to, že majú nárok na konkrétny príspevok
  • Vďaka nemu bude ich dovolenka lacnejšia
kupele, prispevok, euro, peniaze
Ilustračný obrázok TASR/Jozef Poliak, Unsplash/ Portuguese Gravity
  • Dovolenky sú každým rokom drahšie
  • Slováci však aj tak zabúdajú na to, že majú nárok na konkrétny príspevok
  • Vďaka nemu bude ich dovolenka lacnejšia

Vznikli pred niekoľkými rokmi a priniesli so sebou vlnu kontroverzie. Reč je o rekreačných poukazoch, na ktoré majú nárok mnohí Slováci, no veľakrát sa na ne zabúda. Treba o ne totiž žiadať. Tieto poukazy majú moc znížiť náklady na dovolenku na Slovensku až o 55 %. Nárok na ne však nemá každý, pričom podmienky na rekreáciu upravuje ust. § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

V prvom rade by mali zamestnanci myslieť na to, že nárok, ako sme už spomínali, nevzniká každému. Zároveň však nevzniká automaticky. Ak ho zamestnanec chce získať, začať by mal žiadosťou adresovanou na svojho zamestnávateľa. Ďalší postup je jednoduchý – ak zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytuje príspevok na rekreáciu.

Znamená to teda, že nárok na uplatnenie príspevku na rekreáciu môžu využiť zamestnanci väčších spoločností alebo úradov. Nezáleží však na tom, či ide o štátneho zamestnanca alebo zamestnanca v súkromnej sfére.

Ako sa uvádza na stránke Rekreačné poukazy, nárok na rekreačný poukaz nemá zamestnanec okamžite od začiatku trvania svojho pracovného pomeru. „Zamestnanec môže požiadať o preplatenie oprávnených nákladov alebo o elektronickú formu poukazu v prípade, že pracuje v spoločnosti viac ako 24 mesiacov. Výnimkou je práca na dohodu o vykonaní práce,“ znie ďalšia podmienka.

Zákon však nekonkretizuje typ pracovného pomeru zamestnanca, čo znamená, že môže byť na dobu určitú, no aj neurčitú. Upozorňuje sa však na to, že ak je v období zmlúv a ich podmienok medzi zamestnávateľom a zamestnancom jeden a viac dní prestávka, na rekreáciu zamestnanec nárok nemá.

Podľa portálu Podnikajte umožňuje Zákonník práce zamestnávateľovi poskytnúť príspevok na rekreáciu vo forme samotného rekreačného poukazu alebo ako náhradu 55 % oprávnených výdavkov. Tie sú však limitované sumou 275 za kalendárny rok. Rekreačné príspevky sú podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov nástrojom financovania cestovného ruchu, čiže uplatniť ich možno iba na Slovensku.

Na čo všetko môžeš rekreačný poukaz využiť?

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Rekreačné poukazy, Podnikajte.sk, Zákony pre ľudí

Najnovšie videá

Trendové videá