Státisíce Slovákov môžu stratiť prístup k elektronickým službám, varuje Finančná správa

  • Finančná správa upozorňuje na zmeny v prípade OP s čipom vydaných do 20. júna 2021
  • Platnosť ich certifikátov už skončila
Občiansky preukaz
Občiansky preukaz TASR/Pavel Neubauer
  • Finančná správa upozorňuje na zmeny v prípade OP s čipom vydaných do 20. júna 2021
  • Platnosť ich certifikátov už skončila

Vzhľadom na blížiace sa prvé tohtoročné daňové povinnosti finančná správa upozorňuje na zmeny v prípade občianskych preukazov s čipom vydaných do 20. júna 2021. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis uložených na čipe z dôvodu bezpečnosti sa skončila 31. decembra minulého roka. Ak si daňovník nevymenil občiansky preukaz za nový, je potrebné, aby si na starý preukaz totožnosti nahral nový typ certifikátu.

Ako sme ťa už informovali, týka sa to viac ako 200 000 občianskych preukazov.

Môže byť potrebný upgrade

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. V prípade občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021 sa zmeny týkajú len elektronického podpisovania. Ostatné digitálne funkcie preukazu zostávajú naďalej zachované, teda bude možné sa prihlasovať do Portálu finančnej správy či využívať ostatné e-služby v rámci Slovensko.sk, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

Tí, ktorí si občiansky preukaz z objektívnych príčin zatiaľ nevymenili a potrebujú využívať v súčasnosti podpisovanie elektronickým certifikátom v prípade plnenia daňových povinností, môžu aj po 1. januári 2023 realizovať vybrané úkony.

Certifikát pre uznaný spôsob autorizácie je možné si na občiansky preukaz nahrať aj z pohodlia domova. Finančná správa umožňuje autorizovať zdokonaleným elektronickým podpisom všetky elektronické dokumenty nachádzajúce sa na portáli finančnej správy po prihlásení sa do osobnej internetovej zóny.

Rovnakým spôsobom je možné autorizovať aj podania colných vyhlásení prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce. Možnosť realizácie uznaného spôsobu autorizácie v prechodnom období sa týka aj deklarantov, ktorí od 1. januára 2023 podávajú colné vyhlásenia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok, alebo prostredníctvom portálu e-Commerce.

Občiansky preukaz v čítačke
zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pre účel spotrebných daní sa táto možnosť týka iba formulárov pri správe spotrebných daní prostredníctvom komunikácie cez portál finančnej správy. V prípade špecializovaných systémov používaných pri správe spotrebných daní, akými sú informačný systém kontrolných známok a systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúceho spotrebným daniam, nebude možnosť využiť zdokonalený elektronický podpis – tzn. bude akceptovaný iba kvalifikovaný elektronický podpis.

Deadliny sa blížia

Do konca januára musia podnikatelia podať priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj zaplatiť. Táto povinnosť im vyplýva zo zákona o dani z motorových vozidiel. Vzťahuje sa na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá používa auto na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

V tomto smere nesmú podnikatelia zabudnúť na dôležitý fakt – v priznaní treba uviesť všetky vozidlá, ktoré boli na podnikanie využívané. To znamená, že nezáleží, či má podnikateľ dané auto zaradené v obchodnom majetku, podstatné je, že ho používal na podnikateľské účely,“ upozornila Karin Fuentesová, majiteľka spoločnosti Digitoo, ktorá sa zaoberá digitalizáciou účtovných procesov.

Interiér auta
zdroj: Unsplash/@proskurovskiy

Daňová povinnosť vzniká od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo auto použité na podnikateľské účely, pripomenula odborníčka.

K zániku daňovej povinnosti dochádza vtedy, ak bolo vozidlo vyradené z obchodného majetku firmy, podnikateľ ukončil svoju činnosť, vozidlo bolo odcudzené či predané, alebo ak podnikateľský subjekt ukončil využívanie vozidla, ktorého majiteľom je iná osoba,“ priblížila Fuentesová. Vznik aj zánik sa uvádza v daňovom priznaní a podnikateľ platí len pomernú časť dane za uvedené obdobie.

Zdroje: TASR, SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá