Státisícom seniorov unikajú týždne voľna a rôzne výnimky. O týchto skrytých benefitoch netušia (PREHĽAD)

  • Zamestnaní seniori majú v práci právo na rovnaké benefity, ktoré prináležia pracujúcim zo zákona
  • Zisti, čo všetko to zahŕňa
Na snímke dôchodcovia
Ilustračné foto Canva/Robert Kneschke
  • Zamestnaní seniori majú v práci právo na rovnaké benefity, ktoré prináležia pracujúcim zo zákona
  • Zisti, čo všetko to zahŕňa

Zamestnaní dôchodcovia majú právo na to, aby od svojho zamestnávateľa získavali rovnaké výhody a benefity, ktoré zákonom dostávajú aj zamestnanci, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek.

Zisti, na čo všetko má pracujúci penzista od zamestnávateľa nárok.

Práca na riadnu pracovnú zmluvu

Ak dôchodca pracuje na plný úväzok, môže si užiť päť týždňov dovolenky a má nárok na príplatky, náhrady príjmu a ďalšie výhody ako príspevky na stravovanie či cestovné. Ak ho zamestnávateľ chce prepustiť, musí postupovať podľa Zákonníka práce, informuje Pravda.

Po skončení pracovného pomeru výpoveďou dôchodca dostáva výpovednú lehotu a môže dostať aj odstupné. Zamestnanci, ktorí pracujú v noci, dostávajú príplatok 40 % z minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu.

Za prácu počas sviatku majú nárok na príplatok 100 % z ich priemerného hodinového zárobku. Práca v sobotu znamená príplatok 50 % z minimálnej mzdy a práca v nedeľu príplatok 100 % z minimálnej mzdy.

Nárok na voľno od zamestnávateľa

Zamestnávateľ ti musí umožniť pracovné voľno za určitých okolností. Ak potrebuješ ísť na vyšetrenie alebo ošetrenie, dostaneš voľno s platením mzdy na potrebný čas, maximálne však sedem dní za rok. Rovnaký počet dní ti patrí, ak musíš sprevádzať rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie.

Pri úmrtí manžela alebo dieťaťa máš nárok na dva dni voľna a ďalší deň na účasť na pohrebe. Pri úmrtí súrodenca alebo rodiča máš nárok na jeden deň voľna a ďalší deň, ak zabezpečuješ pohreb.

Ak sa nemôžeš dostať do práce kvôli poveternostným podmienkam a máš zdravotné postihnutie, máš nárok na voľno. To isté platí, ak nastane nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy.

Muž so ženou hľadia do notebooku.
zdroj: Freepik/@freepik

Ak sa sťahuješ, máš nárok na voľno tiež. Ak sa sťahuješ v tej istej obci, dostaneš jeden deň voľna bez platenia mzdy. Pri sťahovaní do inej obce to môže byť až dva dni. Ak sa sťahuješ v záujme zamestnávateľa, dostaneš voľno s platením mzdy.

Ako je s ošetrovným a nemocenskými dávkami? >>>

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Pravda, Sociálna poisťovňa

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá