Táto penzia môže Slovákom priniesť viac než bežný dôchodok. Zisti, či spĺňaš podmienky

  • Tieto dôchodky sú často výhodnejšie ako riadny dôchodok
  • Nie každý ale splní podmienky na priznanie
Slovensko sa už čoskoro zmení na „dôchodcovský raj“. Seniorom porastie dôležitá penzia
Ilustračné foto Freepik/@freepik
  • Tieto dôchodky sú často výhodnejšie ako riadny dôchodok
  • Nie každý ale splní podmienky na priznanie

Po zvýšení sumy minimálneho dôchodku sa viac dôchodcov kvalifikuje na jeho príjem. 

Od októbra 2023, ak je ich bežný dôchodok (alebo celková suma viacerých dôchodkov) nižšia ako nová vyššia suma minimálneho dôchodku, dostanú tento vyšší minimálny dôchodok. Ako informuje portál Pravda, táto zmena sa týka približne 60-tisíc dôchodcov.

O tento dôchodok nemusíš žiadať osobitne

V roku 2024 sa čiastky minimálnych dôchodkov nezvyšovali, ale v predchádzajúcom roku sa zvýšili dvakrát, naposledy v októbri.

Od 1. októbra 2023 je základná suma minimálneho dôchodku pre ľudí s 30 rokmi dôchodkového poistenia 145 % zo životného minima pre dospelú osobu. Predtým to bolo 136 %. To znamená, že od októbra 2023 základný minimálny dôchodok stúpol z 365,70 eura na mesiac na 389,90 eura na mesiac.

Minimálny dôchodok má za cieľ zaručiť penziu, ktorá zabráni potrebe požiadať o pomoc v prípade hmotnej núdze. Dôchodcovia nemusia o tento dôchodok osobitne žiadať. Sociálna poisťovňa sama posúdi, či majú nárok na zvýšenie ich dôchodku na minimálnu úroveň.

Aké sú podmienky zvýšenia?

Ak chce niekto dostať vyšší dôchodok, musí byť jeho celkový dôchodok nižší než minimálny dôchodok. Ako sa dôchodok zvýši? Suma, ktorú dostane dôchodca navyše, je rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a tým, čo aktuálne dostáva ako dôchodok.

Do celkového dôchodkového príjmu sa rátajú rôzne druhy dôchodkov. Patria sem starobný dôchodok, invalidný dôchodok, dôchodky pre pozostalých, výsluhové dôchodky a ich invalidné verzie, čiastočný invalidný dôchodok, ako aj dôchodky zo zahraničia.

Na snímke sú seniori
zdroj: Ilustračné foto/Archív Canva/Robert Kneschke

Pri invalidnom dôchodku sa berie do úvahy aj príjem zo starobného a predčasného starobného dôchodku z tzv. druhého piliera.

Poberateľ starobného dôchodku má právo na zvýšenie svojho dôchodku na minimálnu úroveň. To platí aj v prípade, keď mu bol tento dôchodok najprv priznaný ako predčasný. Rovnako, ak niekto dostáva invalidný dôchodok a dosiahne dôchodkový vek, má tiež právo na zvýšenie dôchodku na minimálnu hranicu.

Podmienky pre minimálny dôchodok

Ak chce poistenec dostať minimálny dôchodok, musí splniť niekoľko podmienok. Potrebuje aspoň 30 rokov poistenia a jeho dôchodkový príjem musí byť nižší než minimálny dôchodok. Tiež musí požiadať o všetky dôchodky, na ktoré má právo, ako napríklad vdovský dôchodok v prípade vdov.

Dôchodkové poistenie zahŕňa obdobia pred rokom 1993, poistenie v zahraničí, roky, kedy sa splnili podmienky pre dôchodok, a roky s osobným mzdovým bodom aspoň 0,241.

Zahraničím sa myslia členské štáty EÚ, EFTA (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko) a štáty s dohodou o sociálnom zabezpečení so Slovenskom.

Zvýšenie dôchodku na minimálnu úroveň

Ak chce dôchodca získať zvýšenie svojho dôchodku na minimálnu úroveň, musí mať nižší celkový dôchodkový príjem, než je výška minimálneho dôchodku. Výška zvýšenia sa rovná rozdielu medzi minimálnym dôchodkom a sumou, ktorú dôchodca momentálne dostáva. Jednoducho povedané, zvýšenie dôchodku je rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a aktuálnym dôchodkovým príjmom.

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nezvyšujú na minimálny dôchodok. Keď zomrie dôchodca, ktorému sa dôchodok zvýšil na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú počítať z jeho pôvodnej, nižšej sumy dôchodku.

RRZ útočí na seniorov

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vyzýva vedenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), aby neviedla dezinformačnú kampaň proti seniorom. Reaguje tak na stanovisko RRZ, podľa ktorého príjem priemerného starobného dôchodcu od štátu predbehol v roku 2023 rast inflácie.

„Vzhľadom na zlý stav verejných financií a potrebu stabilizácie verejného dlhu by vláda mala byť prirodzene opatrná pri prijímaní plošných, drahých a trvalých opatrení bez reálneho finančného krytia, špeciálne, ak tieto opatrenia nemajú jasne deklarovaný reálny cieľ, ktorý riešia,“ uviedla RRZ.

RRZ podľa dôchodcov útočí na seniorov a podnecuje na medzigeneračné spory v spoločnosti. Vytvára dojem, že seniori majú dostatok peňazí a neoprávnene chcú viac. Je to podľa JDS politická objednávka opozície na vyvolávanie nenávisti voči seniorom.

JDS uviedla, že šéf RRZ poberá mesačne viac ako 10 000 eur. „Otázne je, či by vláda skôr nemala pristúpiť aj ku škrtom platov ľudí, ktorí poberajú viac ako 10 000 eur mesačne a kritizujú dôchodcov za 600-eurový priemerný dôchodok, ktorý poberá viac ako 600 000 seniorov,“ uviedla JDS.

Dôchodcovia sa vyjadrili, že bývalý premiér Ľudovít Ódor bol dlhodobo súčasťou RRZ. Ústavný zákon ale podľa nich hovorí o nezávislosti a politicky exponované osoby by nemali pôsobiť v takejto organizácii. Otázne je podľa JDS, či v tomto prípade nebol porušený zákon.

„Uvidíme, aké informácie dostaneme, každopádne chceme následne požiadať Výbor Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet o kontrolu týchto údajov, prípadne či nedošlo k porušeniam zákona,“ dodala JDS.

Zdroj: Pravda

Najnovšie videá

Trendové videá