Svetové prvenstvo Slovákov: Košické kardiocentrum zachránilo pacientku s vrodenou srdcovou vadou

  • Lekári ako prví na svete úspešne implantovali aortálnu protézu
  • Pomohli pacientke s komplexnou vrodenou chybou srdca
lekársky tím
Ilustračná fotografia Facebook/Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca
  • Lekári ako prví na svete úspešne implantovali aortálnu protézu
  • Pomohli pacientke s komplexnou vrodenou chybou srdca

Intervenční kardiológovia v kardiocentre v košickej Šaci ako prví na svete úspešne implantovali aortálnu protézu u pacientky s komplexnou vrodenou chybou srdca a výrazne rozšírenou aortou.

TASR o tom informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú kardiocentrum patrí. Išlo o mladú pacientku, ktorá sa narodila so srdcovou chybou. 

Išlo o mladú pacientku 

Aortálna stenóza, teda zúženie chlopne, je podľa kardiocentra pomerne častou diagnózou. Jej výskyt stúpa s vekom, pričom práve u starších pacientov sa v liečbe tejto diagnózy uprednostňuje neoperačná mini-invazívna liečba.

Pacientka, ktorej implantovali novú srdcovú chlopňu, je špecifický prípad.

„Je to relatívne mladá pacientka s vrodenou srdcovou chybou, ktorá postupom času viedla aj k poškodeniu aortálnej chlopne, k jej zúženiu a následnému zhoršeniu stavu pacientky. Vzhľadom na svoju základnú diagnózu má však veľmi neštandardné anatomické pomery a veľmi veľký prstenec aortálnej chlopne. To až natoľko, že doteraz do takého veľkého prstenca si nikto na svete netrúfol implantovať novú srdcovú chlopňu,“ vysvetlil medicínsky riaditeľ kardiocentra pre internistické odbory Anton Farkaš.

Jediná možnosť ako pacientke pomôcť 

Napriek vysokému riziku išlo podľa kardiocentra o jedinú možnosť, ako pacientke pomôcť. Prípad konzultovali aj s detskými pracoviskami v Prahe a vo Varšave, ktoré sa na liečbu vrodených chýb srdca špecializujú.

„Súčasne sme CT nález pacientky skonvertovali do augmentovanej reality a celú procedúru sme konzultovali aj s výrobcom protézy a implantačným proktorom,“ uviedol člen tímu intervenčných kardiológov kardiocentra Jaroslav Januška s tým, že výkon prebehol bez závažných komplikácií a implantácia chlopne bola úspešná. Pacientka aktuálne rehabilituje. Tím špecialistov z kardiocentra v Šaci prezentoval výsledok aj v online komunite intervenčných kardiológov.

Unikátne medicínske postupy a technológie

Kardiocentrum AGEL a. s. je prvým súkromným komplexným kardiocentrom svojho druhu v SR. Zriadením Kardiocentra sa má výrazným spôsobom zlepšiť dostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov v spádovej oblasti Gemer, Spiš, Košice a Košice – okolie a časti Novohradu. 

„Od februára 2023 v Kardiocentre prevádzkujeme základné činnosti špičkového zdravotníckeho zariadenia na poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiovaskulárnej medicíny a to v rámci ambulantnej ako aj ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ informuje Kardiocentrum na svojej stránke. 

V priebehu roka 2023 zaviedli do praxe v SR programy robotickej kardiochirurgie a cievnej chirurgie, program katétrových ablácií pomocou aplikácie pulzného poľa, program komplexnej diagnostiky koronárnej fyziológie pomocou programu CoroFlow a tiež aj program orbitálnej aterektómie u pacientov so závažne kalcifikovanými stenózami koronárnych tepien.

Informujú tiež, že v priebehu roka 2024 zavedú do praxe v SR unikátne programy intervenčnej liečby zriedkavých štrukturálnych chýb srdca s využitím umelej inteligencie a virtuálnej reality. 

Zdroje: TASR, kardiocentrum.agel.sk 

Najnovšie videá

Trendové videá