Tisícky Slovákov dostanú peniaze navyše. Sumu ti zaplatí tvoj zamestnávateľ

  • Vyššia finančná náhrada príde už čoskoro
  • Výška známeho príspevku sa opäť prehodnocuje
Na snímke sú autá
Ilustračné foto, Canva/Life of pix
  • Vyššia finančná náhrada príde už čoskoro
  • Výška známeho príspevku sa opäť prehodnocuje

Zamestnanci využívajúci pri pracovnej ceste svoje vlastné auto by mali od mája opäť dostávať vyššiu finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa.

Pri osobných autách by malo ísť o nárast z 0,252 eura na 0,265 eura za kilometer jazdy. Pri jednostopových vozidlách, teda pri motocykloch a trojkolkách, sa náhrada môže navýšiť z 0,071 eura na 0,075 eura za kilometer jazdy. Vyplýva to z nového pripraveného opatrenia rezortu práce.

Uveďme si však aj praktický príklad, ak zamestnanec pôjde na pracovnú cestu z Košíc do Bratislavy a späť vlastných autom, najazdí 650 kilometrov. V súčasnosti má nárok na finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa pri sadzbe 0,252 eura za kilometer vo výške 163,8 eura. Pri navrhovanej zvýšenej sadzbe na úrovni 0,265 eura dostane finančnú náhradu na úrovni 172,25 eura, čo je o 8,45 eura viac.

Sumy základných náhrad za používanie vlastného auta ministerstvo naposledy zvýšilo od júna 2023 na základe štatistických údajov za február minulého roka.

„Teraz sa výška finančnej náhrady opäť prehodnocuje, nakoľko v decembri minulého roka dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o päť percentuálnych bodov,“ uvádza rezort práce a sociálnych vecí.

Zvýšené sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú zverejnené.

Úrady práce ponúkajú poradenstvo

Znevýhodnení a mladí uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti.

Poradenstvo bude poskytované bezplatne. Každý účastník projektu bude mať okrem toho možnosť získať finančný príspevok na cestovné a stravu v maximálnej výške 93,80 eur.

Cieľom tohto národného projektu je prispieť k zvýšeniu zamestnania znevýhodnených a mladých ľudí bez práce, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry.

7 až 14 stretnutí

Prvá samostatná akcia tohto projektu zameraná na mladých ľudí bola spustená začiatkom februára. V týchto dňoch je spustená druhá akcia projektu, tentokrát zameraná na vybrané skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

„V prvej časti tohto poradenského projektu sme sa zamerali na podporu mladých ľudí, v druhej časti rozširujeme podporu aj na ľudí s rôznymi znevýhodneniami. Je to ďalší krok k systematickému a komplexnému boju s nezamestnanosťou,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Účastníci sa v priebehu siedmich až štrnástich poradenských stretnutí zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce.

Okrem toho získajú zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní práce a ďalšie informácie, ktoré im pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie. Na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu.

Druhá akcia projektu je určená znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, t. j. ľuďom nad 50 rokov, pričom úrady práce evidujú viac ako 50-tisíc takýchto uchádzačov o zamestnanie. Ďalšou skupinou sú napr. uchádzači o zamestnanie najmenej dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov, takýchto je viac ako 70-tisíc na Slovensku.

Viac ako 56-tisíc ľudí s nižším ako stredným odborným vzdelaním sa uchádza o prácu a môžu sa prihlásiť do tohto projektu. Najväčšou skupinou ľudí, ktorým by takýto projekt mohol pomôcť, sú ľudia, ktorí najmenej dvanásť kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Je ich takmer stotisíc.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá