Študenti STU spolu s výskumníkmi z Harvardu vytvorili geniálny systém, ktorý odpovie na všetky tvoje otázky

  • Zisti aj ty viac o systéme, v ktorom môžeš nájsť odborné odpovede na svoje otázky, ktoré ti roky vŕtajú v hlave. Stačí sa spýtať a Askalot odpovie.
naruby_tp-cupb
Andrea Settey Hajdúchová
  • Zisti aj ty viac o systéme, v ktorom môžeš nájsť odborné odpovede na svoje otázky, ktoré ti roky vŕtajú v hlave. Stačí sa spýtať a Askalot odpovie.

Askalot je veľmi zaujímavý systém, napriek tomu sa o ňom na Slovensku veľa nehovorí. Predstavíte ho našim čitateľom?

Askalot patrí do skupiny tzv. CQA (Community Question Answering) systémov. Koncept týchto systémov môžeme poznať z webu, sú to napríklad systémy Yahoo! Answers, Quora alebo medzi informatikmi veľmi populárny Stack Overflow. Ich hlavným princípom je, že ktokoľvek sa môže spýtať otázku a ktokoľvek ďalší z komunity, kto sa s daným problémom už stretol, môže na ňu odpovedať. Využíva sa tak v plnej miere kolektívna inteligencia.

Náš systém Askalot je špecifický tým, že je to prvý CQA systém navrhnutý špeciálne pre vzdelávacie prostredie. Na rozdiel od fór, ktoré sa bežne vo vzdelávaní používajú, poskytuje prehľadnejší a lepšie štruktúrovaný obsah, notifikácie, integráciu so sociálnou sieťou Facebook, a mnoho iného.

Ako a kde vznikol tento systém?

Askalot vznikol ako výsledok práce dvoch tímov inžinierskych študentov na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU). Prvý z týchto tímov NaRuby získal v súťaži tímových projektov TP Cup prvé miesto. Druhý tím AskEd sa v rovnakej súťaži umiestnil na treťom mieste. Motiváciou pre jeho vytvorenie bolo zjednodušiť a zefektívniť online komunikáciu medzi študentmi a učiteľmi.

Askalot sa od roku 2014 na FIIT STU aj aktívne používa. Za tento čas systém použilo viac ako 1 600 študentov a učiteľov, ktorí spoločne vytvorili takmer 800 otázok a 1050 odpovedí.

Foto: Andrea Settey Hajdúchová

Kto môže v systéme klásť otázky? A kto môže odpovedať?

Primárne do systému vkladajú otázky študenti. Môžu tak riešiť problémy súvisiace s riešením zadaní alebo projektov, príp. sa pýtať, ak im niečo nie je z prednášok a cvičení úplne jasné. Zároveň Askalot slúži aj ako nástroj pre riešenie organizačných záležitostí, návrhov na zlepšenie procesov na fakulte, atď.

Na niektoré otázky odpovedajú predovšetkým prednášajúci. Niektoré si zase vedia zodpovedať študenti sami. Práca učiteľov sa tým veľmi zjednodušuje, pretože nemusia odpovedať na desiatky samostatných mailov. Navyše študenti majú možnosť hlasovaním určovať, ktoré otázky sú pre nich dôležité, prípadne ktorá odpoveď je ako dobrá.

Používa sa systém Askalot aj na ďalších univerzitách?

Systém Askalot je navrhnutý a naprogramovaný tak, že dokáže univerzálne fungovať na akejkoľvek univerzite. V rámci kooperačného projektu sa nám podarilo Askalot nasadiť aj na Univerzite v Novom Sade v Srbsku.

Zároveň sa dá Askalot používať aj ako súčasť MOOC kurzov (Massive Open Online Courses) v systéme edX. Ide o systém poskytujúci online kurzy, ktoré poskytujú svetové univerzity (najmä Harvard a MIT) a ktorých sa môže zúčastniť ktokoľvek, stačí mať len prístup k internetu.

Integrácia Askalotu do MOOC systému edX sa nám podarila vďaka spolupráci s výskumníkmi z Harvardovej univerzity. Túto spoluprácu sa nám podarilo nadviazať počas prezentácie prvej verzie systému, ktorá sa začala používať na našej univerzite, a to na medzinárodnej konferencii v meste Vancouver v Kanade. Koncept systému Askalot ich vtedy zaujal natoľko, že sme po tejto konferencii naplánovali potrebné úpravy, aby sa dal Askalot používať aj v systéme edX a ktoré v priebehu nasledujúceho akademického roku zrealizoval už spomínaný tím našich študentov.

Foto: Andrea Settey Hajdúchová

Aký je najväčší úspech tohto komunitného projektu?

V prvom rade je to určite dlhodobo udržateľné nasadenie Askalotu na našej fakulte. Študenti si zvykli používať tento systém a zozbierala sa v ňom už celkom rozsiahla databáza znalostí. Tiež nás teší, že študenti na našej fakulte systému dôverujú a využívajú možnosť či už anonymne, alebo aj neanonymne otvárať diskusiu o rôznych témach a poskytovať spätnú väzbu, ktorú by sme inak získali len veľmi zložito alebo až veľmi neskoro počas pravidelného hodnotenia predmetov na konci každého semestra.

Za hranicami našej fakulty si najviac ceníme, že Askalot sa v MOOC systéme edX použil ako nástroj na komunikáciu v rámci kurzu poskytovaného univerzitami Caltech (USA) a TU Delft (Holandsko). Do tohto kurzu o kvantovej kryptografii sa zapojilo viac ako 6000 študentov zo 147 krajín sveta. Pozitívnu spätnú väzbu sme dostali nielen od študentov, ale aj od samotných inštruktorov kurzu.

Zároveň sme tento online kurz využili na výskum v oblasti odporúčania obsahu používateľom. Ako súčasť diplomovej práce, ktorú som mal možnosť viezť, sme na základe predchádzajúcej aktivity hľadali takých používateľov, ktorí by mohli poznať odpovede na nové otázky a tieto otázky sme im potom odporúčali. Aj vďaka overeniu tejto metódy na veľkom počte študentov sa nám podarilo napísať vedecký článok, ktorý nám prijali na prestížnu medzinárodnú konferenciu RecSys 2017.

Foto: Ivan Srba

Je možné, že by bolo jeho využitie komplexnejšie alebo je zameraný iba pre školy?

Aj keď je Askalot primárne navrhnutý pre vzdelávanie, je možné ho použiť aj v rámci iných ako vzdelávacích organizácií. Svoje uplatnenie by si našiel napr. aj v neziskových organizáciách alebo vo firmách, kde sa zamestnanci rovnako stretávajú s množstvom otázok a problémov pri riešení pracovných úloh. A rovnako ako v prípade našej fakulty, aj v takomto prípade by takýto systém umožnil pýtanie sa organizačných otázok, na ktoré bežné CQA systémy na otvorenom webe nie sú vhodné.

V čom spočíva založenie takéhoto systému?

Askalot je open-source a je možné si ho vyskúšať TU. Vďaka viacerým možnostiam konfigurácie systému by jeho nasadenie na ďalšej univerzite nemalo vyžadovať žiadne ďalšie úpravy. A tým, že je open-source, nie je problém si ho prispôsobiť aj pre iné typy organizácií.

Aké máte s Askalotom plány do budúcna?

Aj naďalej plánujeme rozvíjať funkcionalitu systému a prispôsobovať ho novým požiadavkám prichádzajúcim napr. z používania na našej fakulte. Navyše v rámci už spomínaného kooperačného projektu máme v pláne nasadiť Askalot aj na univerzite v Lugane (Švajčiarsko). A v neposlednom rade veríme, že sa nám podarí nadviazať na už rozbehnutú spoluprácu s Harvardovou univerzitou.

Foto: Andrea Settey Hajdúchová

Na vývoji systému Askalot sa na FIIT STU podieľal tím študentov NaRuby (Rastislav Dobšovič, Marek Grznár, Jozef Harinek, Samuel Molnár, Peter Páleník, Dušan Poizl, Pavol Zbell) a tím AskEd (Martin Černák, Ladislav Gallay, Eva Hnilicová, Adrián Huňa, Filip Jandura, Tibor Žuffa).
Nasadenie Askalotu v MOOC systéme edX bolo možné vďaka ochote a spolupráci so Stephanie Wehner (TU Delft), Thomas Vidick (Caltech) a Joseph Jay Williams (Harvard University) a tiež obetavej práci študentov FIIT STU Adriána Huňu a Jakuba Mačinu.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá