Študentom z Martina sa podarilo prebojovať na vedeckú súťaž do Los Angeles

  • Študentom Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha sa na tohtoročnom Festivale vedy a techniky naozaj darilo. Ich projekty boli natoľko úspešné, že ich porota vyslala na medzinárodnú súťaž v Los Angeles.
SAMSUNG CSC
  • Študentom Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha sa na tohtoročnom Festivale vedy a techniky naozaj darilo. Ich projekty boli natoľko úspešné, že ich porota vyslala na medzinárodnú súťaž v Los Angeles.

Tento rok sa konal študentský Festival vedy a techniky AMAVET už po 19. raz. Toto podujatie každoročne organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Ide o súťaž vedecko-technických prác žiakov z celého Slovenska. Žiaci zo základných a stredných škôl majú za úlohu odprezentovať svoj projekt pomocou panelovej prezentácie pred komisiou zloženou z odborníkov a vysokoškolských pedagógov. Táto prestížna súťaž tak rok čo rok priláka k vedeckej práci desiatky študentov, ktorých zaujala vedecká cesta. Na tohtoročnom festivale sa zúčastnilo 80 najlepších tímov z celého Slovenska. Medzi najúspešnejších sa zaradili najmä žiaci z Gymnázia Viliama Paulinyho-Totha, do celoslovenského kola sa im podarilo prebojovať až so štyrmi projektmi.

amavet1

foto:gymmt.sk
Okrem vecných cien mali študenti možnosť dostať sa na niektorú z celosvetových zahraničných súťaží. Oraganizácia Amavet je od roku 2006 členom Americkej spoločnosti pre vedu a spoločnosť Society for Science and the Public. Táto spoločnosť každoročne organizuje súťaž pre študentov, na ktorej majú možnosť prezentovať svoje vedecké projekty. Prestížnej vedeckej súťaže Intel ISEF so sídlom vo Washingtone sa každoročne zúčastní približne 80 krajín sveta.

Práve AMAVET má vyhradené právo na kompletný výber študentov, ktorí budú môcť prezentovať projekty pred medzinárodnou porotou a robiť dobré meno Slovensku na vysoko cenenej súťaži ISEF.

am

foto:gymmt.sk

V kategórií biológia sa medzi najúspešnejších zaradili Miriam Feretová a Samuel Smoter za ich spoločnú prácu zameranú na prírodné éterické oleje v prevencii pred kliešťami.
V oblasti medicíny a zdravotníctva sa Dominika Gáborová a Juraj Vasek prebojovali až do Los Angeles za svoj projekt Meranie kvality spánku pomocou Xiaomi Mi Band 1S. Táto súťaž sa uskutoční už máji roku 2017 a výsledky budú dostupné na stránke lepsispanok.tk.
Postup na The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017 v Tallinne, Estónsku získali v kategórii Chémia Natália Bátorová a Eva Marasová za projekt Výroba a využitie biodegradovateľných plastov a v kategórii Fyzika a astronómia Miroslav Kurka za projekt Dynamika magnetického správania v magneticky mäkkých zliatinách odlišnej štruktúry.

zdroj:amavet.sk zdroj obrázkov a titulnej fotografie:gymmt.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá