Swift­key je už zadar­mo!

Šandi / 11. júna 2014 / Business

Vývo­jár­ske štú­dio Touch­Ty­pe uvoľ­ni­lo svo­ju soft­vé­ro­vú klá­ves­ni­cu Swift­Key zadar­mo (sťa­huj­te z Play Sto­re). Dote­raz stá­la 1,49€. Tvor­co­via chcú zará­bať na nový­ch motí­vo­ch, kto­ré budú pre­dá­vať samos­tat­ne za 99 cen­tov, prí­pad­ne v balíč­ko­ch po pia­ti­ch či desia­ti­ch. Už v zákla­de ale dosta­ne­te viac než 10 bez­plat­ný­ch motí­vov. Maji­te­lia pred­chá­dza­jú­cej pla­te­nej ver­zie majú navy­še balí­ček Pre­mier zadar­mo.

 

Nie je to však jediná novinka. SwiftKey prešiel zatiaľ snáď najväčším updatom. Okrem iného pribudlo viac ako 800 ikoniek emoji vrátane ich predikcií. V nastavení si konečne môžete pridať ďalší riadok s číslicami. Dokonca sú k dispozícii aj ďalšie jazyky, celkom ich je už 66 vrátane slovenčiny a češtiny.

SwiftKey má tiež vylepšený našepkávač slov aj flow (Swype) klávesnicu.

SwiftKey sa pýši naozaj bohatým nastavením, takže každá klávesnica môže vyzerať úplne inak. Tvorcovia ponúkajú aj vlastný v cloude synchronizovaný slovník, lepšiu predikciu slov v Gmaili, Facebooku, Twitteri alebo Evernote a pokročilý samoučiaci sa mechanizmus, ktorý bude našepkávať slová podľa toho, ako ste písali doteraz. SwiftKey bol tiež medzi prvými, kto ohlásil novú klávesnicu pre iOS 8. Tú pre Android si už kúpilo viac ako milión užívateľov.

Zdroj: theverge

Pridať komentár (0)