TIPOS poskytne prostriedky nemocniciam na nákup nebulizérov na pomoc pri liečbe ochorenia Covid-19

  • Slovensko sa už niekoľko týždňov nachádza v komplikovanej situácii pandémie, ktorá ovplyvňuje náš každodenný život.
  • Národná lotériová spoločnosť TIPOS a.s. pomôže zdravotníckym zariadeniam, ktoré denne bojujú s novými prípadmi ochorenia Covid-19, nákupom prístrojov na efektívne podávanie liekov
x27-ev5K
  • Slovensko sa už niekoľko týždňov nachádza v komplikovanej situácii pandémie, ktorá ovplyvňuje náš každodenný život.
  • Národná lotériová spoločnosť TIPOS a.s. pomôže zdravotníckym zariadeniam, ktoré denne bojujú s novými prípadmi ochorenia Covid-19, nákupom prístrojov na efektívne podávanie liekov

Predstavenstvo spoločnosti schválilo darovacie zmluvy, ktorých predmetom sú finančné dary na nákup medicínskych prístrojov – nebulizérov. Tieto sú považované za súčasných okolností za jedny z najdôležitejších zariadení pre nemocnice. Nebulizéry sú využívané pre ventilovaných, tak aj pre spontánne dýchajúcich pacientov. Nebulizéry sú od írskeho výrobcu Aerogen.

Nové vybavenie pomôže pacientom s ochorením Covid-19, ktorí sú v kritickom stave a prispeje k zlepšeniu starostlivosti o pacientov a ľahšiemu prekonaniu náročného ochorenia. Prístroj sa využíva  na efektívne podávanie liečiv priamo do pľúc. Liečivo je rozprášené na najjemnejší aerosól a dopravené do najmenších častí pľúc. Vďaka tomu je to najefektívnejší spôsob podávania liekov pri respiračných ochoreniach. Liek sa dostane rýchlo a efektívne tam, kde je potrebný. Ďalšou možnosťou je intravenózne podanie (do žily), kedy však dochádza k zaťaženiu pečene a obličiek pacienta, a takto aplikované liečivo nemá dostatočný účinok ako v prípade nebulizačnej terapie.

Nebulizácia Aerogen zabezpečuje liečbu pacientov s COVID-19 a aj vo svete sa ukazuje ako jedna z najdôležitejších, najefektívnejších a najbezpečnejších foriem podávania liečiv pacientom v rámci pandémie.

Vďaka spoločnosti Tipos získajú nemocnice užitočné nebulizéry v hodnote viac ako 50 000 €.

Nebulizéry dostanú tieto zdravotné zariadenia:

Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny BA, Klinika detskej pneumológie a ftizeológie BA, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny BA, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, II. klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou, Klinika infektológie, UVN Ružomberok Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP Poprad, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Trstená, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Košice, Detské oddelenie s JIS a JIRSN Nemocnica Poprad.

Výhody aerosólovej nebulizácie Aerogen spočívajú vo viacerých aspektoch:

  • Pri použití sa liečivo naleje do špeciálneho SOLO nebulizéru, ktorý vďaka patentovanej vibračnej membráne kmitá 128-tisickrát za sekundu. Membrána má priemer 5 mm a v nej sa nachádza tisíc navlas rovnako veľkých otvorov. Vďaka nim je garantovaná stabilita veľkosti častice, ktorá do pacienta prejde. Vibrovaním sa mení skupenstvo liečiva z kvapalného na plynné. Špeciálny nebulizér vytvára paru, ktorá je následne bez nutnosti dodatočného prietoku vzduchu odoberaná z komôrky nebulizéra do dýchacieho okruhu.
  • Použitím nebulizácie AEROGEN je použité úplne celé liečivo, čo výrazne zlepšuje ekonomický aspekt Aerogenu.
  • Najdôležitejšou výhodou je, že AEROGEN je v prípade COVID-19 v podstate jediným možným spôsobom nebulizácie, keďže pri jeho použití netreba otvárať dýchací okruh pacienta. Zamedziť jeho otváraniu je v týchto podmienkach obzvlášť dôležité kvôli eliminácii kontaminácie z dýchacieho okruhu. V ňom sú vždy všetky možné vírusy a baktérie, ktoré pacient v sebe má, pretože ventilátor a pacient sú uzavretý okruh. Spomínaný systém je do okruhu vsadený na začiatku ventilácie a je tam počas celej doby až do dĺžky 28 dní. Eliminácia možnej nákazy zdravotníckeho obsluhujúceho personálu je dnes naozaj zásadná.

zdroj: Predstavenstvo TIPOS a.s.
Zdroj: TIPOS

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá