Státisíce Slovákov majú nárok na príspevky, o ktorých ani nevedia. Stačí im jeden preukaz (PREHĽAD)

  • Chorí seniori, deti a ľudia s vážnymi ochoreniami môžu získať rôzne príspevky
  • Dokážu im zjednodušiť život
  • Týchto benefitov je mnoho
Žena s mužom pozerajú do notebooku a peniaze.
Ilustračný obrázok, Unsplash/Zachary Kyra-Derksen, Omid Armin
  • Chorí seniori, deti a ľudia s vážnymi ochoreniami môžu získať rôzne príspevky
  • Dokážu im zjednodušiť život
  • Týchto benefitov je mnoho

Chorí seniori, deti a ľudia s vážnymi ochoreniami môžu získať rôzne príspevky a uľahčenia, ktoré im dokážu zjednodušiť život. 

Ide pritom o prilepšenia, ktoré neposkytuje len štát. Aby však ľudia tieto výhody získali, musia si na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vybaviť preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Tento preukaz môžu získať, ak posudkový lekár uvedie, že miera funkčnej poruchy dosahuje aspoň 50 %.

Prvým prilepšením je, samozrejme, parkovací preukaz. Jeho vlastníkom sa podľa portálu Peniaze.sk môže stať buď osoba, ktorá má zdravotné postihnutie podľa prílohy č. 18 zákona č. 447/2008 Z.z., o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, alebo osoba, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Osoba vedúca vozidlo s parkovacím preukazom má v porovnaní s ostatnými účastníkmi cestnej premávky isté výhody. Je všeobecne známe, že môže využívať vyhradené parkovacie miesta. V prípade nutnosti môže dokonca vstúpiť na miesta, kam majú vjazd povolený len určité skupiny vozidiel alebo do pešej zóny.

Po stanovený čas nemusí rešpektovať zákaz státia. Vozidlo registrované na osobu s parkovacím preukazom je tiež oslobodené od povinnosti platiť diaľničnú známku.

Čo sa týka peňažného príspevku na kúpu motorového vozidla, ide o príspevok, ktorý sa vypláca v prípade, že osoba so zdravotným postihnutím potrebuje individuálnu prepravu vlastným motorovým vozidlom. Vozidlo musí byť určené na používanie na pozemných komunikáciách, slúžiť na prepravu osôb a mať minimálne 4 kolesá. 

Môže ísť o vozidlo navrhnuté na prepravu maximálne ôsmich pasažierov, okrem sedadla vodiča, alebo navrhnuté skonštruované na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg, ak má aspoň 4 sedadlá, ako je uvedené v osvedčení o evidencii vozidla.

Nemožno však ísť o štvorkolku. Podmienkou je tiež, že toto vozidlo nesmie byť staršie ako 5 rokov podľa technického preukazu. Lehota 5 rokov začína plynúť od 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku výroby vozidla.

Peňažný príspevok na opakovanú individuálnu prepravu je poskytnuteľný v prípade, že osoba so zdravotným postihnutím potrebuje individuálnu prepravu a zároveň nespĺňa nasledujúce podmienky:

  • nedisponuje vlastným osobným motorovým vozidlom,
  • neposkytuje sa jej príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov spojených s prevádzkou vlastného motorového vozidla,
  • nie je schopná použiť vlastné vozidlo získané prostredníctvom príspevku z dôvodu jeho technickej neschopnosti.

Príspevok je určený na financovanie prepravy v súvislosti s pracovnými, vzdelávacími, rodinnými alebo občianskymi aktivitami. Jeho výplata sa uskutočňuje na základe predloženia potrebných dokladov od osoby, ktorá zabezpečila prepravu. Mesačná suma príspevku nepresahuje 51,02 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Nejde len o štátne výhody >>>

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Peniaze, ZSSK

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá